Banearbejde i den kommende uge

Vi forsætter skæring af bunkerkanter og det bliver rigtigt flot.

Når kanterne står lige i skabet bliver mængden af sand reguleret og  justeret.

Greens og teestederne bliver gødet.

Fairways er blevet gødet så de er i god vækst. Alm. Klip og vedligehold.

Arbejdet med vandingsanlæget går godt. Der er gravet sprinkler ned på hul 15 og hul 17. Der fortsættes på fairway 14 på mandag.

Husk at der er oplæg inden for en køllelængde på alle fairways og forgreens.

Mvh

Søren & Ole