Indlæg af Mixudvalg

,

Referat af Mix-udvalgets møde 20. maj 2020

Referat af mødet i Mix-udvalget den 20. maj 2020 hos Henrik Tilstede: Henrik, Jytte, Britt, Ella og Mogens Afbud:    Steen Dagsorden: Opstart af sæsonen i 2020 efter Covid19 nedlukningen (eneste punkt) Nuværende og fremtidige retningslinjer for afviklingen af golfspil er endnu ikke endeligt fastlagt. Det betyder, at den opstart som udvalgets medlemmer er blevet enige […]

Referat af Mix-udvalgsmøde den 25. september 2019

Referat af Mix-udvalgsmødet den 25. september 2019 hos Jens   Afbud: Ingen   Nyt fra formanden: Henrik fortalte, at næste sæsons Events bliver gennemført som EGA turneringer, dvs. med Hcp-regulering. Fællesspisning med begynderne næste sæson blev drøftet. Mix-udvalget er positiv indstillet, men det kræver øgede budgetmidler. I forbindelse med periodeafslutningen den 17. oktober kan den […]

,

Referat af Mix-udvalgsmødet 31. juli 2019

Referat af møde i mixudvalget d. 31. juli 2019 kl. 19.30 hos Ella Alle udvalgsmedlemmer var mødt frem Optimering af spille-og blokeringstider Muligheder for at øge effektiviteten af spilletider blev drøftet. Udvalget syntes generelt, at torsdagsturneringerne forløber tilfredsstillende. Henrik deltager i mødet om spille- og blokkeringstider. Den 24. juli mødte 23 op til turnering om […]

Referat af mix-udvalgsmødet 29. maj

Referat af Mix-udvalgsmøde den 29. maj kl. 19.30 hos Jytte Strate   Til stede: Henrik, Ella, Jytte, Steen, Jens, Britt og Mogens Afbud:     Ingen   Punkt 1: Orientering om udvalgsdagen og visionsdagen Henrik orienterede udvalget om drøftelserne på Udvalgsdagen Jens orienterede om drøftelserne på Visionsdagen   Punkt 2: Periode afslutning den 13. juni Vi spiller […]

,

Referat af Mix-udvalgsmødet den 3. april

Referat af Mix-udvalgsmøde 3. april hos Steen Til stede: Henrik, Ella, Jytte, Britt, Jens, Steen og Mogens Afbud: Ingen Godkendelse af referat af sidste møde Referatet blev godkendt Opstart af sæsonen 11. april Jytte havde udarbejdet et oplæg. Jytte reviderer oplægget. Mogens mailer det ud til medlemmerne via GolfBox. Årshjulet indlæses i klubbens aktivitetskalender (Mogens) […]

,

Mix-Udvalgets “Årshjul”

Årshjul – Mix 2019 Mix torsdage kl. 8.00 og kl. 16.00. Sammensætning af hold: 15 min. før. – Husk at udskrive scorekort. April 2019 3 Mix udvalget afholder møde Referat fra mødet offentliggøres på klubbens hjemmeside 11 Mix, Hul 9-17 (ude) 18 Mix, aflyst pga helligdag Golfbanen er åben for tilmelding via Golfbox 25 Mix, […]

,

Referat af Mix-udvalgets bestyrelsesmøde 10. januar 2019

Referat fra mødet torsdag den 10. januar 2019 kl. 19.30 hos Mogens Til stede: Alle fremmødt Dagsorden Opfølgning på forrige møde Vi fortsætter om torsdagen på samme tider. Holbæk Golfklubs bestyrelse har besluttet, at de tre grupper, der spiller torsdag kun kan spille 9 huller. Der kan ikke laves links fra mail i golfbox til hjemmesiden. Vi skal […]

Referat fra Mix-udvalgets bestyrelsesmøde 28-11-2018

Deltagere   Henrik Bækgaard Jytte Strate Christensen Steen Nielsen Mogens Kofod Jens Rohrberg Britt Thomsen Afbud Ella Schumann Referent Britt Dagsorden – Kontakt  til bestyrelse Henrik fik mandat til at gå til bestyrelsen for at sikre, at det ikke bliver muligt at få tilladelse til at lukke tider for en gruppe på faste dage med […]

,

Referat af generalforsamling i Mix-turneringen

Referat fra generalforsamlingen i Mix-udvalget 11. oktober 2018 Orientering om sæsonens forløb (Henrik) Henrik fortalte at Mix-turneringen – efter en lidt turbulent start – nu efter 2. sæson – var en respekteret og værdsat del af Holbæk Golfklub. Henrik fortalte endvidere, at samarbejdet med juniorerne og begynderne var forløbet meget tilfredsstillende. Der er stadig et […]