,

MEDLEMSDAG MED ARBEJDE OG GOLF – LØRDAG DEN 19. AUGUST

Program:

9.00 – 12.00     Arbejde

12.00 -13.00      Frokost

13.00 – 15.30     9 hullers golfturnering

15.30- 16.00      Kaffe og præmier

 

Arbejdsopgaver

  • Maling af bænke og teesteds skilte
  • Maling af bord og bænk efter hul 18
  • Maling af hvide kampesten ved P-plads
  • Regulering af sandlag i bunkers

Tilmelding:

Senest 16. august på tilmeldingsliste på opslagstavlen eller via mail til blomsterhaven51@gmail.com Husk praktisk påklædning, der udleveres arbejdshandsker.

Baneudvalget