Udskiftning i juniorudvalget

Der sker en større udskiftning af medlemmer i juniorudvalget.

Dette har været kendt i en mindre gruppe siden marts, men vi har ventet på en afklaring omkring udvalgets opbygning fremover, før vi ville melde det ud. Alene for at der ikke skulle opstå usikkerhed omkring det videre arbejde i udvalget.

Anders Clausen og Lars Frøslev har valgt at stoppe. De har begge været med i juniorudvalget i mange år, og har ydet en stor indsats, og synes det er på tide der kommer nyt blod til.
En stor tak til dem begge, for de mange timer de har lagt, for at vores børn kan få nogle gode oplevelser med golf.

Jonas Ruus har trukket sig efter 5 år i udvalget, heraf de 4 som formand.
Dette skyldes primært en uenighed med dele af bestyrelsen omkring samarbejde og kommunikationsform.
Dette skete allerede i marts måned, men Jonas Ruus har været fungerende formand til nye medlemmer i udvalget var på plads, og ikke mindst at klubbens værtskab for 1. runde af kredsturneringen var overstået.

Det fremtidige udvalg er på plads nu, og derfor stopper Jonas fuldt ud pr. 1. juni.
Jonas vil fremover i stedet assistere distriktets juniorarbejde, og være kredskoordinator for kreds Vest, som Holbæk er en del af.

Det nye udvalg består af Morten Aamann Poulsen som formand, Ulrik Thysted og Lasse Gulstad Larsen.