De to søer, nærmest 9. green, er renset op samt udvidet

og søens kanter er tilsået.

Vi ønsker, at beskytte disse strafområder og derfor er hver sø

markeret med Røde pæle med grøn top.

 

Der er derfor spilleforbud indenfor pælene.

 

Endvidere er det ikke tilladt, indenfor afmærkningen, røde pæle og grøn top, at betræde området i og omkring de to søer, ligesom det heller ikke er tilladt at ”fiske” bolde i søerne .

 

Se opslag på opslagstavlen ved teested på Hul 1 samt i foyeren i klubhuset.

 

Regel-og dommerudvalget/Ordensudvalget/ Baneudvalget

 

Golfbiler bestilles på Golfbox. (Tilføj vare)

Kontakt ServiceCenteret hvis bilen skal bruges udenfor åbningstiden.

Mvh

HGK

Kære Medlemmer!

Vi kan nu glæde alle med at vi åbner vores bane for sommerspil fra den 31.3.  kl. 12.00. Vi spiller uden nogen form for restriktioner, dog vil vi  anmode om at buggykørsel foregår så hensynsfuldt som det er muligt. Vi ser gerne, at der køres ude i siderne i 2-3 klipning.

Med venlig hilsen

Baneudvalget/JK

 

 

Idet der pga. meget regn, er meget pladret i og omkring tee stederne ved hul 7 og 8 , har vi opsat blå pæle. og i den forbindelse bedes i finde en alternativ gang mod greenen.

 

mvh.   Baneudvalget /JK

Grundet tøvejret, er der meget vand på banen. Og vi ser os nødsaget til at lukke for alt spil. Vi forventer ikke at vi åbner i kommende Week- end.

 

Med venlig hilsen

 

Baneudvalget /JK

Ombygning og renovering af køkken og barområde i HGK.

Lidt held i uheld, har adgangen til vores klubhus været lukket i lang tid grundet Corona forhold.

Tiden har heldigvis kunnet bruges af håndværkerne, så renoveringen af køkken og barområde er kommet godt undervejs, og nærmer sig en afslutning.

Vores indgang/foyer er næsten færdig til ibrugtagning, og maleren er nået langt med sin del af arbejdet i barområdet.

Vi har fået trukket nye rør i gulvet til fadøl- og vandforsyning, fra køkkenet til det nye bararrangement, og det sidste murerarbejde med fugning af fliser i køkkenet bliver afsluttet i denne uge.

Så skal tømreren have sat den sidste væg op, så det gamle ”hul 19” kan bruges som depot- og kontor for Albatros.

Det sker i starten af uge 8.

I uge 8 kommer der ny gulvbelægning i og omkring barområdet, og sidst i uge 8 kommer elementerne til det nye bararrangement, så det kan monteres i uge 9.

Her sidst i uge 7, og fremad, går Hanne og Jimmy i gang med at gøre rent og indrette køkkenet igen, så det kan stå klar til åbning, forhåbentlig medio marts, hvis ellers vi må af Corona hensyn.

I weekenden 27. – 28. februar går klubhusudvalget i gang med at sætte orienteringstavler, lagerreoler, pynteting og meget mere op, så vi igen kan begynde at genkende vores klubhus.

 

Så snart foyeren, og toilettet i foyeren er færdigt, åbner vi igen for adgang her, så toiletvognen kan fjernes igen.

Billede af foyer, set fra indgang

Oversigtstegning foyer, nyt bar- og afrydningsområde

Mvh

Bjarne Kjærside

Ombygning og renovering af køkken og barområde i HGK.

Så er et nyt kalenderår startet.

Covid 19 og trist vejr gør at der ikke er den store aktivitet på vores bane, men derfor ligger alt ikke stille.

En del af vores investeringer i 2021 omfatter en længe tiltrængt ombygning og renovering af køkken og barområde i Restauration Albatros, så Jimmy, Hanne og deres medarbejdere får et bedre arbejdsmiljø, og vi andre en mere hyggelig restaurant.

Arbejdet er sat i gang, og den eksisterende bar er revet ned for at gøre plads til nyt og mere funktionelt miljø. ”Hul 19” bliver inddraget som kontor og lager for Albatros, og i køkkenet bliver det eksisterende kontor revet ned, for at give bedre arbejdsplads og flow i køkkenet. I foyeren nedlægger vi det ene toilet, lægger nyt gulv, og flytter indgangen til restauranten for at give plads til bedre afrydningsplads til opvask og affald.

Tæppebelægningen omkring barområdet bliver skiftet til et mere vedligeholdelsesvenligt materiale, og selve barområdet bliver frisket op med ny maling.

Det store restaurantområde gør vi ikke noget ved i år, det må vente til næste vinter.

Vores ”egen” indretningsarkitekt Sus Thorslund har stået for projektering af ombygning og renovering, og hun forestår også tilsyn med håndværkerne under arbejdets gang.

Selv om der altid dukker uventede ting op, når man bygger om, så forventer vi at være på plads med alt det nye i løbet af marts måned, så vi kan være klar til den nye sæson, som vi har planlagt at starte med åbningsturnering søndag den 11. april.

Fra på mandag den 18. januar, og 2 uger frem, vil der blive lukket til klubhuset, incl. foyeren.

Vi stiller en toiletvogn op ved indgangen til klubhuset, mens klubhuset er lukket.

Kære medlemmer.
I har i dag, den 11.januar 2021, fået tildelt nyt handicap, beregnet
af det nye hcp system, der nu officielt er taget endeligt i brug.

Skulle du have brug for en yderligere forklaring er handicapudvalget i Holbæk Golfklub
altid til disposition.

DGU har sendt os en artikel, som er ganske god og giver svar på en del spørgsmål.
Du kan se artiklen ved at følge dette link:
https://www.golf.dk/…/mit-nye-handicap-i-golfbox-er

Endvidere har DGU udgivet en folder, som vi mener er et godt værktøj til fremme forståelsen af proceduren ved registrering af én score.
Denne folder kan du se ved at åbne denne link:
Folder om Handicapsystemet | Dansk Golf Union<https://www.danskgolfunion.dk/artikel/folder-om-handicapsystemet>

God fornøjelse med det nye handicap system
Handicapudvalget i HGK
Jens Henriksen – Grethe Jensen –
Marianne Madsen og Mogens Holst

Det nye Handicapsystem / Aflysning af planlagte handicapcafeer.

Nye restriktioner per den 6.Januar 21 grundet Covid -19 betyder, at vi desværre ikke kan gennemføre de planlagte handicapcafeer vedrørende de nye Handicapregler.
Hvornår vi kan gennemføre kursusrækken, er ikke til at vide. Men vi kan love, at så snart det er muligt, vil der blive opsat nye tilmeldingslister.

Indtil videre, appellere vi til, at I alle holder Jer orienteret om de nye handicapregler her:

https://www.danskgolfunion.dk/manualer/handicapsystemet/2021/da/topic/nyt-handicapsystem-overblik-og-vejledning

Jeres nye korrekte Handicap vil I kunne se i Golfbox fra den 11.januar.
Indtil den 11.januar 21 er det ikke muligt at registrere scores, da der arbejdes med at få hele systemet til at fungere perfekt.

Du/I er altid velkomne til at kontakte undertegnede samt de øvrige udvalgsmedlemmer, for yderligere information.

Vi beklager situationen og har pt ikke nogle alternativer at byde ind med.
Pas rigtig godt på Jer selv og Jeres

Med venlig hilsen
pva/Handicapudvalget i Holbæk Golfklub
Mogens Holst

Artikel fra DGU’s hjemmeside

Der skiftes til nyt handicap i løbet af Uge 1

I 2021 skifter vi i Danmark til et nyt handicapsystem. Læs evt mere her.

I praksis kommer det til at forgå således, at GolfBox mandag d. 4. januar spærrer for indtastning af scores i GolfBox, mens der i løbet af Uge 1 bliver beregnet et nyt officielt handicap for alle danske golfspillere, og koden bliver ændret til at håndtere det nye system.

Ved forsøg på indtastning bliver du mødt af følgende besked; “Der er lukket for scoreindtastning pga. overgang til nyt handicapsystem. Afvent nyt system, og indtast din score efter overgang d. 11. januar”

Det gælder alle muligheder for at taste scores. Det vil sige i app’en, på touchskærm i klubben eller via computeren derhjemme.

 

 

Skulle du være ude og spille golf i Uge 1, så skal du spille ud fra dit eksisterende (EGA)handicap og gemme scorekortet således, at det kan tastes ind i det nye system.

Det gælder også eventuelle udenlandske scores, som du i det nye system selv kan indtaste i GolfBox.

Skiftet til det nye system vil ske så hurtigt som muligt i løbet af Uge 1, og senest være klar mandag d. 11. januar, hvor det vil være muligt at gå ind og se sit nye officielle handicap.

Herefter kan du indtaste de scores, som du har gemt fra Uge 1, og systemet vil justere dit handicap efter de nye handicapregler.