Ombygning og renovering af køkken og barområde i HGK.

Så er et nyt kalenderår startet.

Covid 19 og trist vejr gør at der ikke er den store aktivitet på vores bane, men derfor ligger alt ikke stille.

En del af vores investeringer i 2021 omfatter en længe tiltrængt ombygning og renovering af køkken og barområde i Restauration Albatros, så Jimmy, Hanne og deres medarbejdere får et bedre arbejdsmiljø, og vi andre en mere hyggelig restaurant.

Arbejdet er sat i gang, og den eksisterende bar er revet ned for at gøre plads til nyt og mere funktionelt miljø. ”Hul 19” bliver inddraget som kontor og lager for Albatros, og i køkkenet bliver det eksisterende kontor revet ned, for at give bedre arbejdsplads og flow i køkkenet. I foyeren nedlægger vi det ene toilet, lægger nyt gulv, og flytter indgangen til restauranten for at give plads til bedre afrydningsplads til opvask og affald.

Tæppebelægningen omkring barområdet bliver skiftet til et mere vedligeholdelsesvenligt materiale, og selve barområdet bliver frisket op med ny maling.

Det store restaurantområde gør vi ikke noget ved i år, det må vente til næste vinter.

Vores ”egen” indretningsarkitekt Sus Thorslund har stået for projektering af ombygning og renovering, og hun forestår også tilsyn med håndværkerne under arbejdets gang.

Selv om der altid dukker uventede ting op, når man bygger om, så forventer vi at være på plads med alt det nye i løbet af marts måned, så vi kan være klar til den nye sæson, som vi har planlagt at starte med åbningsturnering søndag den 11. april.

Fra på mandag den 18. januar, og 2 uger frem, vil der blive lukket til klubhuset, incl. foyeren.

Vi stiller en toiletvogn op ved indgangen til klubhuset, mens klubhuset er lukket.

Kære medlemmer.
I har i dag, den 11.januar 2021, fået tildelt nyt handicap, beregnet
af det nye hcp system, der nu officielt er taget endeligt i brug.

Skulle du have brug for en yderligere forklaring er handicapudvalget i Holbæk Golfklub
altid til disposition.

DGU har sendt os en artikel, som er ganske god og giver svar på en del spørgsmål.
Du kan se artiklen ved at følge dette link:
https://www.golf.dk/…/mit-nye-handicap-i-golfbox-er

Endvidere har DGU udgivet en folder, som vi mener er et godt værktøj til fremme forståelsen af proceduren ved registrering af én score.
Denne folder kan du se ved at åbne denne link:
Folder om Handicapsystemet | Dansk Golf Union<https://www.danskgolfunion.dk/artikel/folder-om-handicapsystemet>

God fornøjelse med det nye handicap system
Handicapudvalget i HGK
Jens Henriksen – Grethe Jensen –
Marianne Madsen og Mogens Holst

Det nye Handicapsystem / Aflysning af planlagte handicapcafeer.

Nye restriktioner per den 6.Januar 21 grundet Covid -19 betyder, at vi desværre ikke kan gennemføre de planlagte handicapcafeer vedrørende de nye Handicapregler.
Hvornår vi kan gennemføre kursusrækken, er ikke til at vide. Men vi kan love, at så snart det er muligt, vil der blive opsat nye tilmeldingslister.

Indtil videre, appellere vi til, at I alle holder Jer orienteret om de nye handicapregler her:

https://www.danskgolfunion.dk/manualer/handicapsystemet/2021/da/topic/nyt-handicapsystem-overblik-og-vejledning

Jeres nye korrekte Handicap vil I kunne se i Golfbox fra den 11.januar.
Indtil den 11.januar 21 er det ikke muligt at registrere scores, da der arbejdes med at få hele systemet til at fungere perfekt.

Du/I er altid velkomne til at kontakte undertegnede samt de øvrige udvalgsmedlemmer, for yderligere information.

Vi beklager situationen og har pt ikke nogle alternativer at byde ind med.
Pas rigtig godt på Jer selv og Jeres

Med venlig hilsen
pva/Handicapudvalget i Holbæk Golfklub
Mogens Holst

Artikel fra DGU’s hjemmeside

Der skiftes til nyt handicap i løbet af Uge 1

I 2021 skifter vi i Danmark til et nyt handicapsystem. Læs evt mere her.

I praksis kommer det til at forgå således, at GolfBox mandag d. 4. januar spærrer for indtastning af scores i GolfBox, mens der i løbet af Uge 1 bliver beregnet et nyt officielt handicap for alle danske golfspillere, og koden bliver ændret til at håndtere det nye system.

Ved forsøg på indtastning bliver du mødt af følgende besked; “Der er lukket for scoreindtastning pga. overgang til nyt handicapsystem. Afvent nyt system, og indtast din score efter overgang d. 11. januar”

Det gælder alle muligheder for at taste scores. Det vil sige i app’en, på touchskærm i klubben eller via computeren derhjemme.

 

 

Skulle du være ude og spille golf i Uge 1, så skal du spille ud fra dit eksisterende (EGA)handicap og gemme scorekortet således, at det kan tastes ind i det nye system.

Det gælder også eventuelle udenlandske scores, som du i det nye system selv kan indtaste i GolfBox.

Skiftet til det nye system vil ske så hurtigt som muligt i løbet af Uge 1, og senest være klar mandag d. 11. januar, hvor det vil være muligt at gå ind og se sit nye officielle handicap.

Herefter kan du indtaste de scores, som du har gemt fra Uge 1, og systemet vil justere dit handicap efter de nye handicapregler.

Julehilsen 2020

Julen 2020
Kære medlemmer i HGK

Nu nærmer julen sig med hastige skridt, og året 2020 rinder snart ud.
I Holbæk Golfklub er vi kommet godt igennem året, også til trods for Corona pandemi, og hvad det har medført af udfordringer for os alle.
Der er blevet spillet rigtig mange runder på vores bane i 2020, og selv om vi har været ramt af begrænsninger, er det også lykkedes at gennemføre enkelte sociale arrangementer, ikke så mange, som vi havde planlagt, men dog lidt.

Nu ser vi frem mod et nyt år, hvor vi har turneringskalenderen på plads med Åbningsturnering, Sommerfest og meget andet, som vi håber på at kunne afvikle uden corona og hvad deraf følger.
Solen kommer til at skinne igen, og fra bestyrelsen ser vi frem til at vi alle igen kan ses på vores dejlige bane i 2021.
Pas godt på jer selv og hinanden til vi ses igen.
Med ønsket om en glædelig jul og godt nytår.

De kærligste hilsner
På bestyrelsens vegne
Bjarne Kjærside
Formand

Så er der referat fra konstituerende bestyrelsesmøde

Følg nedenstående link

Referat

HOLBÆK GOLFKLUB BANEUDVALGSMØDE 03/12-2020

 

 1. Indledning
 2. Rigets tilstand
 3. Nye sprinkler dæksler/dyser?
 4. Vaskeplads
 5. Beskæring af træer 12.
 6. Par 3 bane
 7. Tilstand 41 tee`s

Deltagere: Jan Kipling JK, Søren GK, Fritz Møller FM, Ken Nielsen KN, Ole Evert OE, Karsten Vase KV (Ref).  Afbud: Ole Rasmussen OR.

1.Indledning: Reaf af 16.09.20 godkendt. Velkomst (tilbage) til Ole Evert

 1. Rigets tilstand v/Søren GK:
 • Oversvømmelse / kort lukning af Kirsebærholmen ultimo nov.
 • Oprensning af søer på 9. fairway. Skrånende bredder med græs, eftersåes primo 2021.
 • Hybridmåtte med sået græs mellem søer hul 18 belastet af trafik, evt afspærres aht vækst.
 • Højere røde pæle ved greensø hul 17 for synlighed.
 • Vintergreens klar
 • Nye (brugt) tromle indkøbt.
 • Greenkeepers indskærpes at undgå hjulspor ifm klipning og anden kørsel.
 • Greenkeeperstab opfølgning på sprøjtecertifikat
 1. Nye sprinkler dæksler/dyser v/KN:
 • Ny type dæksler med mere spille- og greenkeepervenlig top afprøves (GK)

 

 1. Vaskeplads dræning søges forbedret og vedligehold opnormeres.

 

 1. Beskæring af træer og buske i rough til venstre for hul 12 :

 

 • Debat omkring fordele/ulemper for lav- og højere hcp spillere samt risici for spillere på 13.tee, uafsluttet ingen konklusion

 

 1. Par 3 bane OE+JK
 • Enighed om stort behov for Par 3 bane; forskellige hulplaceringer drøftet. Videre forløb behandles på separat møde; OE fremkommer med yderligere forskellige placeringsforslag.

 

 1. Tilstand 41.Teesteder
 • Enighed om utilfredsstillende tilstand. Kan ikke hæves uden samtidig installation af sprinkleranlæg. Greenkeeper øger størrelse og forbedrer vedligehold samt topdresser.

 

 • Brug af måtter isf tee medfører markant færre huller på fairways, dermed bedre bane næste år. Evt påføre bemærkning på scorecard.
 • Indskærpe INGEN trafik mellem greens og greenbunkers.
 • ALLE GÅR MED PITCHFORK OG ALLE RETTER EGNE (OG GERNE ANDRES) NEDSLAGSMÆRKER OP .
 • Mængde af sand i bunkers debatteret.
 • Træer omkring P plads skal tyndes ud.

 

BANEUDVALGET ØNSKER ALLE EN GOD JUL OG GODT NYTÅR.

 

Restaurant Albatros

 

December

 

Fornyelse eller indkøb af kaffekrus sæson 2021

Hvis det gøres senest den 18 December, er det til gammel pris

Fornyelse hvis du har dit krus 175 kr

Køb af årskrus 250 kr

Fra januar 2021 fornyelse 200 kr og køb af årskrus 275 kr.

 

OBS  den 11,12,13 December kan der bestilles. juleplatter til take away eller spisning i restauranten , serveres fra kl 12.00 til kl 14.30, og kan hentes som take away også

Platte til 125 kr.  bestående af

Grønlangkål m medister, sild og æg, and med rødkålsalat,

Flæskesteg med agurkesalat frikadelle med surt, brie og ris ala mande.

Bestilles senest onsdag den 9/12 kl 14

 

Den 9 december kan der fra kl 17 til 19 bestilles som take away eller spisning i restauranten confiteret and med rødkålsalat, kartofler og sauce, og ris ala mande til 200 kr pr cov. Bestilles senest mandag den 7/12 kl 19.00

 

Tlf nr 22591763

 

Mvh Jimmy og Hanne