Banen er nu så tør igen at den er spilbar på alle huller.

Vinterregler gælder. D.v.s tee op på fairway og forgreen. Spil til greens når de er grønne. Ved rimfrost og sne bruges de provisoriske greens.

Mvh

Greenkeeper & Baneudvalg

Da banen veksler mellem at have rimfrost på fairways og i at være for blød, er buggykørsel ikke tilladt pt.

Mvh

Baneudvalget.

Vi har desværre måtte lukke banen for spil fra hul 7-18 pga. oversvømmelse. Der er kun mulighed for spil fra  hul 1-6.

Mvh

Baneudvalget

Vi har desværre måtte lukke banen for spil fra hul 7-18 pga. oversvømmelse. Der er mulighed for spil hul 1-6.

Husk at fletteregler  er gældende  ved  en evt.  2. runde.

 

Mvh

 

Baneudvalget

Kære Medlemmer

 

Efter sidste oversvømmelse er banen nu blevet så våd at vi går over til vinterregler.

Der SKAL tee´s op på fairways og forgreens. Der MÅ lægges op i semirough og rough.

 

Husk at, hvis vores normale greens er hvide (af sne eller rimfrost), SKAL man spille til de provisoriske greens.

 

Mvh

Baneudvalget

Vi har stadig en meget tør bane, Men der er heldigvis  stadig vand i vores boring ,så vi  kan holde  greens og tee steder kørende .  Vi vedligeholder banen, beskæringer og gennemgang af bunkers. Søren holder ferie i uge 31-32 .

Se den nye banerapport fra DGU ” under baneudvalg”

Banen er nu åbent for spil, Buggykørsel er tilladt INGEN YDERLIGERE RESTRIKTIONER

Mvh. baneudvalget

Banen er åben for spil 1-18 – dog kun til vintergreens.

uge 31 – 2017
Greens og tee steder bliver gødet.
Greens verti drænes.
Ellers er der kun almindeligt banearbejde.
Et suk fra greenkeeperne. Læg hele riven ned i bunkeren.
Det letter deres klippearbejde meget.