Vi har fået opsat bænk på 15. Tee 53 , Vi har etableret naturstenstrappe på 14. T 46

I uge 40 skal vi udover alm. klipning efterse Buggys og maskinerne  tænger til service. Vores nyindkøbte  (brugte) hækkeklipper monteres på traktor.

 

Mvh.  Baneudvalget

Vi vertikalskærer Greens for at forbedre hastigheden. Rep. af slid og tørkehuller på fairways, Alm vedligehold og klipning. Springvand er defekt, bliver rep. Staben er igen fuldtallige med ansættelse af Jesper , som er vores nye medhjælper .

Jeg glæder mig over, at der er flere, som har ønsket at give en hånd til klubben. Teamet møder en til to dage om ugen for at hjælpe med alt forefalden arbejde.  En stor tak!

Et lille suk !  der er mange nedslagsmærker og turf, som ikke bliver rettet og lagt tilbage  —   Det må vi kunne gøre bedre !

Greenkeeperne føler ikke der bliver taget hensyn når de arbejder, boldene flyver om ørene på dem. Det er ikke ok. Vis hensyn !

Mvh.

Baneudvalget /jan kipling

Vandstanden er nu sunket igen og banen er åben.

Vandet stod i går højt på tangen og det kom lidt ind på niende hul og 17 hul, men nu er der klar til spil igen.

Mvh

Baneudvalget

Da vi oplever høj vandstand i dag er det desværre ikke muligt at komme ud på øen.

Mvh

Baneudvalget

Der bliver topdresset og priklet  greens. Huller på fairway repareres med muldjord derefter gødes alle fairways . Arbejde med beskæring af bunkerkanter  og efterfylding er snart tilendebragt.

mvh . Baneudvalget