Ultimo november skete på generalforsamlingen et nyvalg til bestyrelsen, da Birgit Søndergaard uden modkandidat afløste Dorthe Nielsen. På et møde 20. december har bestyrelsen konstitueret sig, og Erik Olesen, der blev genvalgt, sidder fortsat for bordenden, altså i formandsstolen, den kommende sæson.

Gitte Feldskou Hansen er valgt som ny næstformand, der – akkurat som Dorthe Nielsen – også får opgaven som sekretær. Kaj Sørensen fortsætter i kassererjobbet, mens Per Skov Jensen og Birgit Søndergaard er “menige” bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen har ligeledes udpeget sine medlemmer til de respektive udvalg. Så snart de er på plads, vil sammensætningen kunne ses her på hjemmesiden.

På generalforsamlingen oplystes det, at bestyrelsen har indledt et visionsarbejde. Det er vigtigt at få kommunikeret ud, hvilke visioner bestyrelsen har for klubbens fremtid inden for de næste 10 år.

Gof`indernes juleafslutning d. 9. dec. 2016.

32 Gof`inder har holdt en aktiv/festlig juleafslutning, hvor 17 friske Gof`inder startede med en par puttekonkurrence kl. 9 på putting green. Der blev linet godt op inden hvert put, og flere lavede hole in one.

Den blev afviklet i løbet af en halv time, hvorefter alle samles indenfor til kaffen, mens snakken gik lystigt.

Karin bød velkommen, og så gik det varierede program i gang med flere sange og uddeling af præmierne for puttekonkurrencen. Jytte havde lavet en julequiz, der bestod af 31 spørgsmål med 3 svarmuligheder for hvert spørgsmål. Der blev diskuteret godt og grundigt om de forskellige svarmuligheder. Bagefter blev der uddelt præmier.

Efter flere sange spillede vi raflegolf. Et dejligt sjovt spil, der rigtig kan få taktik med indlevelse og engagement frem. Især høje råb når der kunne skrives ”nul” på kortet. Det gjaldt nemlig om at få færrest point. Alle fik præmier, som de efterhånden hentede fra det fælles gavebord af egne medbragte gaver.

Derefter blev frokosten nydt. Karin fortalte lidt om forskellige golftilbud, der dukker op på mail, samt om forslag til den forhåbentlige kommende tur i 2017. Der vil blive sendt yderligere materiale ud desangående. Bestyrelsen vil arbejde videre med det i nye år.

   

Det blev nogle dejlige fornøjelige timer, der sluttede med ”Dejlig er Jorden” og alle ønskede hinanden God Jul, Godt Nytår med tak for 2016 og velkommen til 2017 med 1. match fredag d. 6. jan. 2017.

Ref. Karin. 12/12-16.