Det er nu så vådt at vi bliver nødt til at lukke for buggykørsel fra hul 6 til hul 18.

Spillet med måtter går fortsat godt og fairways ser godt ud

Husk at hvis greens er hvide, spiller vi til de provisoriske greens.

Mvh

Baneudvalget

Vi har nu i 14 dage været godt i gang med brug af måtter på fairways. Mange spillere har taget det til sig og mange er ved at vende sig til dem.

Som tidligere omtalt er det selvfølgelig ikke optimalt, men vi kan allerede se, at det har en stor virkning. Vores fairways er blevet markant pænere, og vi har en stor tro på ,at vores fairways bliver super flotte til sæsonstart.

Dog er der lidt malurt i bægeret. Der er enkelte medlemmer, som hverken teer op eller bruger måtte. Denne holdning er ikke acceptabel og vil ikke blive tolereret. Vi vil derfor intensivere banekontrollen i fremtiden.

Vi har her i denne uge gravet kanter ved de sidste to søer på hul 9. De er blevet skrånet ned mod vandet og der vil blive lagt rullegræs på til foråret. Denne procedure vil vi foretage på alle vores søer i fremtiden.

Vores greens er meget våde i denne tid, så vi må endnu engang henstille til, at man husker, at reparere sit nedslagsmærke.

God vintersæson på golfbanen!

Mvh.

Baneudvalget/JK

Vandet er pumpet væk igen og tangen er farbar igen.

Mvh

Baneudvalget

Fra i fredags den. 6. November  er vi gået over til vinterregler -Vi skal i år spille med måtter på fairway for at beskytte vores bane bedst muligt. Du har mulighed for at slå direkte fra måtten og du har også mulighed for at tee up på måtten. Dette gælder kun fairways. og alt klippet i fairway- højde eller derunder.

Vi er meget hurtigt løbet tør for måtter 110 stk. er hentet på under et døgn. Det er kommet noget bag på os !

Vi har derfor iværksat, at der vil komme 100 nye stk. på mandag.

I mellemtiden, hvor det ikke er muligt at spille med en måtte, ser vi gerne at I tee’r up på almindelig vis.

mvh. Baneudvalget /JK

 

 

 

Vi har hele året arbejdet ihærdigt på at få hurtigere greens. Med flere gange topdressing og klipning er det lykkedes.

Vi tilstræber en hastighed på mellem 8,5-og 9.0 step.m. Du kan altid se den sidste måling på infotavlen ved  1.tee

mvh. Baneudvalget/JK

Gødning af green og tee- steder  for sidste gang i år. Reparation af vandingsanlæg på tangen ,greens bliver sprøjtet og diverse klipning af fairways.

 

mvh.  Baneudvalget

Vi klipper hele ugen pga. stor vækst efter regnen. Gødning af fairways og især på slidte områder.  Næste mandag prikler vi greens ,som vi må  forvente  bliver lidt ujævne i et par dage.

 

mvh.

 

Baneudvalget /JK

Da det har været meget tørt på det seneste, beskytter vi vores bane ved at bruge lejeforbedring.

Lejeforbedring på alle 18 huller.

“Når en spillers bold ligger i en del af det generelle område,
klippet til fairwayhøjde eller lavere, må spilleren tage lempelse uden straf én gang, ved at placere en bold i et lempelsesområde der: • har et referencepunkt ved boldens oprindelige sted • er indenfor en køllelængde og i det generelle område, ikke nærmere hullet.”
Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel:
Generel straf efter Regel 14.7a.”
Gældende fra den 12.August 2020
Regel – og dommerudvalget / Ordensudvalget
12.august 2020.

Alle greens gennemgås for bellis, renskæring af sprintlerdysser og dræn, banen gødes. Og eller alm. vedligehold.

Green er mål fredag til 8,9 fod

 

mvh  Baneudvalget/JK

Banen står flot efter Måge/Rosenpokalen.

Onsdag vertidrænes problemområderne der er på hul 9 og 17, så der bliver fin fairway igen.

Mvh

Baneudvalget