,

Jørgen Buurs kommende fratrædelse

Bestyrelsen orienterer hermed om kommende ændringer i klubben:

“I forbindelse med realisering af Holbæk Golfklubs visioner for de kommende år vil der fra starten af sæson 2018 ske en organisationsændring i klubbens ledelse og organisation. Ændringen indebærer blandt andet, at klubmanager Jørgen Buur efter snart 10 års ansættelse stopper som ansat i klubben senest med udgangen af marts 2018. Indtil da vil Jørgen Buur naturligvis fortsat varetage sine opgaver som klubmanager, og bestyrelsen vil i tæt samarbejde med Jørgen sikre den bedst mulige overdragelse af sekretariatsopgaverne til den fremtidige organisation”

Bestyrelsen håber med ovenstående orientering at undgå diverse rygtedannelser i klubben.

Dokumentet med bestyrelsens visioner kan findes på hjemmesiden således: Klubben > Bestyrelse > Vision

På bestyrelsens vegne
Erik Olesen