Indlæg af Baneudvalg

Holbæk Golf Klub Baneudvalgs møde  25.10. 2021   kl. 16.00-19.30 Deltagere: Jan Kipling (JK), Ole Rasmussen (OR), Søren ”Greenkeeper” Andersen (SG), Ken Nielsen (KN), Fritz Møller (FM), Lars Frøslev (LF),Karsten Vase (KV) (ref). SG igangværende arbejder: Fairwaybunker hul 6 nedlagt; slidskader, bl.a ved 11. tee udbedret med kunstgræs + muld; gødskning af fairways; vintergreens anlægges.   […]

Banearbejde i den kommende uge

For sidste gang i år, gøder vi fairways, Vi starter med etablering af vintergreens/tee . Græsbunkeren på 6. hul i højre side bliver udjævnet og der bliver afspærret med blå pæle. Vi forventer at arbejdet kommer til at foregå over 2 dage. ellers alm. vedligehold.   Mvh. Baneudvalget/JK

Kommende banearbejde

Torsdag d. 14 oktober er der medlems-arbejdsdag. Der vil blive malet bænke og skilte, så pas på jeres tøj. Vi klipper højroughen en gang til. Reparation af huller med asfalt på P.plads . Vi starter med at forberede vintergreens,. Og ellers almindelig vedligehold af banen. Mvh. Baneudvalget /JK

, ,

Banearbejde i uge 40

Mandag vertikalskærer vi med efterfølgende sprøjtning af greens – Forsat reparation af slidskader med jordpåfyldning . Der bliver afmærket med blå spray P. Pladsen bliver tilført nye skærver. Der er stadig god vækst i græsset, så der klippes forsat på fairways. mvh. Baneudvalget/JK

Banearbejde i uge 38

Vi reparerer slidskader med jord og græsfrø. På 12. hul bliver der lagt hybridgræs mellem træer og bunker i venstre side. Andre mindre tørkeskader på greens, bliver udbedret og topdresset. Vi nyder vores golfbane , men husk det er også en arbejdsplads ! RESPEKTER OG VIS HENSYN OVER FOR VORES GREENKEEPERE!   MVH  Baneudvalget/JK  

Banearbejde i uge 36

Grundet mindre vækst og snarlig kulde er klippehøjden på greens nu sat op til 3,5 mm. Hybridgræs vil blive lagt på venstre side af greenen på hul 1. Ligeledes vil vi lægge hybridgræs ved 11. tee der, hvor vi stiller vores bags. Greens vil blive sprøjtet på tirsdag.   Mvh. Baneudvalget/JK

Baneudvalgsmøde med DGU 07.09.21

Deltagere: Jan Kipling (JK), Ole Rasmussen (OR), Søren Greenkeeper (SG), Ken Nielsen (KN), Fritz Møller (FM), Ka         Holbæk Golf Klub Baneudvalgs møde  07.09. 2021   kl. 10:00-15:00 rsten Vase (KV) (ref), samt fra 10:00 til 12:30, banekonsulent Thomas Jensen (TJ), DGU. Banebesigtigelse med Thomas Jepsen DGU 10:00-12:30.   Banen blev inspiceret og undervejs drøftet, herunder generel […]

Baneudvalgsmøde med DGU

Holbæk Golf Klub Baneudvalgs møde  07.09. 2021   kl. 10:00-15:00   Deltagere: Jan Kipling (JK), Ole Rasmussen (OR), Søren Greenkeeper (SG), Ken Nielsen (KN), Fritz Møller (FM), Karsten Vase (KV) (ref), samt fra 10:00 til 12:30, banekonsulent Thomas Jensen (TJ), DGU. Banebesigtigelse med Thomas Jepsen DGU 10:00-12:30. Banen blev inspiceret og undervejs drøftet, herunder generel tilstand, […]

,

kommende banearbejde

Mandag den, 13/9 dresser vi alle greens.  I denne meget tørre tid sætter vi klippehøjden en smule op, så vi undgår afbrænding. mvh. Baneudvalget

ref. af baneudvalgsmøde 7.6 2021

Holbæk Golf Klub Baneudvalgs møde den 7/6-2021 kl. 16.00. Deltagere: Jan Kipling, Ole Rasmussen, Søren Greenkeeper, Fritz Møller, Ken Nielsen, Lars Frøslev (ny), Karsten Vase (ref)   Velkommen til nyt medlem Lars Frøslev Rigets tilstand: *Akut problem med 380V strømforsyning medførende vandingsproblemer og udtørring *Sprinklerkraver monteret overalt. *Hybridgræs mellem søer hul #18 fungerer; tilsvarende hybridgræs […]