Baneinformation

Kommende banearbejde

Torsdag d. 14 oktober er der medlems-arbejdsdag. Der vil blive malet bænke og skilte, så pas på jeres tøj. Vi klipper højroughen en gang til. Reparation af huller med asfalt på P.plads . Vi starter med at forberede vintergreens,. Og ellers almindelig vedligehold af banen. Mvh. Baneudvalget /JK

Der klippes Rough

Som beskrevet i vores plejeplan bliver vores høj-rough klippet ca. en gang om året. Derved kommer der bedre vækstbetingelser for nektarplanter og bedre balance mellem græs og andre planter. Denne klipning er begyndt i dag onsdag 6 oktober og tager nok et par dage. Mvh Baneudvalget/OR

Banearbejde i uge 40

Mandag vertikalskærer vi med efterfølgende sprøjtning af greens – Forsat reparation af slidskader med jordpåfyldning . Der bliver afmærket med blå spray P. Pladsen bliver tilført nye skærver. Der er stadig god vækst i græsset, så der klippes forsat på fairways. mvh. Baneudvalget/JK

Drone optagelser

Tirsdag d. 28 september optages der billeder af banen, med en drone. Dronen summer en smule, men giver nogle fantastiske billeder. Smil:-) Slidskader og huller repareres og torsdag er der gødning af greens der står på greenkeepernes arbejdsseddel. Mvh Baneudvalget  

Banearbejde i uge 38

Vi reparerer slidskader med jord og græsfrø. På 12. hul bliver der lagt hybridgræs mellem træer og bunker i venstre side. Andre mindre tørkeskader på greens, bliver udbedret og topdresset. Vi nyder vores golfbane , men husk det er også en arbejdsplads ! RESPEKTER OG VIS HENSYN OVER FOR VORES GREENKEEPERE!   MVH  Baneudvalget/JK