Indlæg af Baneudvalg

ref. af baneudvalgsmøde 7.6 2021

Holbæk Golf Klub Baneudvalgs møde den 7/6-2021 kl. 16.00. Deltagere: Jan Kipling, Ole Rasmussen, Søren Greenkeeper, Fritz Møller, Ken Nielsen, Lars Frøslev (ny), Karsten Vase (ref)   Velkommen til nyt medlem Lars Frøslev Rigets tilstand: *Akut problem med 380V strømforsyning medførende vandingsproblemer og udtørring *Sprinklerkraver monteret overalt. *Hybridgræs mellem søer hul #18 fungerer; tilsvarende hybridgræs […]

banearbejde i nærmeste fremtid

Mandag vertikalskæres greens. Bunkers bliver gennemgået for korrekt sandfyld. Der er monteret nye flotte afstandsskilte på driving range. Banen  bliver toptrimmet op til turneringerne i den kommende uge. Mvh. Baneudvalget/JK  

banearbejde i den nærmeste fremtid

Vores greens er fredag målt til 8,5  fod step/m.  Grundet det fine vejr vander vi greens og teesteder hver nat. Vi forsætter med at dresse fairways, så slagskaderne bliver udbedret. Mandag vertikalskærer vi greens og  forventer at greens fremadrettet bliver lidt hurtigere.   mvh.   Baneudvalget /JK

arbejde på banen

Hele banen er sprøjtet for ukrudt efter forskrifterne, -vi har bestilt hybridgræs til venstre side af green på 1. hul. Greens bliver gødet i kommende uge – Vi har fået  fine hurtige greens, de er fredag  målt til 9,0 stp.m.   God weekend Baneudvalget /JK

,

kommende arbejde på banen og info

Stenbroen på hul 9 er repareret .Beplantningen  på hul 9 er gravet op ,da de var gået ud. Baneudvalget arbejder med en varig løsning i form af bunker i stedet. Vores greens for meget ros (:  og i den kommende uge bliver alt klippet og greens bliver gødet (torsdag)   mvh Baneudvalget /JK

,

Lejeforbedring på alle huller

Fra den 6. maj 2021 er det tilladt at foretage lejeforbedring indenfor et scorekort på samtlige 18 huller. “Når en spillers bold ligger i en del af det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere.” Den fyldestgørende ordlyd på lokalreglen findes på opslag i foyeren og på opslagstavlen ved 1. teested.   Med venlig hilsen […]

ref. af baneudvalgsmøde

Referat af Baneudvalgsmøde den 27.4 2021.   Deltagere :  Karsten Vase , Kenn Nielsen ,Fritz Møller, Ole Rasmussen, Søren Andersen og Jan Kipling Afbud :Ole Evert   En egentlig dagsorden blev ændret til en gennemgang af hele banen, hvor vi kørte rundt og besigtigede alle hullerne.   Der er og har altid været et problem, […]