Indlæg af Formand

BANELUKNING HUL 7-18

Banen er lukket indtil videre på hul 7-18. Greenkeeperne arbejder på at få pumpet vandet væk fra hazzarderne så vandafledningen bliver mere effektiv.

,

VINTERREGLER

VINTER REGLER 2017 – 2018 Der er etableret vintergreen i nærheden af greens. Der bliver etableret vinter Teesteder som vil være gældende resten af vinteren. Vintergreens er markeret med permanent isat flag i hulkoppen og hulkoppens størrelse er den samme som på sommergreens. Vintergreens skal anvendes når de oprindelige greens er snedækket og/eller dækket af […]

Fra den 31. marts kl. 12.00 ophæves vinterreglerne og banen kan fuldt og helt spilles efter de normale regler. Vinterflagene forbliver dog stående et par uger endnu

,

Golf i Dragerup Skov

Mange af klubbens medlemmer har forespurgt om status i projektet, idet de finder, at der er påfaldende stille i sagen. Kommunen præsenterede jo et udkast til lokalplan under et borgermøde i klubben den 1. august sidste år. Under mødet blev der fremsat indsigelser vedr. trampestier og adgangsforholdene generelt. Søren Engel ejer arealet med hul 1-6. […]

Klargøring af banen

Sæsonen nærmer sig og greenkeeperne har travlt med at gøre banen klar. Banen er fuldt spilbar – dog afhængig af det aktuelle vejr. Evt. restriktioner for buggies vil være skiltet. Vinterreglerne er stadig i kraft.

Banen er åben for kørsel med buggy

Greenkeeperne er tilbage efter ferie og afspadsering i januar måned. Søren vil løbende regulere kørsel med buggy i henhold til banens tilstand. Vinterregler med at tee up på klippede arealer er fortsat gældende.

Oprydningen efter Urd

Mandag den 2. januar mødte 20 ildsjæle op og deltog i oprydningen efter oversvømmelserne af store dele af Kirsebærholmen. Man opdagede, at det giver mere motion at rive tang sammen i fire timer end at spille en runde golf:-) Ved en fælles ihærdig indsats var arbejdet allerede gennemført om mandagen. Greenkeeperne har et par dage til […]