Holbæk Golf Klub Baneudvalgs møde  25.10. 2021   kl. 16.00-19.30

Deltagere: Jan Kipling (JK), Ole Rasmussen (OR), Søren ”Greenkeeper” Andersen (SG), Ken Nielsen (KN), Fritz Møller (FM), Lars Frøslev (LF),Karsten Vase (KV) (ref).

  1. SG igangværende arbejder: Fairwaybunker hul 6 nedlagt; slidskader, bl.a ved 11. tee udbedret med kunstgræs + muld; gødskning af fairways; vintergreens anlægges.

 

  1. Baneprojekter:

-Fairway vandingsanlæg på fwy 14-15-17-18 etableres fra primo januar-22.

-Hul 5 forreste (nærmest tee) bunker og bakke nedlægges.

  1. Vinterplan:

-Vinter tee´s etableres; Hul 18/53 etableres imellem vejene.

-Spil fra måtter meddeles når vejret nødvendiggør dette.

 

  1. Revidering af baneplan.

 

Den nuværende 5 års løbende baneplan blev gennemgået og revideret in extenso. Udlægges snarest på hjemmesiden.

 

  1. Visioner- strategiplan:

 

Livlig debat vedrørende HGK´s kort- og langsigtede strategi generelt, og herunder specifikt banens sværhedsgrad og vedligehold.

 

Mødet afsluttet kl 19:30