Begynderudvalgs møde

Onsdag d. 23/1-2019

Deltagere

Mads Berg,Jan Nielsen,Marianne Madsen,Søren Hansen,Pia Berg

Dagsorden

 1. Regel etikette oplæg ved Søren/Jan
 2. Mentor trænings/hygge dag
 3. Vintertræning hcp54+
 4. Planlagte ekstra træninger torsdage
 5. Hverve udvalget . Hvad nu.
 6. Årshjul
 7. sommer afslutning
 8. Duffersday
 9. evt

Referat

 1. Søren kom med et super oplæg bestående af 5 siders skriv omhandlende alt fra start runde til slut. Hvilke fokuspunkter samt de mest gængse regler der skal øves af nye såvel gamle . Skrivet er ved dommerudvalget for at blive godkendt.
 2. En mentor trænings /hygge dag blev planlagt til lørdag d.13/4-2019
  Dagens program vil omhandle lidt grip og om hvordan man starter svinget, så mentor bliver klædt på til lidt lettere rettelse på banen. Hvad der sker efter svinget er startet er en opgave for klubbens trænere at rette på (de får travlt 🙂 ). En præsentation af nyt mentor skriv, samt en mere i dybden 1 times regel lektion. Forhåbentlig en hyggelig frokost samt muligheden for at tage nogle huller sammen. Mere om dagen følger. Mentorere reserver allerede nu dagen 🙂
 3.  Vinter træning kommer til at ligge på torsdage samt lørdage. Der vil blive en tid primært for 54+ hcp. Mere tilgår når Jan og Ole har planlagt færdig
 4. .Jan vil kunne trækkes på torsdage til speciel træning hvis der kommer bud i god tid. Jan vil som udgangspunkt bistå introer med træning fra kl 17.30-18,00 torsdage hvis der er stemning for det.
 5. Hverve udvalget er desværre nedlagt. Vi bistår ved arrangementer men planlægger ikke
 6. Fremlagt og rettet til.
 7. Sommer afslutningen lægges ugen efter juniorene har holdt deres. Morten Aa. er kontaktet mht. at komme med en dato, men har ikke vendt tilbage endnu, så datoen tilgår. Dagen hvor juniorene holder afslutning, vil Jan afholde træning og udføre en shortgame test.
 8. Duffersday 8/8. Turneringen for hcp 37+ , Mix udvalget kontaktes mht. afviklingen
 9. lidt snak om forskelligt.

 

Mads Berg

Udvalgsformand