, ,

BUGGY FORBUD

De seneste dages regn har desværre gjort det nødvendigt at indføre forbud mod kørsel med buggy på hul 7 – 18.