De ovenfor viste regelbøger er leveret og kan nu købes, når der er åbent, i Servicenteret

Prisen er 25,- Kr . pr. stk.

Bestyrelsen besluttede på sit møde den 9. oktober at lægge referaterne af bestyrelsesmødernes åbne punkter på hjemmesiden: Klubben>Bestyrelse>Referater