Kære Golfspiller.

Der er åbent for spil på hullerne 1 – 6.
Der er helt lukket for buggies og der spilles med måtte fra fairway & forgreens!

Er greens hvide spilles der til de provisoriske vintergreens.

Husk at der skal bestilles starttid til hver 6 huls runde i golfbox.

Mvh
Søren & Ole

Kære Golfspiller

Desværre bliver det ved med at regne og 7,8 og niende hul er oversvømmet.

Derfor er der kun spil på hullerne 1-6 indtil videre.

Vi håber på tørvejr næste uge.

Der er fortsat lukket for buggies og der skal spilles med måtte fra fairway.

Husk at der skal bestilles tid til hver starttid på hul 1. Golfbox er opsat så det er muligt.

Mvh

Søren & Ole

Men der er meget vådt på banen.

Indtil det tørrer op er der fortsat lukket for buggykørsel.

Der spilles med måtter fra fairway, som ligger i kassen ved Turneringskontoret.

Glædelig Jul

Søren & Ole

Der er lukket for buggies når der er sne på banen:-)

Projekt tee steder der er vi færdige med ombygningen af tee 9 og påbegynder tee 12 i denne uge.

Der er plantet nye fyrretræer ved hul 9+10. Der er sat 3 kirsebærtræer langs hul 1 mod træningsbanen og 3 egetræer på modsatte side.

Agro meter er færdige med  fairways sprinklerne de mangler kun indtastning af dekoder i vandingscomputeren så er projektet færdigt, det er gået rigtig godt.

Greens er blevet sprøjtet for at forbygge mod sne skimmel. Så de er vinter klar.

Tee mærkeringerne bliver rykket frem foran teestederne sidst i december. For at skåne teestederne gennem vinteren.

Hele Vandingsanlægget er blevet tømt for vand det samme er vandhanerne på p pladsen og ved træningsbanen pga. frostsikring.

Vandstanden i alle søerne holdes nede vinter over.

Der spilles nu med måtter på fairways.

MVH Søren & Ole

Kære Golfspiller

Sneen er igen væk og banen står flot.

Vinterregler er at vi spiller med måtter. Og når greens er hvide skal der spilles til provisoriske greens.

Men er greens grønne spiller vi til normale greens.

Måtterne er i kassen foran turneringskontoret, og man kan købe en fin en i shoppen for kr. 30,-

Mvh

Søren & Ole

Som altid er vores vinterregler at :” Hvis greens er hvide, skal der spilles til provisoriske greens”.

Der er lukket for buggykørsel og kassen med måtter er sat op ved turneringskontoret.

Vi forventer at det bliver bedre vejr i løbet af ugen.

Mvh

Søren & Ole

Vinteren er på vej.

Arbejdet med vandingsanlægget er gået rigtigt godt og der mangler kun 4 og 6 hul.

Niende herre-tee bliver reduceret i størrelse som aftalt. Der spilles fra midlertidigt teested “på land” indtil arbejdet er færdigt.

Når banen bliver for våd skal vi spille med måtter og vi overgår til vinterregler. Vi forventer at dette sker snart.

Mvh

Søren & Ole

Vores arbejde med vandingsanlæg går rigtigt godt. Firmaet Agrometer og greenkeeperne er på det sidste hul 9 på øen.

Så næste uge starter vi på land hul 18 og hul 8.

Det er godt at få de huller færdige pga. evt. de årlige efterår storme og oversvømmelser.

Vi er færdige med at skærer bunker kanter.

Alle bunkers er efter fyldt med sand. Der er brugt

Ca. 15 tons bunker sand til alle vores 50 bunker

Greens er blevet sprøjtet mod svamp og andre sygdomme. Så de er vinterklar.

Klippe højden bliver sat en smule op til 4 mm..

I november måned starter vi med at etablere vinter greens og alt høj rough bliver klippet ned for sidste gang i år.

Mvh

Søren & Ole

Der bliver arbejdet med bunkerkanter.

Det bliver godt.

Mvh

Søren & Ole

Vi forsætter skæring af bunkerkanter og det bliver rigtigt flot.

Når kanterne står lige i skabet bliver mængden af sand reguleret og  justeret.

Greens og teestederne bliver gødet.

Fairways er blevet gødet så de er i god vækst. Alm. Klip og vedligehold.

Arbejdet med vandingsanlæget går godt. Der er gravet sprinkler ned på hul 15 og hul 17. Der fortsættes på fairway 14 på mandag.

Husk at der er oplæg inden for en køllelængde på alle fairways og forgreens.

Mvh

Søren & Ole