Da der har været meget nedbør de sidste dage, er der kun åbent for buggies på hullerne 1-6.

Banen er spilbar, men der er vand på tangen, så der er brug for gummistøvler.

Vandet er formodentligt væk i løbet af lørdagen d. 23 oktober.

Mvh

Ole Rasmussen

For sidste gang i år, gøder vi fairways, Vi starter med etablering af vintergreens/tee . Græsbunkeren på 6. hul i højre side bliver udjævnet og der bliver afspærret med blå pæle. Vi forventer at arbejdet kommer til at foregå over 2 dage.

ellers alm. vedligehold.

 

Mvh. Baneudvalget/JK

Torsdag d. 14 oktober er der medlems-arbejdsdag. Der vil blive malet bænke og skilte, så pas på jeres tøj.
Vi klipper højroughen en gang til. Reparation af huller med asfalt på P.plads . Vi starter med at forberede vintergreens,. Og ellers almindelig vedligehold af banen.

Mvh.

Baneudvalget /JK

Som beskrevet i vores plejeplan bliver vores høj-rough klippet ca. en gang om året.

Derved kommer der bedre vækstbetingelser for nektarplanter og bedre balance mellem græs og andre planter.

Denne klipning er begyndt i dag onsdag 6 oktober og tager nok et par dage.

Mvh

Baneudvalget/OR

Mandag vertikalskærer vi med efterfølgende sprøjtning af greens – Forsat reparation af slidskader med jordpåfyldning . Der bliver afmærket med blå spray

P. Pladsen bliver tilført nye skærver. Der er stadig god vækst i græsset, så der klippes forsat på fairways.

mvh. Baneudvalget/JK

Tirsdag d. 28 september optages der billeder af banen, med en drone.

Dronen summer en smule, men giver nogle fantastiske billeder.

Smil:-)

Slidskader og huller repareres og torsdag er der gødning af greens der står på greenkeepernes arbejdsseddel.

Mvh

Baneudvalget

 

Vi reparerer slidskader med jord og græsfrø. På 12. hul bliver der lagt hybridgræs mellem træer og bunker i venstre side. Andre mindre tørkeskader på greens, bliver udbedret og topdresset.

Vi nyder vores golfbane , men husk det er også en arbejdsplads !

RESPEKTER OG VIS HENSYN OVER FOR VORES GREENKEEPERE!

 

MVH  Baneudvalget/JK

 

Grundet mindre vækst og snarlig kulde er klippehøjden på greens nu sat op til 3,5 mm. Hybridgræs vil blive lagt på venstre side af greenen på hul 1. Ligeledes vil vi lægge hybridgræs ved 11. tee der, hvor vi stiller vores bags.

Greens vil blive sprøjtet på tirsdag.

 

Mvh. Baneudvalget/JK

Mandag den, 13/9 dresser vi alle greens.  I denne meget tørre tid sætter vi klippehøjden en smule op, så vi undgår afbrænding.

mvh. Baneudvalget

Der afprøves et run-off område på hul 3 i venstre side.

Der bliver torpdresset og gjort lækkert når græsset er klart.

Der klippes på livet løs alt vokser meget.

Der har været problemer med vandingsanlægget, men det er nu løs.

Greens er fine at putte på. Der er pletvist topdresset, derfor er der lidt farveforskel.

På vegne af baneudvalget.

Ole Rasmussen