Indlæg af Administrator

Nyhedsbrev nr. 4  – Juli 2020

Kalender 15. juli. Regler i Praksis Klokken 18. Se opslag i foyer. 30. juli.  Regler i Praksis Klokken 18. Se opslag i foyer. 11. august. Regler i Praksis Klokken 18. Se opslag i foyer. 13. august. Duffers Day Turnering for begyndere 5. september. Sponserturnering 19. september. Sensommerturnering. 26. september  Udvalgsturnering. 25. oktober Cross Country turnering 24november. […]

Handicapudvalget opfordrer…..

Handicap udvalget  opfordrer alle medlemmer til at aflevere så mange tællende scores som muligt og få disse registeret. Selvindtastning af scores  er også ok. Som de fleste ved overgår vi til et nyt handicapsystem per den 1.Januar 2021. For at spillere kan opnå et retvisende handicap, vil så mange tællende runder som muligt, være en […]

Information fra Ordensudvalget

INFORMATION  vedrørende brug af sløjfen 1-8-18. Vil du spille 18.hul efter 8.green er forladt, har du ingen rettigheder. Du skal vige og må først spille 18.hul, når der er helt frit og der ikke er spilere på vej fra Kirsebærholmen Fletteregel er ikke eksisterende. Der er opsat Informationstavle ved begge tee steder på 18. hul […]

,

Referat af Mix-udvalgets møde 20. maj 2020

Referat af mødet i Mix-udvalget den 20. maj 2020 hos Henrik Tilstede: Henrik, Jytte, Britt, Ella og Mogens Afbud:    Steen Dagsorden: Opstart af sæsonen i 2020 efter Covid19 nedlukningen (eneste punkt) Nuværende og fremtidige retningslinjer for afviklingen af golfspil er endnu ikke endeligt fastlagt. Det betyder, at den opstart som udvalgets medlemmer er blevet enige […]

OH Sæsonstart onsdag den 3. juni 2020

Vi har nu endligt fået lov til at spille Onsdagsherrer igen og vi starter derfor op allerede onsdag d. 3. juni 2020 så gå allerede ind nu book din tid. Nyt for 2020 er at man også nu skal booke sig ind om morgenen fra kl. 8:30 – 9:30 tiderne skal fyldes op så der […]