,

Våd bane og buggy forbud

11 jan-2018
Buggy forbud på hele banen
Banen er åben på hullerne fra 1 til 6
Resten af banen er desværre så våd, at spil er umuligt for tiden.
Husk at respektere vinterreglerne, og de blå pæle på banen.

,

Vinterregler, begrænset spil hul 1-6

Dec – 2017
Overhold vinterregler, det skåner vores bane meget.
Uge 50 bliver der priklet greens.
Der vil i dec være fokus på bunkers, vintergreens, muldvarpe og ikke mindst klipning i det omfang græsset gror.
Der kun åbent på hul 1-6, grundet rigtig megen vand på 7,8, 9,10, 17 og 18.
Når banen er tør nok, vil der blive åbnet igen på alle 18 huller.

BANELUKNING HUL 7-18

Banen er lukket indtil videre på hul 7-18. Greenkeeperne arbejder på at få pumpet vandet væk fra hazzarderne så vandafledningen bliver mere effektiv.

,

VINTERREGLER

VINTER REGLER 2017 – 2018

Der er etableret vintergreen i nærheden af greens. Der bliver etableret vinter Teesteder som vil være gældende resten af vinteren.

Vintergreens er markeret med permanent isat flag i hulkoppen og hulkoppens størrelse er den samme som på sommergreens.

Vintergreens skal anvendes når de oprindelige greens er snedækket og/eller dækket af rimfrost.

Spil på oprindelig green er så ikke tilladt, og såfremt en bold lander på denne green, er denne at betragte som forkert green.

Når der spilles til almindelig green, og en bold lander på en vintergreen, er denne at betragte som forkert green.

Lempelse jvf. Regel 23-5. Når originale greens er GRØNNE kan der spilles på dem (også selvom der er minusgrader) Når greens er HVIDE eller DELVIS HVIDE skal der spilles til alternative greens (vintergreens).

Der SKAL tees op på hele banen, inkl. semirough, men ikke i den 3. klipning.. Der gælder samme regler vedr. etikette om vinteren som om sommeren:
Altså ingen vogne over sommer teesteder, greens (herunder vintergreens), forgreens m.m. Der reguleres ikke handicap mere.
Baneudvalget/Sekretariatet

 

BANELUKNING HUL 7-18

Hul 7-18 er lukket indtil videre på grund af oprydning efter storm og oversvømmelser

, ,

BUGGY FORBUD

De seneste dages regn har desværre gjort det nødvendigt at indføre forbud mod kørsel med buggy på hul 7 – 18.

,

Vintergreens og alm. banepleje

uge 42 – 2017
I denne uge er det vintergreens, der bliver klippet til, og søerne tømmes for vand.
Ellers kun almindelig vedligehold.

,

Vintergreens og alm. banevedligehold

uge 41 – 2017
Mandag bliver der dresset greens. Søerne tømmes for vand, så banen drænes bedre. Alle banemarkeringer gennemgås. Der startes op på etablering af vintergreens. Derudover er der almindeligt vedligehold og klipning. Travl uge og husk at vise greenkeeperne hensyn.

, ,

Greens og vand på banen

uge 39+40-2017
I disse uger gødes greens, og de topdresses hvis vejret tillader dette.
Derudover tømmes søerne for vand, så dræningen virker optimalt.

,

Greens og vand på banen

uge 38 – 2017
Der arbejdes på greens i denne uge. Det er både vertiskæring, gødning og topdressing.
De er meget hårdt ramt af den megen vand.
Derudover er der flere områder på banen der er meget sumpede.