Da banen veksler mellem at have rimfrost på fairways og i at være for blød, er buggykørsel ikke tilladt pt.

Mvh

Baneudvalget.

Begynderudvalgs møde

Onsdag d. 23/1-2019

Deltagere

Mads Berg,Jan Nielsen,Marianne Madsen,Søren Hansen,Pia Berg

Dagsorden

 1. Regel etikette oplæg ved Søren/Jan
 2. Mentor trænings/hygge dag
 3. Vintertræning hcp54+
 4. Planlagte ekstra træninger torsdage
 5. Hverve udvalget . Hvad nu.
 6. Årshjul
 7. sommer afslutning
 8. Duffersday
 9. evt

Referat

 1. Søren kom med et super oplæg bestående af 5 siders skriv omhandlende alt fra start runde til slut. Hvilke fokuspunkter samt de mest gængse regler der skal øves af nye såvel gamle . Skrivet er ved dommerudvalget for at blive godkendt.
 2. En mentor trænings /hygge dag blev planlagt til lørdag d.13/4-2019
  Dagens program vil omhandle lidt grip og om hvordan man starter svinget, så mentor bliver klædt på til lidt lettere rettelse på banen. Hvad der sker efter svinget er startet er en opgave for klubbens trænere at rette på (de får travlt 🙂 ). En præsentation af nyt mentor skriv, samt en mere i dybden 1 times regel lektion. Forhåbentlig en hyggelig frokost samt muligheden for at tage nogle huller sammen. Mere om dagen følger. Mentorere reserver allerede nu dagen 🙂
 3.  Vinter træning kommer til at ligge på torsdage samt lørdage. Der vil blive en tid primært for 54+ hcp. Mere tilgår når Jan og Ole har planlagt færdig
 4. .Jan vil kunne trækkes på torsdage til speciel træning hvis der kommer bud i god tid. Jan vil som udgangspunkt bistå introer med træning fra kl 17.30-18,00 torsdage hvis der er stemning for det.
 5. Hverve udvalget er desværre nedlagt. Vi bistår ved arrangementer men planlægger ikke
 6. Fremlagt og rettet til.
 7. Sommer afslutningen lægges ugen efter juniorene har holdt deres. Morten Aa. er kontaktet mht. at komme med en dato, men har ikke vendt tilbage endnu, så datoen tilgår. Dagen hvor juniorene holder afslutning, vil Jan afholde træning og udføre en shortgame test.
 8. Duffersday 8/8. Turneringen for hcp 37+ , Mix udvalget kontaktes mht. afviklingen
 9. lidt snak om forskelligt.

 

Mads Berg

Udvalgsformand

Referat fra mødet torsdag den 10. januar 2019 kl. 19.30 hos Mogens

Til stede: Alle fremmødt

Dagsorden

 1. Opfølgning på forrige møde

Vi fortsætter om torsdagen på samme tider. Holbæk Golfklubs bestyrelse har besluttet, at de tre grupper, der spiller torsdag kun kan spille 9 huller. Der kan ikke laves links fra mail i golfbox til hjemmesiden. Vi skal i fremtiden indhente skriftlig tilladelse til at fotos, hvor personer kan identificeres kan offentliggøres.

 1. Planlægning af årshjul

Der spilles Mixturnering om torsdagen på samme måde som i 2018. Ella kordinerer med begynderudvalget om placeringen af Duffers Day. Ella, Jytte og Britt mødes og udarbejder forslag til Årshjul inkl. madaftener. Henrik fastlægger årets Events.

 1. Sveriges tur

Jens har indhentet foreløbige priser på en golftur til Skåne. Greenfee og frokost for ca. 400 danske kr. Transport 160 kr. i egne biler og 375 kr. i lejet bus. Jens arbejder videre med et konkret forslag. Beregningerne er baseret på 20 deltagere. Evt. den 25. maj.

 1. Fremtidige møder fastlægges

Onsdage kl. 19.30. Konkrete datoer fastlægges i årshjulet. Møder fjorten dage før periodeafslutninger.

Prisen for en periode koster også i 2019 100 kr. Man kan ikke i 2019 betale for enkelte turneringsdage. Kun personer, der betaler for hele perioden, kan deltage i spisning. Britt udarbejder skrivelse med betingelserne for at deltage i madaftenerne.

 1. Køb af trøjer og afklaring af om disse må beholdes ved udtrædelse af bestyrelsen

Steen og Jens kontakter Ole mht. køb af trøjer evt. en vest. Tøjet må beholdes ved udtrædelse af Mix-udvalget.

 1. Skal vi finde på noget andet end Texas Scramble til afslutning?

Vi fortsætter med Texas Scrample med trafiklys til periodeafslutningerne i 2019, men er dog åbne for nye ideer til 2020. Vi har diskuteret at spille med flere rækker, men besluttede i 2019 at fortsætte med en række.

 1. Ændret Forretningsorden og Ny Mix-turneringsfolder

Forretningsordenen er nu tilrettet, så bestyrelsen består af 7 personer, som vedtaget på generalforsamlingen i oktober 2018. Mogens sætter ny forretningsorden på hjemmesiden.

Ændringer til Mix-brochuren blev drøftet. Mogens tilretter og trykker brochurer til sæsonens start og lægger indholdet på hjemmesiden.

 1. Eventuelt

Jens oplyser, at fysioterapeuterne på Munkholmvej har oprettet særlige ”golfhold” med fokus på de øvelser, der er særlige for golfspillere.

Referatet udsendes først til bestyrelsen. Er der ikke indkommet indvendinger efter tre hverdage er referatet godkendt. Næste møde afholdes onsdag den 3. april kl. 19.30 hos Steen.

 

Referent: Mogens

Vi har desværre måtte lukke banen for spil fra hul 7-18 pga. oversvømmelse. Der er kun mulighed for spil fra  hul 1-6.

Mvh

Baneudvalget

GOLFREGLER KURSER

De nye golfregler 2019

Fra den 1. januar 2019 er de nye golfregler gældende.
Reglerne er blevet ændret på mange områder, og der vil blive brug for indlæring af disse.
Vi har fået indblik i de nye regler og er klar til at videregive vores viden til medlemmer af Holbæk Golfklub.

Der er planlagt 10 regel kurser for medlemmer.
Datoer er som følger:

8. januar – 23. januar – 5. februar – 13. februar – 20. februar – 7. marts – 26. marts og 3. april : Alle dage 18:30 i klubben

2. marts og 16. marts : kl. 11:00 i klubben  

På tilmeldingslisterne, ophængt på opslagstavlen i klubhuset, er der ligeledes oplysninger om datoer og tidspunkter for møderne.

Der er udgivet nye regelbøger. Disse vil kunne erhverves i vores Servicecenter, ligesom de kan erhverves ved fremmøde til regelmødet.

Vi har desværre måtte lukke banen for spil fra hul 7-18 pga. oversvømmelse. Der er mulighed for spil hul 1-6.

Husk at fletteregler  er gældende  ved  en evt.  2. runde.

 

Mvh

 

Baneudvalget