Indlæg af Baneudvalg

,

Våd bane og buggy forbud

11 jan-2018 Buggy forbud på hele banen Banen er åben på hullerne fra 1 til 6 Resten af banen er desværre så våd, at spil er umuligt for tiden. Husk at respektere vinterreglerne, og de blå pæle på banen.

,

Vinterregler, begrænset spil hul 1-6

Dec – 2017 Overhold vinterregler, det skåner vores bane meget. Uge 50 bliver der priklet greens. Der vil i dec være fokus på bunkers, vintergreens, muldvarpe og ikke mindst klipning i det omfang græsset gror. Der kun åbent på hul 1-6, grundet rigtig megen vand på 7,8, 9,10, 17 og 18. Når banen er tør […]

,

Vintergreens og alm. banevedligehold

uge 41 – 2017 Mandag bliver der dresset greens. Søerne tømmes for vand, så banen drænes bedre. Alle banemarkeringer gennemgås. Der startes op på etablering af vintergreens. Derudover er der almindeligt vedligehold og klipning. Travl uge og husk at vise greenkeeperne hensyn.

,

Greens og vand på banen

uge 38 – 2017 Der arbejdes på greens i denne uge. Det er både vertiskæring, gødning og topdressing. De er meget hårdt ramt af den megen vand. Derudover er der flere områder på banen der er meget sumpede.

,

Vand på øen og meget græsafklip

uge 37 – 2017 I denne uge pumpes der vand fra søerne, og det er primært hullerne 9-17 der berøres. Grundet den megen regn/varme, så gror græsset meget. Det giver desværre en del afklip som klumper pt. Ellers er der kun almindelige banearbejder i ugen.

,

Der bygges på hul 14+15

uge 36 – 2017 Normalt klippearbejde i denne uge. Der bygges tordenvejrs shelter på øen ved greenkeepergården. På hul 14 er det højre side af banen der arbejdes på, og det samme gælder hul 15. Vis hensyn til vores frivillige arbejdere.