Bestyrelsen besluttede på sit møde den 9. oktober at lægge referaterne af bestyrelsesmødernes åbne punkter på hjemmesiden: Klubben>Bestyrelse>Referater