Der afprøves et run-off område på hul 3 i venstre side.

Der bliver torpdresset og gjort lækkert når græsset er klart.

Der klippes på livet løs alt vokser meget.

Der har været problemer med vandingsanlægget, men det er nu løs.

Greens er fine at putte på. Der er pletvist topdresset, derfor er der lidt farveforskel.

På vegne af baneudvalget.

Ole Rasmussen

Mandag vertikalskæres greens. Bunkers bliver gennemgået for korrekt sandfyld. Der er monteret nye flotte afstandsskilte på driving range.

Banen  bliver toptrimmet op til turneringerne i den kommende uge.

Mvh.

Baneudvalget/JK

 

Vores greens er fredag målt til 8,5  fod step/m.  Grundet det fine vejr vander vi greens og teesteder hver nat. Vi forsætter med at dresse fairways, så slagskaderne bliver udbedret. Mandag vertikalskærer vi greens og  forventer at greens fremadrettet bliver lidt hurtigere.

 

mvh.   Baneudvalget /JK

Vores nuværende lokalregel om lejeforbedring, er fra søndag den 23.5 ikke længere gældende.

 

God pinse

 

Baneudvalget /JK

Hele banen er sprøjtet for ukrudt efter forskrifterne, -vi har bestilt hybridgræs til venstre side af green på 1. hul. Greens bliver gødet i kommende uge – Vi har fået  fine hurtige greens, de er fredag  målt til 9,0 stp.m.

 

God weekend

Baneudvalget /JK

Stenbroen på hul 9 er repareret .Beplantningen  på hul 9 er gravet op ,da de var gået ud. Baneudvalget arbejder med en varig løsning i form af bunker i stedet. Vores greens for meget ros (:  og i den kommende uge bliver alt klippet og greens bliver gødet (torsdag)

 

mvh

Baneudvalget /JK

Fra den 6. maj 2021 er det tilladt at foretage lejeforbedring indenfor et scorekort på samtlige 18 huller.

“Når en spillers bold ligger i en del af

det generelle område,

klippet til fairwayhøjde eller lavere.”

Den fyldestgørende ordlyd på lokalreglen findes på opslag i foyeren og på opslagstavlen ved 1. teested.

 

Med venlig hilsen

Baneudvalget /JK

Her op til weekenden, er greens klippet ,dresset og tromlet, Vi klipper kun til 4 mm. PT. Og pindplaceringerne  er igen opsat på tee 1.

God weekend

Baneudvalget/JK

 

De to søer, nærmest 9. green, er renset op samt udvidet

og søens kanter er tilsået.

Vi ønsker, at beskytte disse strafområder og derfor er hver sø

markeret med Røde pæle med grøn top.

 

Der er derfor spilleforbud indenfor pælene.

 

Endvidere er det ikke tilladt, indenfor afmærkningen, røde pæle og grøn top, at betræde området i og omkring de to søer, ligesom det heller ikke er tilladt at ”fiske” bolde i søerne .

 

Se opslag på opslagstavlen ved teested på Hul 1 samt i foyeren i klubhuset.

 

Regel-og dommerudvalget/Ordensudvalget/ Baneudvalget

 

Kære Medlemmer!

Vi kan nu glæde alle med at vi åbner vores bane for sommerspil fra den 31.3.  kl. 12.00. Vi spiller uden nogen form for restriktioner, dog vil vi  anmode om at buggykørsel foregår så hensynsfuldt som det er muligt. Vi ser gerne, at der køres ude i siderne i 2-3 klipning.

Med venlig hilsen

Baneudvalget/JK