Kender du en der skal have en gave, der varer hele livet? Så køb en Startpakke til golf! For 500.- kr. får han et begynderforløb, der varer 1 måned med undervisning og lån af udstyr. Gavekortet kommer i en lille fin gaveæske. Køb Startpakken i dag og modtag gavekortet og gaveæsken i morgen.
https://www.dgushop.dk/klubber/holbaek-golfklub

Referat fra Generalforsamling 2018, konstituerende møde og organisationsdiagram er på hjemmesiden: Klubben>Bestyrelse>Generalforsamlinger og Klubben>Bestyrelse>Referater

For at gøre bestillingstidspunktet mere menneskeligt på golfbox er det nu ændret fra kl. 24.00 til kl. 20.00

Mvh

Holbæk Golfklub

Kære Medlemmer

 

Efter sidste oversvømmelse er banen nu blevet så våd at vi går over til vinterregler.

Der SKAL tee´s op på fairways og forgreens. Der MÅ lægges op i semirough og rough.

 

Husk at, hvis vores normale greens er hvide (af sne eller rimfrost), SKAL man spille til de provisoriske greens.

 

Mvh

Baneudvalget

Deltagere

 

Henrik Bækgaard

Jytte Strate Christensen

Steen Nielsen

Mogens Kofod

Jens Rohrberg

Britt Thomsen

Afbud Ella Schumann
Referent Britt
Dagsorden
Kontakt  til bestyrelse Henrik fik mandat til at gå til bestyrelsen for at sikre, at det ikke bliver muligt at få tilladelse til at lukke tider for en gruppe på faste dage med mindre at gruppen er et udvalg.
Vedtægter Det blev vedtaget, at udvalgets vedtægter tilrettes, så det fremgår, at der er 7 personer i bestyrelsen. Mogens tilretter.
Arbejdsdeling Formand:                               Henrik

Næstformand:                       Ella

Kasserer:                               Jytte

Kommunikationsansvarlig: Mogens

Styrer vedligeholdelse af vedtægter mv.
Skriver og udsender referat
Hjemmeside m.m

Turneringsledere:                  Jens, Jytte, Ella, Steen

Koordinerer fremmøde indbyrdes

Mødeafvikling:                      Ella

Indkalder til møder m. agenda

Periodeafslutninger:              Britt og Jytte

Fællesspisninger:                  Britt og Jytte

Årshjul:                                 Jytte og Ella
Duffers day:                           Steen og Ella

Steen spørger Mads, om der er behov for hjælp

 

Junior og begynderudvalg Henrik stiller forslag om, at de juniorer, der går 18 huller om torsdagen, starter på Mixholdets første hul kl. 15.00, da det ikke fungerer optimalt i dag.

Alle udvalg  incl. Mix bør have fokus på flow. Henrik følger op.

 

Fællesspisning – socialt arrangement

 

Der er bevilliget penge i budgettet til fællesspisning, med nedsat egenbetaling.
Egenbetaling: 50 kr. pr. person for dagens ret incl lille øl/vand. 
Trøjer I det vedtagne budget er der afsat penge til trøjer til bestyrelsen, så vi er let
genkendelige på spilledage. Emne til næste møde.
Nye golfregler, Pjecer Henrik har købt pjecer med de nye golfregler, de vil blive udleveret til Gløgg og golf arrangementet.
Lodtrækning,

Fokus på flow

Af hensyn til flow på banen er det besluttet, at lodtrækning i Mix sker lidt styret, så vi undgår for store forskelle på holdenes samlede handicap. Lodtrækning sker torsdage kl. 7.45  og kl. 15.45
Kommunikation Debat omkring evt. fast bundtekst på vores mail via Golfbox, med mulighed for afmelding af fremtidige mail. Mogens vender det med Morten Skou.

Vi tages fra gang til gang, stilling til om, der skal udsendes generel information.
Er der f.eks. lagt en ny brochure om Mix på hjemmesiden, sendes en kort mail ud med link til mailen.

Mogens undersøger regler for tilladelse til at offentliggøre billeder hos Morten Skou.

Spørgsmål til regelaften Er der en regel om, at man skal tælle hinandens slag  – eller er det frivilligt?
Tur til Sverige Jens kommer med udkast til golftur til Sverige til næste møde.
Eventuelt Forslag om, at der skal gives en erkendtlighed til personer, der udtræder af bestyrelse, blev vedtaget. Beløb 200 kr.
Steen køber 2 buketter af 200 kr. til Birgit og Pia. 

Hvis man ønsker at stoppe i bestyrelse henstilles til, at man melder det ud hurtigst muligt, så arbejdet med at finde nye kandidater kan gå i gang.

Der købes stemmesedler til næste generalforsamling, hvis der skulle blive kampvalg.

Næste møde

 

Agenda

Torsdag den 10. januar 2019 kl. 19.30 hos Mogens, Glentevej 3, 4300 Holbæk.

 

Planlægning af årshjul – skal efterfølgende koordineres med juniorerne

Fremtidige møder fastlægges
Køb af trøjer og afklaring af om disse må beholdes ved udtrædelse af bestyrelsen
Sveriges tur
Skal vi finde på noget andet end Texas Scrable til afslutning?

Eventuelt