Her kan du afprøve din viden i regelspørgsmål. Spørgsmålene der stilles, er relevante og hentes fra episoder, som er observeret på vores bane.
Der kommer et nyt spørgsmål hver mandag.

[WpProQuiz 15]

Årets sidste turnerning er spillet
Der deltog ialt 100 deltagere og kun en kunne ikke komme og vi fandt en erstatning alle kom frem til tiden – måske det skyldes at vi havde en time mere at sove i end vi plejer, vi kom alle igang til tiden, det blev et rigtigt Holbæk vejr med sol og lidt god vind og et enkelt regndryp så det var ikke så nemt endda, men alle syntes det havde været en rigtig god dag.

efterårs_fourball

Resultaterne er som følger

A. Række
Nr 1. Lars Christensen / Jesper Gettermann. 42 p
Nr 2. Marc bretlau / Lars Bretlau. 41 p
Nr 3. Ole Maagaard / Christian Maagaard. 41 p
Nr 4. Helle kipling / Jan Kipling. 40 p
Nr 5. Kaj Jensen / Brian Madsen. 39 p

B. Række
Nr 1. Karsten Bech / Gert Jørgensen. 42 p
Nr 2. Karin Williams / Sessan Tinning. 41 p
Nr 3. Karsten Vase Jensen / Conny Lund Jensen 39 p
Nr 4. Jens Vind-Andersen / Jørn p. Therkildsen. 39 p

Nærmest hullet
Hul 7. Conny Korsholm. 1,61 m.
Hul 11. Michael Roslind. 6,13 m.
Hul 18. Sessan Tinning. 1,61 m.

Hilsen
Kurt

Sportsudvalget afholder spillermøde den 15. November kl 12:00 – mødet er frit tilgængeligt for alle interesserede medlemmer, kom og hør om de nye tiltag og målsætninger for næste sæson.

Kunne du være interesseret i at deltage, hjælpe eller bare være en del af elite-afdelingen i klubben så kig forbi, vi er ikke en lukket klub i klubben alle er velkomne, sportsudvalget inviterer derfor alle interesserede medlemmer forbi. Vi håber at se mange nye ansigter.

På vegne af sportsudvalget
Thomas Fredborg Nielsen


 

Her kan du afprøve din viden i regelspørgsmål. Spørgsmålene der stilles, er relevante og hentes fra episoder, som er observeret på vores bane.
Der kommer et nyt spørgsmål hver mandag.

[WpProQuiz 14]

12/10/2015 VINTERGREENS
Greenkeeperstaben er så småt gået i gang med at etablere vintergreens, og i den forbindelse vil vi gerne informere om reglerne.
Der vil være G.U.R – blå pæl med sort top som indikerer at der er spilleforbud fra arealet, samt at der ikke trækkes trolleys – køres buggies eller går unødvendigt på arealet ( kun for at hente ens bold ).

 1. September 2015

GOF’inderne – Seniordameklub.

Afdeling af Seniorklubben

 

Referat fra ordinær generalforsamling fredag den 25. september 2015

i Klubhuset, Holbæk Golfklub.

 

Dagsorden:

 1. Valg af ordstyrer/referent og stemmetællere

           Else Bonde vælges til ordstyrer

           Bente Olsen vælges til referent

           Der vælges 2 stemmetællere: Jeanette Strauss og Kirsten Nilsson

 

 1. Beretning v. Inge Gade

Beretningen er vedhæftet som fil.

          Inge sluttede af med at takke Jette og Bente for godt samarbejde i bestyrelsen.

          Beretningen tages til efterretning.

 

 1. Golftur

         Jette orienterede om, at der var et underskud på 314,- kr. på turens regnskab. Underskuddet er dækket af                  ”Rejsefonden”. Herefter er der 2276,- kr. på Rejsefonden. Beløbet står på vores bankkonto.

 

  1. Evaluering af golfturen til Fyn

                     Kun positive tilkendegivelser. Godt hotel og lækker mad.

                     Gode golfbaner.

 

  1. Golftur 2016

– Hvorhen? Sydsjælland/ Lolland-Falster.  Fælles bustransport for at styrke sammenholdet, det sociale                        fællesskab skal fortsat vægtes højt

 

– Hvordan skal vi prioritere?  Ikke tirsdag til turen, kort køretid, mange

                   enkeltværelser, velkomstdrink til middagen, gode baner

 

– Hvad betyder mest for os? Se ovenfor samt pris, køretid, enkelt/dobbeltværelser, baneforhold mv. evt                           Hotel Storebælt igen til næste år med nye baner. Der blev gjort opmærksom på at Hotel Storebælt kun                         arbejder sammen med Sct. Knuds banen i hvert fald i år.

 

                En deltager spurgte til pris for bus over Storebælt mhp. en større reduktion af pris for turen. Det ville                         højst reducere prisens tur med 100,- kr.pr. deltager ifølge bustransport tilbuddet.  Generelt mente                                 deltagerne ikke, at det havde nogen betydning med 1oo kr. mere eller mindre.

                Man kan måske være opmærksom på, at hotellerne har gode samarbejdsaftaler med golfbanerne til                             reduceret pris og dermed holde prisen ned. Sverige kan ofte være

               billigere end Danmark. Men meget vigtigt for os er, at der er mange eneværelser til rådighed.

 

               Sp: var greenfee med i hoteltilbuddene på vores sverigesture? Sv: ja

               Sp/ forslag: kunne man på turen spille 2 gange på samme bane for at spille lidt mere taktisk 2.gang?  sv:                  ingen konklusion

 

 

 1. Forelæggelse af regnskab v. Jette Pazdecki.

          Der er overført fra sidste regnskabsår 307,- kr.

          I denne sæson har der været indtægter – kontingent og matchfee – indtil den 24.09.15 for i alt 9074,- kr. og               udgifter – til vinpræmier – for i alt 7800,- kr.

          Der har endnu ikke været brugt penge til kaffe, da mange fødselarer har sponseret dette i forbindelse med                 vores holdmatcher.

         Der er ca. 14 kasser vin i skabet, som formentlig kan række til juleafslutningen.

         Rejsefonden er på 2276 kr.

         Regnskabet godkendes.

 

         Dirigenten beder om at der til næste år uddeles kopier af regnskabet til deltagerne i generalforsamlingen.

 

 1. Fastsættelse af kontingent for 1 år gældende fra 1. april 2016.

Bestyrelsen foreslår at beløbet hæves til 200,- kr./år.

Begrundelse: Der er behov for flere vinpræmier pr. gang, når vi har både en 9 og 18 hullers runde. Selvom vi er             blevet flere medlemmer opvejer det ikke behovet for flere penge i kassen med det nuværende kontingent.

           Forslaget godkendes.

                     

 1. Forslag fra bestyrelsen.

Ingen

 

 1. Forslag fra medlemmerne.

Ingen

 

 1. Valg til bestyrelsen.

           Bestyrelsen vælges for et år ad gangen.

Inge Gade – modtager ikke genvalg

Jette Pazdecki – modtager ikke genvalg

Bente Olsen – modtager genvalg

 

Bestyrelsen foreslår opstilling af Karin Veje Jakobsen og Yvonne Kjærside.

 

          Der er ikke andre kandidater til bestyrelsesvalget.

          Bente Olsen genvælges.

          Karin Veje Jakobsen og Yvonne Kjærside vælges enstemmigt med akklamation.

          Den nye bestyrelse ønskes held og lykke med bestyrelsesarbejdet.

          Bestyrelsen konstituerer sig selv.

 

 

 1. Eventuelt.

          Da Gofferne på fredag den 2. oktober kun spiller 9 huller (hul 1-8+18) pga. deres generalforsamling – spiller             Gof’indernes 9-hullers runde den dag hul 9-17.

 

          Sp: hvornår slutter sommersæsonen? Sv. Førstkommende fredag den 2. oktober.

 

         Sp. Kan det lade sig gøre at bytte rødvin til hvidvin, da nogle bedre tåler hvidvin end rødvin?! Sv: det kan nok          lade sig gøre! Der vil blive indkøbt en kasse hvidvin.

 

         Der er opbakning til fortsat at have 6 holdmatcher og 2 seniormatcher, hvor Goffer og Gof’inder spiller                      sammen.

 

        Dirigenten takker for god ro og orden og formanden takker dirigenten for vel udført hverv.

 

 

Referent Bente Olsen.

Referatet er konfereret med Inge Gade og Jette Pazdecki.

Fra holdkaptajn Søren Vestergaard har vi modtaget dette indlæg:

Lørdag den 19. september kørte Holbæks regionsgolfhold til Horsens. Holdet skulle bruge lørdagen til at prøvespille banen og efter en god middag og overnatning på Korning Kro lidt uden for Horsens skrev holdet sig ind til finalen 7.45 søndag morgen. Efter en sejr i Sjællandsfinalen over Mølleåens Golfklub i Trelleborg ugen før var Holbæk nu klar til Landsfinalen. Kampen skulle stå mod Vejle, som havde vundet Jyllands/Fynspuljen.

Banen var våd. Horsens golfklub ligger lavt, så alle hold spillede med løft og rens. A, B, C og D-rækkerne skulle alle afgøre mesterskaberne på banen, så vi slog ud fra hul fem, mens de andre grupper startede andre steder på banen. Solen skinnede hele dagen – også på Holbæks golfspil. Heidi afgjorde ret hurtigt sin damesingle med en storsejr på 7-6. I Foursome var Janus og Hanne storspillende og vandt også her ret hurtigt efter 14 huller. Ude på banen var de tre herresingler tætte matcher. Dog hældte to af dem til Vejles fordel, og det endte da også med knebne nederlag til Morten og Bo i 1. og 3. singlerne. I 2. singlen var Søren tre oppe med fire huller tilbage, men det kneb med at få lukket matchen. Først på andet sidste hul klappede det hele endelig og matchen endte 2-1. Hele holdet var med på banens hul tre, hvor tingene blev endeligt afgjort, og vi kunne følges på sejrsturen tilbage til klubhuset. Det samlede resultat blev 7-4.I klubhuset kunne holdet modtage pokalen og de velfortjente gavekort til en overnatning med golf på Gut Apeldör-resortet i Tyskland. Efter 11 matcher med kun et enkelt nederlag undervejs er Holbæk Golfklubs navn igen indgraveret på landspokalen. Holbæks navn er nu to gange på pokalen. Senest vandt klubben i 2002.

Holdet glæder sig til næste års sæson begynder, hvor vi bestemt tænker at ende i Landsfinalen igen.

LM-sejr

På billedet ses fra venstre Hanne Jaksland, Søren Vestergaard, Morten Aamann Poulsen, Janus Kjær, Heidi Gettermann og Bo Engelberth.

Her kan du afprøve din viden i regelspørgsmål. Spørgsmålene der stilles, er relevante og hentes fra episoder, som er observeret på vores bane.
Der kommer et nyt spørgsmål hver mandag.

[WpProQuiz 13]

HISTORIK:

I 2014 blev der nedsat et lille udvalg, der skulle komme med et bud på, om det var muligt at oprette 2 officielle sløjfer, således at HGK fik 2 9-hullers baner. Det skulle i givet fald være fra hul 1-8 + 18, og hul 9-17. De 2 sløjfer skulle opmåles og berettige til handicapregulering for spillere med et handicap på min. 18,5.

De 2 baner er primært kommet i stand på opfordring fra Junior- og Begynderudvalget, men også GOF- og GOF’inder har kunnet benytte dem i prøveperioden i foråret 2015.

Prøveperioden har været succesfuld og de 2 sløjfer frigives nu til brug for alle klubbens spillere.

2 NYE SLØJFER KLAR TIL SPIL FRA FREDAG, DEN 9. OKTOBER 2015.

For ni:   1 –  8  – 18
Bag ni:  9 –  17

Der er fremstillet scorekort til brug for spillere der vælger at spille én af de to sløjfer.

Scorekort forefindes i skabet med glemte sager på øverste hylde til venstre inde i klubhuset.

Der kan ikke bestilles tid til sløjfen hul 9 – hul 17.

Spillere med min. handicap 18,5 kan reguleres op og ned.

FØLGENDE FLETTE-REGLER ER GÆLDENDE – SKAL FØLGES:

Sløjfe 1-8-18

Spillere i en bold, som har færdigspillet hul 8, og som ønsker at fortsætte fra 18. teested, må ikke slå ud, når der er en bold på vej fra 17. green, og der af én af spillerne i denne bold er blevet ringet med klokken, der findes ved 9. teested.

Har den bold der kommer fra 17. green ikke ringet med klokken, men har passeret punktet, hvor klokken er opsat, har bolden fortsat fortrinsret.

Bolden, der har færdigspillet Hul 8 og skal fortsætte til 18. teested, har pligt til at respektere og overholde ovennævnte gældende fletteregel.

Sløjfe 9 -17

Ingen bolde må starte fra 9.teested, når der en bold i spil på hul 8.

Det er ikke tilladt, efter runden 9-17, at spille hul 18.

REGLERNE FOR ’AT LUKKE I GENNEM’ GÆLDER OGSÅ PÅ HUL 18!

Skal dette nye forløb have en chance for at blive en succes, kræver det også, at ”lukke igennem” reglerne overholdes på hul 18.

Dvs:  – er én eller flere spillere i en bold i spil på hul 18 kommet i problemer og ikke umiddelbart kan finde sin bold, skal en ventende bold straks lukkes igennem.

Det er en gældende golfregel og skal respekteres af alle – også på hul 18.

De nævnte fletteregler er nye i Holbæk Golfklub. Erfaringsmæssigt tager det tid, at få indarbejdet nye tiltag.

Derfor appelleres til den enkelte spillers konduite og overbærehed ved afvigelser, som vil opstå i opstartsfasen. Hjælp gerne hinanden – giv råd og vejledning på en venlig måde. Tak!

Skulle der være ubesvarede spørgsmål omkring ovenstående er alle meget velkomne til at kontakte os pr. mobil eller e-mail.

God fornøjelse med de nye sløjfer.

 

 

GOF’inderne – Seniordameklub.

Holbæk Golfklub

Spilleplan – 6. vintersæson – fra 09. oktober 2015 – 18. marts 2016.

 

2015

Fredag den 09. oktober                            Stableford

Fredag den 16. oktober                            Stableford

Fredag den 23. oktober                            Stableford

Fredag den 30. oktober                            Stableford

 

Fredag den 06. november                        Stableford

Fredag den 13. november                        Stableford

Fredag den 20. november                        Stableford

Fredag den 27. november                        Stableford

 

Fredag den 04. december                         Stableford

Fredag den 11. december                      Juleafslutning – ingen golf – vi mødes kl. 10 i klubhuset

 

——————————-Juleferie————————–

2016

Fredag den 08. januar                              Stableford

Fredag den 15. januar                              Stableford

Fredag den 22. januar                              Stableford

Fredag den 29. januar                              Stableford

 

Fredag den 05. februar                             Stableford

Fredag den 12. februar                             Stableford

Fredag den 19. februar                             Stableford

Fredag den 26. februar                             Stableford

 

Fredag den 04. marts                               Stableford

Fredag den 11. marts                               Stableford

Fredag den 18. marts                               Stableford

 

18 huller: Lodtrækning kl. 08,30 – Scorekortet skal da ligge klar.

Start fra1. tee kl. 08,40NB: dog umiddelbart efter lodtrækning, hvis ledigt på 1. tee.

Hvis vi er mange hold, da også start på hul 18.

 

9 huller: Fælles lodtrækning (Goffer og Gof’inder) kl. 10,20 – Scorekortet skal da ligge klar.

Der spilles hul 1-8+18. Hvis der er ledigt hul mellem 18 huls spillerne – så flet ind – ellers skal I vente til Gofferne er gået igennem ved hul 1.

 

Mvh. Bestyrelsen

Ret til ændringer forbeholdes