Klubben holdt den årlige generalforsamling i Kuben på Holbæk Seminarium.

Der var fremmødt 96 personer – der var 100 stemmeberettigede medlemmer repræsenteret incl. 7 fuldmagter.

Fmd. Erik Olesen bød velkommen.

Traditionen tro et minuts stilhed for de medlemmer der har forladt os i det forgangne år – Hanne Wulff-Høyer, Karen Hempel Jørgensen, Ib Anton Madsen, Kurt Brøndsted – ære være deres minde.

Forsamlingen valgte Adv. Steen Marslew som dirigent – der konstaterede at alle formalier er bekræftet i overensstemmelse med klubbens vedtægter.

Bestyrelsens beretning jf. det tilgængelige Generalforsamlingshæfte blev godkendt. Suppleret med meddelelsen om at klubben har besluttet at oprette et Mix-udvalg til videreførelse af den ugentlige Mix-turnering der de senere år har været afviklet under begynderudvalget.
GiC (Golfspilleren i Centrum) – blev kort gennemgået af Gitte Feldskou Hansen med primær fokus på de områder hvor der er kritiske tendenser. Dette følges op i bl.a. arbejdet med “Mål & Visioner for Holbæk Golfklub som er omtalt i det trykte materiale – samt vil blive inddraget i ansættelsen af en ny forpagter.

Årsregnskabet blev godkendt og budgetforslag incl. uændret kontingent og indskud blev vedtaget jf. det trykte materiale.

Der var ingen forslag fra hverken bestyrelsen eller fra medlemmerne til behandling.

På valg var Erik Olesen(ønskede genvalg) og Dorthe Nielsen(ønskede ikke genvalg).
Bestyrelsen foreslog Birgit Søndergaard, 56 år – og medlem i HGK siden 2013.
Erik Olesen og Birgit Søndergaard blev valgt for 2 år

PriceWaterhouseCoopers blev genvalgt som klubbens revisor.

Generalforsamlingen blev formelt afsluttet kl. 21.30

Buggy forbud gælder nu kun hullerne 7 + 8
Der prikles greens i uge 48
Vinterregler gælder og der er opslag ved hul 1

Vinterregler er gældende, og disse er sat op ved 1’ste tee.
Buggyforbud gælder hele banen.
Vinterteesteder bliver på den forreste del af eksisterende teesteder.
Når vejret tillader vil bunkers blive kantskåret og efterfyldt med sand.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I HOLBÆK GOLFKLUB
Tirsdag den 29. november 2016 kl. 19.00 Kuben, Holbæk Seminarium
Seminarieparken 2, 4300 Holbæk

LÆS! Generalforsamlingshæfte-2016.pdf

LÆS! Årsrapport-med-underskrifter-fra-bestyrelse.pdf

dsc_0461dsc_0463dsc_0459dsc_0457dsc_0460

Tirsdag, den 1. november havde Holbæk Golfklub flyttet sit møde i Erhvervsklubben ud af klubhuset og lagt det hos en af sponsorerne.

20161101-audi2_redaudi-logoAUDI Holbæk ved Peter Lindeborgh og Jannick Jensen havde generøst tilbudt at lægge ikke bare lokale til, men også at stå for mad og drikke. Den kulinariske del var kreeret og leveret af golfklubbens forpagter, Tina Winkler, så de godt 60 fremmødte sponsorer og deres gæster fik både stimuleret smagsløgene og ’de små grå’. Ikke mindst fordi aftenens foredragsholder var Thomas Søby, prof. caddie på Europa-touren. Thomas er en god og levende fortæller, og hans foredrag var krydret med mange billeder og videoklip. På alle måder en god aften, og en god måde at slutte sæsonen på.

Tak til alle sponsorer for året, der gik. Tak for opbakning og støtte til HGK, og til vores arrangementer. Tak til Peter og Jannick fra AUDI Holbæk. Flot aften, som I arrangerede for os, og for et rigtig godt samarbejde desangående.

Poul Møller, formand for Sponsorudvalget.