Banestatus 22 juli

Der afprøves et run-off område på hul 3 i venstre side.

Der bliver torpdresset og gjort lækkert når græsset er klart.

Der klippes på livet løs alt vokser meget.

Der har været problemer med vandingsanlægget, men det er nu løs.

Greens er fine at putte på. Der er pletvist topdresset, derfor er der lidt farveforskel.

På vegne af baneudvalget.

Ole Rasmussen