Kære Sponsorer.

 

Tak for et godt møde og fremmøde i tirsdags til årets første samling i Erhvervsklubben. Som altid dejligt at se jer, og rart, at stemningen altid er så god og hjertelig.

På den anden side, med den flotte menu, som May Mollerup havde kreeret, og det yderst inspirerende og levende foredrag, som vores ‘genbo’ “PJ” underholdt os med, så er det endog meget  svært at bevare
pessimismen :o)

Der er kun godt 3 uger til sæsonstart, og dermed også kun kort tid til, at vi udsender invitation til køb af et hold til Firmaturneringen. Den sponseres i år af MH-Packaging ved Mogens Holst, men bortset fra det, så kommer alt til at forløbe efter den kendte skabelon.

På Sponsorudvalgets vegne et stort  –på gensyn