Vi vertikalskærer greens mandag morgen. Der er ansat en ny greenkeepermedhjælper, som ligeledes begynder mandag morgen.
Et suk til vejrguderne er blevet hørt, vi har endelig fået regn, så nu kommer der vækst i græsset igen.

mvh
Baneudvalget

Vi vertikalskærer greens mandag morgen. Der er ansat en ny greenkeeper medhjælper, som ligeledes begynder mandag morgen.

Et suk til vejrguderne er blevet hørt, vi har endelig  fået regn, så nu kommer der vækst i græsset igen.

 

mvh

Baneudvalget

Tirsdag den 30. april kl 19.00 er der mulighed for at blive endnu bedre til golfreglerne. Vi afholder en regelvandring, hvor vi i praksis gennemgår forskellige situationer ude på banen.
Der vil være plads til max 12 personer. Tilmelding kan foretages på listerne i klubhuset ved opslagstavlen. De næste vandringer vil være 8. maj og 16. maj – begge kl. 19
Vi glæder os til at se jer.

Med venlig hilsen
Regel og Dommerudvalget

Igen i år åbner vi for regelcaféen, hvor alle er meget velkomne til at henvende sig vedrørende spørgsmål til regler m.m. Regelcaféen vil være bemandet med medlemmer fra Dommer og regeludvalget.

I 2020 får vi nye Handicap regler

DGU har i denne forbindelse udsendt information om ændring af antal EDS runder pr. uge, med virkning fra den 15. april 2019

DGU´s opslag kan du downloade HER

Hvordan systemet kommer til at fungere per 1.Janur 2020 informere vi om, så snart vi har samlet alle informationer vedrørende emnet.

Har du spørgsmål til det fremsendte , er du altid velkommen til at kontakte undertegnede

Med venlig hilsen
Mogens Holst
Fmd. Handicapudvaleget i Holbæk Golfklub

After Golf starter kl. 17.00.

Vi laver en puttekonkurrence med start kl. 17.30.

Et puttekort koster 20,- kr.  Man betaler på dagen.

Hvem vinder en præmie??

Hele banen er gødet og klippet ,pletterne på fairway er eftersået og pindplacering er opslået på info tavlen ved 1. tee. Vandingsanlæg er opstartet ,springvand på 18 bliver monteret i uge 16

og der  er sået græs på tangen.

Mvh. Baneudvalget

 

Referat af Mix-udvalgsmøde 3. april hos Steen

Til stede: Henrik, Ella, Jytte, Britt, Jens, Steen og Mogens

Afbud: Ingen

  1. Godkendelse af referat af sidste møde

Referatet blev godkendt

  1. Opstart af sæsonen 11. april

Jytte havde udarbejdet et oplæg. Jytte reviderer oplægget. Mogens mailer det ud til medlemmerne via GolfBox.

Årshjulet indlæses i klubbens aktivitetskalender (Mogens)

  1. MobilePay

MobilePay han nu benyttes til indbetalinger til Mix-udvalget. Man taster Box14022 som modtager. Husk at skrive navn og medl.nr. (de sidste 4 cifre) ved indbetalinger.

  1. Besøg af GOF-inderne

GOF-inderne skal være velkomne den 23. maj. Fra kl. 18.30 i et tilstødende lokale, hvor interesserede kan kontakte dem. Ella kontakter Karin.

  1. Status på turen til Malmø

Der er pt. 19 tilmeldte til turen til Malmø den 25. maj og turen gennemføres. Man har måttet ændre bane til Rönnebäk og starttidspunkt til kl.11.00. Jens kontakter de tilmeldte direkte på mail og informerer om ændringerne.

  1. Status på køb af trøjer elle veste til Mix-udvalgsmedlemmer.

Veste til herrerne blev afprøvet og godkendt. Steen undersøger alternativ pasform til kvindernes veste.

  1. Beskrivelse af betingelser for at deltage i ”Madaftenerne”

Britt fremviste forslag til tilmeldingsblanket. Den tilretter hun og listen placeres på bordet senest ugen før.

  1. Eventuelt

Intet under dette punkt

  1. Næste møde

Afholdes den 29. maj kl. 19.30 hos Jytte, Marius Pedersens Vej 117

 

Referent: Mogens