Bestyrelsens visioner for klubbens fremtid

På generalforsamlingen oplystes det, at bestyrelsen har indledt et visionsarbejde. Det er vigtigt at få kommunikeret ud, hvilke visioner bestyrelsen har for klubbens fremtid inden for de næste 10 år.