Golfens Dag 17.04.2016

Der er etableret vintergreen i nærheden af greens. Der bliver etableret vinter Teesteder som vil være gældende resten af vinteren.

Vintergreens er markeret med permanent isat flag i hulkoppen og hulkoppens størrelse er den samme som på sommergreens.

Vintergreens skal anvendes når de oprindelige greens er snedækket og/eller dækket af rimfrost.

Spil på oprindelig green er så ikke tilladt, og såfremt en bold lander på denne green, er denne at betragte som forkert green.

Når der spilles til almindelig green, og en bold lander på en vintergreen, er denne at betragte som forkert green.

Lempelse jvf. Regel 23-5.

Når originale greens er GRØNNE kan der spilles på dem (også selvom der er minusgrader)

Når greens er HVIDE eller DELVIS HVIDE skal der spilles til alternative greens (vintergreens).

Der SKAL tees op på hele banen. (Også semirough).

Der gælder samme regler vedr. etikette om vinteren som om sommeren:

Altså ingen vogne over sommer teesteder, greens (herunder vintergreens), forgreens m.m.

Der reguleres ikke handicap mere.

Baneudvalget/Sekretariatet

Grundet den megen regn er vi nødt til at skåne banen, og derfor er der kørselsforbud fra hul 7 til og med 18.
Husk ligeledes at respektere diverse banearbejder.

Nyt fra Baneudvalget
Det er efterår og hermed tiden for banearbejder. Greenkeeperne er i fuld gang med at gennemføre planlagte arbejder og projekter:

Udbedring af slidte og hullede græsområder ved indgange til greens og teesteder samt overgange. Afspærringen omkring de reparerede områder bedes respekteret!!!

Der plantes 6-8 træer som supplement til de fritstående træer langs højre kant af Driving Range (DR)

Der plantes ikke langs venstre kant af DR til værn mod de bolde der lander på fairway hul 1. Begrundelsen er, at det vil ødelægge den gode udsigt, som vi har fået. I stedet flyttes nogle af udslagsmåtterne forsøgsvis således at udslagsretningen er mod midten af DR. Såfremt vi opnår det ønskede resultat vil DR blive ændret permanent.

Der plantes en gruppe på 7-9 buske i venstre side af fairway/ indspilsområde hul 6

Højden reduceres på de to høje, der er nærmest green på hul 5

Vintergreens og vinterteesteder er klargjort. Teestederne er placeret forrest på de normale teesteder. De vinter slidte områder vil blive udbedret til foråret.
Udvalget har noteret fra Golfspilleren i Centrum meningsmålingerne, at nogle af jer efterlyser en overdækket Driving Range samt et par hytter med lynafledningsudstyr. Her til skal bemærkes, at lokalplanen ”kun tillader byggeri på de eksisterende byggefelter” Med hensyn til hytterne har ERFA gruppe 1, som HGK er med ,i bedt Dansk Golf Union om en nærmere analyse af værdien af disse  hytter. En tysk undersøgelse tyder på, at de evt. giver en falsk tryghed.

Hermed ønsker Baneudvalget alle en god vintergolf.  Vi vil ikke gentage alle bestemmelserne for baneetikette, men beder i stedet alle tage hensyn til banen i den sårbare vinterperiode.

Erik Olesen
Formand for Baneudvalget