Kære medlemmer
Som alle ved, bliver der foretaget en Årsrevision af alle medlemmers handicap.
Dette udføres i den første uge af 2018.

Skulle der være nogen af Jer, der ligger inde med scorekort fra tællende scores opnået i 2017, er der frist til den 31.december 2017, til at få disse afleveret til udvalget.

I så fald bedes I aflevere scorekortene i postkassen ved Udvalgskontoret.

God Jul og Godt Nytår

Med venlig hilsen
Mogens Holst
Fmd. HCP udvalget