,

Kun spil til vintergreens

Der må kun spilles til vinter greens, ingen spil til sommergreens.
Der skal tees op på alle klippede områder.
Buggy forbud på hele banen.

,

Kun spil til vintergreens.

Hele banen er nu åben, dog kun til vintergreens, og gælder så længe jorden er frossen.
Buggy forbud på hele banen.
Der skal tees op på alle klippede områder.

,

Våd bane og der pumpes vand

Buggy forbud på hele banen
Banen er åben på hullerne fra 1 til 6
På de resterende huller er der stadigvæk gang i at pumpe vand væk.
Husk at respektere vinterreglerne, og de blå pæle på banen.

,

Våd bane og buggy forbud

11 jan-2018
Buggy forbud på hele banen
Banen er åben på hullerne fra 1 til 6
Resten af banen er desværre så våd, at spil er umuligt for tiden.
Husk at respektere vinterreglerne, og de blå pæle på banen.

,

Vinterregler, begrænset spil hul 1-6

Dec – 2017
Overhold vinterregler, det skåner vores bane meget.
Uge 50 bliver der priklet greens.
Der vil i dec være fokus på bunkers, vintergreens, muldvarpe og ikke mindst klipning i det omfang græsset gror.
Der kun åbent på hul 1-6, grundet rigtig megen vand på 7,8, 9,10, 17 og 18.
Når banen er tør nok, vil der blive åbnet igen på alle 18 huller.

,

Vintergreens og alm. banepleje

uge 42 – 2017
I denne uge er det vintergreens, der bliver klippet til, og søerne tømmes for vand.
Ellers kun almindelig vedligehold.

,

Vintergreens og alm. banevedligehold

uge 41 – 2017
Mandag bliver der dresset greens. Søerne tømmes for vand, så banen drænes bedre. Alle banemarkeringer gennemgås. Der startes op på etablering af vintergreens. Derudover er der almindeligt vedligehold og klipning. Travl uge og husk at vise greenkeeperne hensyn.

, ,

Greens og vand på banen

uge 39+40-2017
I disse uger gødes greens, og de topdresses hvis vejret tillader dette.
Derudover tømmes søerne for vand, så dræningen virker optimalt.

,

Greens og vand på banen

uge 38 – 2017
Der arbejdes på greens i denne uge. Det er både vertiskæring, gødning og topdressing.
De er meget hårdt ramt af den megen vand.
Derudover er der flere områder på banen der er meget sumpede.

,

Vand på øen og meget græsafklip

uge 37 – 2017
I denne uge pumpes der vand fra søerne, og det er primært hullerne 9-17 der berøres.
Grundet den megen regn/varme, så gror græsset meget. Det giver desværre en del afklip som klumper pt.
Ellers er der kun almindelige banearbejder i ugen.