Vi vertikalskærer alle greens, jordkørsel til og fra Tee  9 / 18.

Ellers alm. vedligehold

God pinse!

Baneudvalget

 

Onsdag aften spillede 2. holdet træningskamp. Formen blev pudset af og alle er nu klar til de første runder i Smørum. Der bliver desværre ingen hjemmekamp i denne sæson, men det går nok – holdet skal nok vinde puljen alligevel…

Referat af mødet i Mix-udvalget den 20. maj 2020 hos Henrik

Tilstede: Henrik, Jytte, Britt, Ella og Mogens

Afbud:    Steen

Dagsorden: Opstart af sæsonen i 2020 efter Covid19 nedlukningen (eneste punkt)

Nuværende og fremtidige retningslinjer for afviklingen af golfspil er endnu ikke endeligt fastlagt. Det betyder, at den opstart som udvalgets medlemmer er blevet enige om kan blive ændret og at vi løbende må tilpasse os og respektere de gældende retningslinjer udarbejdet af hhv. Sundhedsstyrelsen, DGU og Holbæk Golfklub.

Vi begynder sæsonen torsdag den 4. juni. Vi spiller ”udenfor turneringen” den 4. og den 11. juni.

Turneringstart den 18. juni. Henrik kontakter HGK´s bestyrelse med henblik på at blokkere banen hhv. morgen og aften.

Mht. morgentiderne bliver der – i lighed med sidste år – kun blokkeret én time fra kl. 8.00 til kl. 9.00. Det betyder som tidligere oplyst, at man max. kan være 24 deltagere om morgenen under forudsætning af, at man går ud som 4-bolde. Møder der flere op henvises de sidste til eftermiddagstiden. Der må om morgenen kun startes på hhv. hul 1 og 9, da start på flere huller kan give problemer for andre på banen.

Mht. eftermiddagstiderne blokkeres banen fra kl. 15.00. Vi har af klubbens bestyrelse fået lov til at gennemføre gun-start. Da det nuværende forsamlingsforbud på 10 personer stadig gælder, må man derfor i små grupper af max. 10 personer ”sive” ud til de respektive starthuller.

Hæves forsamlingsforbudet, som foreslået af flere af folketingets partier til mellem 30 og 50 håber vi på, at vi kan mødes samlet, som vi plejer. Der er et par ændringer i turneringen i forhold til sidste sæson. Den ene er, at man kun kan slå ud fra teestederne 49, 46 og 41. Dette gøres for at forbedre flowet i spillet. Den andet er, at scorekort der afleveres ulæselige/uforståelige vil medføre, at hullet/hullerne ”tabes”. Det gøres for at undgå et tidskrævende ”detektivarbejde”.

Pt. er der regler om, at man ikke må bytte scorekort eller håndtere andres scorekort af hensyn til smittefaren. Det giver nogle store begrænsninger i håndteringen og registreringen af turneringens scorekort. Vi håber alligevel, at kunne få lov til at behandle og indtaste scorekort ved brug af hansker og håndsprit. Generelt må vi nok indstille os på at ”improvisere” en del i forbindelse med opstarten. Det håber vi, at I har forståelse for.

Vi spiller i lighed med sidste år ”inde” i lige uger og ”ude” i ulige uger. Mødetiden er fortsat 15 minutter før, dvs. hhv. kl. 7.45 og kl. 15.45.

På trods af usikkerheder og besværlige regler og procedurer glæder vi os til at se Jer på banen igen.

Næste møde: Den 29. juli hos Mogens, Glentevej 3

Referent Mogens

 

Vi nærmer os opstarten af “normal” golf i de danske klubber.

Derfor kommer der nu river i bunkers, hulindsatser tages op og bænkene tages i brug.

Vaskepladsen til køllevask og vognvask åbnes igen.

Omklædningsrummene i klubhuset er det eneste vi venter lidt endnu med at åbne.

På Baneudvalgets vegne

Ole Rasmussen

Vi har nu endligt fået lov til at spille Onsdagsherrer igen og vi starter derfor op allerede onsdag d. 3. juni 2020 så gå allerede ind nu book din tid.

Nyt for 2020 er at man også nu skal booke sig ind om morgenen fra kl. 8:30 – 9:30 tiderne skal fyldes op så der ikke er andre der kan booke sig ind når tiderne frigives 5 dage før. I skal stadig møde op til lodtrækning kl. 8:15 som altid også selv om man har booket en senere starttid. Hvis man ikke har booket tid til morgenstarten kan man ikke forvente at komme til at spille.

Spilleplanen vil senest torsdag være tilgængelig på hjemmesiden og der vil snarest blive sendt en folder ud til alle herrer i Holbæk Golfklub.

Vi glæder os til at se jer på golfbanen.

Præsidiet

I øjeblikket er der meget  stor vækst i græsset, derfor bruges der meget tid på klipning -Husk  at vise hensyn til green keeperne.

Der er stadig mange nedslagsmærker på green, som ikke er blevet rettet op.  Husk det venligst.

 

Mvh

Baneudvalget

Den 4. og den 11. juni spiller vi ”udenfor turneringen”, men den 18. juni begynder vi turneringsspillet med det der oprindeligt var planlagt som 2. turneringsperiode. Vi spiller ”inde” (hul 1-8+18) i lige uger og ”ude” (hul 9 – 17) i ulige uger. Prisen for en periode er også i 2020 100 kr.

Vi forventer at spille på samme måde som sidste år med start hhv. kl. 8.00 og kl. 16.00. Mødetid senest 15 minutter før.

Som noget nyt er det i 2020 kun muligt at slå ud fra teestederne 49, 46 og 41. Dette gøres for at forbedre flowet i spillet.

Vi skal naturligvis følge de retningslinjer, der udstedes af Sundhedsstyrelsen, DGU og Holbæk Golfklub. Det vil give nogen udfordringer, som vi naturligvis gør alt for at løse. I må forvente, at der vil blive en del ”improvisationer” i opstartsfasen afhængig af de regler og retningslinjer vi skal følge.

På trods af usikkerhederne og besværlige regler og procedurer glæder vi os til gense Jer på banen.

Med venlig hilsen

Mix-udvalget