Det er nu så vådt at vi bliver nødt til at lukke for buggykørsel fra hul 6 til hul 18.

Spillet med måtter går fortsat godt og fairways ser godt ud

Husk at hvis greens er hvide, spiller vi til de provisoriske greens.

Mvh

Baneudvalget

Ombygning og renovering af køkken og barområde i HGK.

Så er et nyt kalenderår startet.

Covid 19 og trist vejr gør at der ikke er den store aktivitet på vores bane, men derfor ligger alt ikke stille.

En del af vores investeringer i 2021 omfatter en længe tiltrængt ombygning og renovering af køkken og barområde i Restauration Albatros, så Jimmy, Hanne og deres medarbejdere får et bedre arbejdsmiljø, og vi andre en mere hyggelig restaurant.

Arbejdet er sat i gang, og den eksisterende bar er revet ned for at gøre plads til nyt og mere funktionelt miljø. ”Hul 19” bliver inddraget som kontor og lager for Albatros, og i køkkenet bliver det eksisterende kontor revet ned, for at give bedre arbejdsplads og flow i køkkenet. I foyeren nedlægger vi det ene toilet, lægger nyt gulv, og flytter indgangen til restauranten for at give plads til bedre afrydningsplads til opvask og affald.

Tæppebelægningen omkring barområdet bliver skiftet til et mere vedligeholdelsesvenligt materiale, og selve barområdet bliver frisket op med ny maling.

Det store restaurantområde gør vi ikke noget ved i år, det må vente til næste vinter.

Vores ”egen” indretningsarkitekt Sus Thorslund har stået for projektering af ombygning og renovering, og hun forestår også tilsyn med håndværkerne under arbejdets gang.

Selv om der altid dukker uventede ting op, når man bygger om, så forventer vi at være på plads med alt det nye i løbet af marts måned, så vi kan være klar til den nye sæson, som vi har planlagt at starte med åbningsturnering søndag den 11. april.

Fra på mandag den 18. januar, og 2 uger frem, vil der blive lukket til klubhuset, incl. foyeren.

Vi stiller en toiletvogn op ved indgangen til klubhuset, mens klubhuset er lukket.

Kære medlemmer.
I har i dag, den 11.januar 2021, fået tildelt nyt handicap, beregnet
af det nye hcp system, der nu officielt er taget endeligt i brug.

Skulle du have brug for en yderligere forklaring er handicapudvalget i Holbæk Golfklub
altid til disposition.

DGU har sendt os en artikel, som er ganske god og giver svar på en del spørgsmål.
Du kan se artiklen ved at følge dette link:
https://www.golf.dk/…/mit-nye-handicap-i-golfbox-er

Endvidere har DGU udgivet en folder, som vi mener er et godt værktøj til fremme forståelsen af proceduren ved registrering af én score.
Denne folder kan du se ved at åbne denne link:
Folder om Handicapsystemet | Dansk Golf Union<https://www.danskgolfunion.dk/artikel/folder-om-handicapsystemet>

God fornøjelse med det nye handicap system
Handicapudvalget i HGK
Jens Henriksen – Grethe Jensen –
Marianne Madsen og Mogens Holst

Det nye Handicapsystem / Aflysning af planlagte handicapcafeer.

Nye restriktioner per den 6.Januar 21 grundet Covid -19 betyder, at vi desværre ikke kan gennemføre de planlagte handicapcafeer vedrørende de nye Handicapregler.
Hvornår vi kan gennemføre kursusrækken, er ikke til at vide. Men vi kan love, at så snart det er muligt, vil der blive opsat nye tilmeldingslister.

Indtil videre, appellere vi til, at I alle holder Jer orienteret om de nye handicapregler her:

https://www.danskgolfunion.dk/manualer/handicapsystemet/2021/da/topic/nyt-handicapsystem-overblik-og-vejledning

Jeres nye korrekte Handicap vil I kunne se i Golfbox fra den 11.januar.
Indtil den 11.januar 21 er det ikke muligt at registrere scores, da der arbejdes med at få hele systemet til at fungere perfekt.

Du/I er altid velkomne til at kontakte undertegnede samt de øvrige udvalgsmedlemmer, for yderligere information.

Vi beklager situationen og har pt ikke nogle alternativer at byde ind med.
Pas rigtig godt på Jer selv og Jeres

Med venlig hilsen
pva/Handicapudvalget i Holbæk Golfklub
Mogens Holst