,

Golf i Dragerup Skov

Mange af klubbens medlemmer har forespurgt om status i projektet, idet de finder, at der er påfaldende stille i sagen. Kommunen præsenterede jo et udkast til lokalplan under et borgermøde i klubben den 1. august sidste år.

Under mødet blev der fremsat indsigelser vedr. trampestier og adgangsforholdene generelt. Søren Engel ejer arealet med hul 1-6. Arealet er udlejet til Holbæk Kommune og stillet til rådighed for golfklubben.

Færdiggørelse af lokalplanen for området er stadig forsinket af juridiske forhold vedrørende adgangsforhold og spørgsmål vedrørende arealernes status. I henhold til lovgivningen er der forskel på adgangsforholdene til/over et privat ejet henholdsvis et offentligt ejet areal. Skifter et privat ejet areal status, når det udlejes til det offentlige?

Den 1. marts var der et møde på højt niveau mellem de involverede parter. Kommunens jurister arbejder nu videre for at finde en praktisk løsning på de rejste spørgsmål.