1. September 2015

GOF’inderne – Seniordameklub.

Afdeling af Seniorklubben

 

Referat fra ordinær generalforsamling fredag den 25. september 2015

i Klubhuset, Holbæk Golfklub.

 

Dagsorden:

 1. Valg af ordstyrer/referent og stemmetællere

           Else Bonde vælges til ordstyrer

           Bente Olsen vælges til referent

           Der vælges 2 stemmetællere: Jeanette Strauss og Kirsten Nilsson

 

 1. Beretning v. Inge Gade

Beretningen er vedhæftet som fil.

          Inge sluttede af med at takke Jette og Bente for godt samarbejde i bestyrelsen.

          Beretningen tages til efterretning.

 

 1. Golftur

         Jette orienterede om, at der var et underskud på 314,- kr. på turens regnskab. Underskuddet er dækket af                  ”Rejsefonden”. Herefter er der 2276,- kr. på Rejsefonden. Beløbet står på vores bankkonto.

 

  1. Evaluering af golfturen til Fyn

                     Kun positive tilkendegivelser. Godt hotel og lækker mad.

                     Gode golfbaner.

 

  1. Golftur 2016

– Hvorhen? Sydsjælland/ Lolland-Falster.  Fælles bustransport for at styrke sammenholdet, det sociale                        fællesskab skal fortsat vægtes højt

 

– Hvordan skal vi prioritere?  Ikke tirsdag til turen, kort køretid, mange

                   enkeltværelser, velkomstdrink til middagen, gode baner

 

– Hvad betyder mest for os? Se ovenfor samt pris, køretid, enkelt/dobbeltværelser, baneforhold mv. evt                           Hotel Storebælt igen til næste år med nye baner. Der blev gjort opmærksom på at Hotel Storebælt kun                         arbejder sammen med Sct. Knuds banen i hvert fald i år.

 

                En deltager spurgte til pris for bus over Storebælt mhp. en større reduktion af pris for turen. Det ville                         højst reducere prisens tur med 100,- kr.pr. deltager ifølge bustransport tilbuddet.  Generelt mente                                 deltagerne ikke, at det havde nogen betydning med 1oo kr. mere eller mindre.

                Man kan måske være opmærksom på, at hotellerne har gode samarbejdsaftaler med golfbanerne til                             reduceret pris og dermed holde prisen ned. Sverige kan ofte være

               billigere end Danmark. Men meget vigtigt for os er, at der er mange eneværelser til rådighed.

 

               Sp: var greenfee med i hoteltilbuddene på vores sverigesture? Sv: ja

               Sp/ forslag: kunne man på turen spille 2 gange på samme bane for at spille lidt mere taktisk 2.gang?  sv:                  ingen konklusion

 

 

 1. Forelæggelse af regnskab v. Jette Pazdecki.

          Der er overført fra sidste regnskabsår 307,- kr.

          I denne sæson har der været indtægter – kontingent og matchfee – indtil den 24.09.15 for i alt 9074,- kr. og               udgifter – til vinpræmier – for i alt 7800,- kr.

          Der har endnu ikke været brugt penge til kaffe, da mange fødselarer har sponseret dette i forbindelse med                 vores holdmatcher.

         Der er ca. 14 kasser vin i skabet, som formentlig kan række til juleafslutningen.

         Rejsefonden er på 2276 kr.

         Regnskabet godkendes.

 

         Dirigenten beder om at der til næste år uddeles kopier af regnskabet til deltagerne i generalforsamlingen.

 

 1. Fastsættelse af kontingent for 1 år gældende fra 1. april 2016.

Bestyrelsen foreslår at beløbet hæves til 200,- kr./år.

Begrundelse: Der er behov for flere vinpræmier pr. gang, når vi har både en 9 og 18 hullers runde. Selvom vi er             blevet flere medlemmer opvejer det ikke behovet for flere penge i kassen med det nuværende kontingent.

           Forslaget godkendes.

                     

 1. Forslag fra bestyrelsen.

Ingen

 

 1. Forslag fra medlemmerne.

Ingen

 

 1. Valg til bestyrelsen.

           Bestyrelsen vælges for et år ad gangen.

Inge Gade – modtager ikke genvalg

Jette Pazdecki – modtager ikke genvalg

Bente Olsen – modtager genvalg

 

Bestyrelsen foreslår opstilling af Karin Veje Jakobsen og Yvonne Kjærside.

 

          Der er ikke andre kandidater til bestyrelsesvalget.

          Bente Olsen genvælges.

          Karin Veje Jakobsen og Yvonne Kjærside vælges enstemmigt med akklamation.

          Den nye bestyrelse ønskes held og lykke med bestyrelsesarbejdet.

          Bestyrelsen konstituerer sig selv.

 

 

 1. Eventuelt.

          Da Gofferne på fredag den 2. oktober kun spiller 9 huller (hul 1-8+18) pga. deres generalforsamling – spiller             Gof’indernes 9-hullers runde den dag hul 9-17.

 

          Sp: hvornår slutter sommersæsonen? Sv. Førstkommende fredag den 2. oktober.

 

         Sp. Kan det lade sig gøre at bytte rødvin til hvidvin, da nogle bedre tåler hvidvin end rødvin?! Sv: det kan nok          lade sig gøre! Der vil blive indkøbt en kasse hvidvin.

 

         Der er opbakning til fortsat at have 6 holdmatcher og 2 seniormatcher, hvor Goffer og Gof’inder spiller                      sammen.

 

        Dirigenten takker for god ro og orden og formanden takker dirigenten for vel udført hverv.

 

 

Referent Bente Olsen.

Referatet er konfereret med Inge Gade og Jette Pazdecki.

Generalforsamlingsref. – GOF’inderne
Referat af generalforsamling 26. september 2014
Referat af generalforsamling 27. september 2013
Referat af generalforsamling 28. september 2012
Referat af generalforsamling 23. september 2011
Referat fra stiftende generalforsamling 12.03.2010: Referat