Stort tillykke til vores SVD1 hold.

Holdet spillede finale den 25/8 og vandt med 11-0 over Søllerød.

Det gør dem til lands mestre i deres gruppe.

På holdet var Marianne Munksgaard, Else Bonde, Jørn Therkildsen, Karsten Beck,

Anders F. Jensen og holdkaptajn Søren Mygind.

Sensommerfest og After Golf.

Ifølge en række reaktioner og mails, som Trivselsudvalget har modtaget, findes der en del af vores medlemmer som har besvær med at tilmelde sig sommerfesten via goldbox.  Vi vil gerne give dem en hjælpende hånd på fredag 30.august kl. 16.30-18.00.

Mødt op i klubhuset med medlemsnummer, smartphone, i-pad eller PC og vi vil hjælpe jer igennem tilmeldingen.

HUSK!!!   Sensommerfest 14. september.  Tilmeldingsfrist  01. september.

I år har antal af besøgende til “After Golf” været meget få.  Derfor er det besluttet at aflyse “After Golf” for resten af året.

Med venlig hilsen

Trivselsudvalget

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I HOLBÆK GOLFKLUB
Tirsdag den 26. november 2019 kl. 19.00 Kuben, Holbæk Seminarium
Seminarieparken 2, 4300 Holbæk

Foreløbig dagsordenen for generalforsamlingen er følgende:

1) Valg af dirigent

2) Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år til godkendelse

3) Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse

4) Forelæggelse af budget for regnskabsåret, herunder vedtagelse af kontingent, indskud m.v.

5) Behandling af forslag fra bestyrelsen

6) Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne

7) Valg af bestyrelsesmedlemmer

8) Valg af ekstern revisor

9) Eventuelt

Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne blive behandlet på en ordinær generalforsamling, være fremsendt skriftligt til bestyrelsen inden 30 dage før datoen for generalforsamlingen. Forslag fra såvel medlemmer som bestyrelse skal omtales i den endelige indkaldelse til generalforsamlingen.

Mandag vertikalskærer vi greens som herefter eftersås. Vi eftersår flere gamle skader på fairways m.m. Flag monteres på driving range.

Efter at vi har passet på at greens ikke brænder af her i sommerferien , måler vi igen  greens hver fredag.

måling 8.0 Step.m.

 

Mvh  Baneudvalget

Greens bliver gødet -græsset er i kraftig vækst igen, Så der bliver foretaget megen klipning på hele banen. Vi har stadig en mand på ferie ,så greenkeeperne har travlt. Efter en lille sommerpause bliver greens  igen målt fredag formiddag.

 

mvh  Baneudvalget

Regel – dommerudvalget invitere til endnu en aften, Kl. 17.00 den 16. September 2019, hvor der bliver opfølgning på de nye regler og samtidig vist i praksis.

De tilmeldte vil blive opdelt i tre grupper.  Et medlem af Regel – og dommerudvalget forestår opfølgning og viser en række regelsituationer i praksis.

Undervisningen vil blive afholdt på Hul 7 – Hul 8 og Hul 18.

Vi forventer, at en tur rundt på nævnte tre huller vil vare ca. 1½ – 2 timer

Efterfølgende vil underviserne stille sig til rådighed med svar på regelspørgsmål, som måske ikke blev berørt under turen rundt på de tre huller.

Denne invitation er for alle medlemmer i Holbæk Golfklub.

Tilmeldingsliste findes på opslagstavlen i klubhuset

De bedste hilsener
Regel – og dommerudvalget
Henning Magnussen  –   Henrik Madsen   –  Michael Sander  –   Jan Nielsen, pro og Mogens Holst