Medio september orienterede vi om, at kommunens forslag til den ny lokalplan var udsat for indsigelser fra en af lodsejerne og lokalafdelingen af Danmarks Naturfredningsforening m.fl. Indsigelserne vedrører ikke så meget selve golfarealet, men drejer sig primært om udvidelse af adgangsvejen til skoven i form af en trampesti.

Golfklubben kan leve med begge parters krav. Det eneste, vi ønsker, er, at man forhandler en løsning snarest, så vi kan komme videre i sagen.

Der har været påfaldende stille i sagen her i efteråret, men onsdag den 26.oktober modtog vi en orientering fra kommunen, hvor man meddelte:

  • Kommunen bekræfter basisaftalen, at kommunen betaler de arealmæssige lejeudgifter – også til den udvidede bane. Man påregner at have den lejemæssige side på plads inden årets udgang
  • Golfklubben derimod afholder som hidtil alle omkostninger til anlæg og drift af golfanlægget
  • Lokalplanen forsøges også forhandlet på plads i år, men her er man lidt mere usikker på, om man når det.

Bestyrelsen vurderer realistisk, at vi vil kunne påbegynde anlægsarbejdet i det sene efterår 2017.

Efterårs fourball som blev sponsoreret  af Landrover ved Per Glad Kalundborg og Michelin blev afviklet søndag den 9/10 i et blandet vejr med både lidt regn og en god vindstyrke med 72 deltagere som alt taget i betragtning kom godt igennem banen som iøvrigt stod særdeles flot, der blev spillet rigtig god golf med høje score i begge rækker så der var stor spænding om hvem der skulle have del i gevinsterne fra det store præmiebord hvor der var præmier til de tre første i hver række og en masse klappe præmier

Nærmest på hul 7 var Pernille Vester

Nærmest på hul 13 var Allan Jørgensen

A rækken

Nr. 1 Lars Christensen  / Jesper Gettermann  44 point

Nr.2 Jytte Clemmensen / Jim Clemmensen    44 point

Nr.3 Berit Roslind / Michael Brock Roslind.     42 point

B rækken

Nr. 1 Ulla Olsen / Ib Vittrup.             44 point

Nr.2 Birgit / Freddie Brøndum.         41 point

Nr.3 Ruth / Anders f Jensen.            41 point

Tak til alle spillerne for godt humør, sponsorer, for alle præmierne, greenkeeperne for en god bane og køkkenet for god mad, og sidst men ikke mindst til dem der har hjulpet med at afvikle turneringen og gøre dagen til en god oplevelse.

Kurt Olsen

img_0460

Kasper Havshøi har i weekenden spillet Callaway Masters i Blokhus, en junior/ynglinge turnering for Danmarks bedste spillere. Der skulle spilles 54 huller og Kasper Havshøi nåede helt ud på 55. hul i sudden death hvor han vandt med en flot par.

Et stort tillykke skal lyde herfra!

På vegne af Sportsudvalget
Thomas Fredborg Nielsen, formand