Indlæg af Formand

,

Hvordan går det med baneudvidelsen??

Medio september orienterede vi om, at kommunens forslag til den ny lokalplan var udsat for indsigelser fra en af lodsejerne og lokalafdelingen af Danmarks Naturfredningsforening m.fl. Indsigelserne vedrører ikke så meget selve golfarealet, men drejer sig primært om udvidelse af adgangsvejen til skoven i form af en trampesti. Golfklubben kan leve med begge parters krav. […]

,

Medlemsarbejdsdagen er aflyst

Medlemsarbejdsdagen den 4. juni er aflyst på grund af for ringe tilmelding. Vi har åbenbart valgt den forkerte periode, hvor mange er optaget af andre aktiviteter. Banen står flot, men der er behov for en kærlig medlemshånd på en række områder. Baneudvalget vil forsøge at gennemføre aktiviteten på et mere belejligt tidspunkt i sensommeren. Baneudvalget

,

Golfhuller i Dragerup Skov – opdatering

Holbæk Kommune er i gang med at udarbejde lokalplan for den udvidede golfbane – inklusive skovområdet.. Lokalplanforslaget kommer for i Byrådet den 15. juni 2016. Herefter klargøres lokalplanforslaget og et kommuneplantillæg som præsenteres på en offentlig høring. Denne høring finder sted i Café Mulligan den 1. august. Hvis alt kører efter planen vil lokalplan og […]

Nyt fra banen

Nyt fra Baneudvalget Det er efterår og hermed tiden for banearbejder. Greenkeeperne er i fuld gang med at gennemføre planlagte arbejder og projekter: Udbedring af slidte og hullede græsområder ved indgange til greens og teesteder samt overgange. Afspærringen omkring de reparerede områder bedes respekteret!!! Der plantes 6-8 træer som supplement til de fritstående træer langs […]