Der bliver topdresset og priklet  greens. Huller på fairway repareres med muldjord derefter gødes alle fairways . Arbejde med beskæring af bunkerkanter  og efterfylding er snart tilendebragt.

mvh . Baneudvalget