Onsdag aften spillede 2. holdet træningskamp. Formen blev pudset af og alle er nu klar til de første runder i Smørum. Der bliver desværre ingen hjemmekamp i denne sæson, men det går nok – holdet skal nok vinde puljen alligevel…

Referat af mødet i Mix-udvalget den 20. maj 2020 hos Henrik

Tilstede: Henrik, Jytte, Britt, Ella og Mogens

Afbud:    Steen

Dagsorden: Opstart af sæsonen i 2020 efter Covid19 nedlukningen (eneste punkt)

Nuværende og fremtidige retningslinjer for afviklingen af golfspil er endnu ikke endeligt fastlagt. Det betyder, at den opstart som udvalgets medlemmer er blevet enige om kan blive ændret og at vi løbende må tilpasse os og respektere de gældende retningslinjer udarbejdet af hhv. Sundhedsstyrelsen, DGU og Holbæk Golfklub.

Vi begynder sæsonen torsdag den 4. juni. Vi spiller ”udenfor turneringen” den 4. og den 11. juni.

Turneringstart den 18. juni. Henrik kontakter HGK´s bestyrelse med henblik på at blokkere banen hhv. morgen og aften.

Mht. morgentiderne bliver der – i lighed med sidste år – kun blokkeret én time fra kl. 8.00 til kl. 9.00. Det betyder som tidligere oplyst, at man max. kan være 24 deltagere om morgenen under forudsætning af, at man går ud som 4-bolde. Møder der flere op henvises de sidste til eftermiddagstiden. Der må om morgenen kun startes på hhv. hul 1 og 9, da start på flere huller kan give problemer for andre på banen.

Mht. eftermiddagstiderne blokkeres banen fra kl. 15.00. Vi har af klubbens bestyrelse fået lov til at gennemføre gun-start. Da det nuværende forsamlingsforbud på 10 personer stadig gælder, må man derfor i små grupper af max. 10 personer ”sive” ud til de respektive starthuller.

Hæves forsamlingsforbudet, som foreslået af flere af folketingets partier til mellem 30 og 50 håber vi på, at vi kan mødes samlet, som vi plejer. Der er et par ændringer i turneringen i forhold til sidste sæson. Den ene er, at man kun kan slå ud fra teestederne 49, 46 og 41. Dette gøres for at forbedre flowet i spillet. Den andet er, at scorekort der afleveres ulæselige/uforståelige vil medføre, at hullet/hullerne ”tabes”. Det gøres for at undgå et tidskrævende ”detektivarbejde”.

Pt. er der regler om, at man ikke må bytte scorekort eller håndtere andres scorekort af hensyn til smittefaren. Det giver nogle store begrænsninger i håndteringen og registreringen af turneringens scorekort. Vi håber alligevel, at kunne få lov til at behandle og indtaste scorekort ved brug af hansker og håndsprit. Generelt må vi nok indstille os på at ”improvisere” en del i forbindelse med opstarten. Det håber vi, at I har forståelse for.

Vi spiller i lighed med sidste år ”inde” i lige uger og ”ude” i ulige uger. Mødetiden er fortsat 15 minutter før, dvs. hhv. kl. 7.45 og kl. 15.45.

På trods af usikkerheder og besværlige regler og procedurer glæder vi os til at se Jer på banen igen.

Næste møde: Den 29. juli hos Mogens, Glentevej 3

Referent Mogens

 

Den 4. og den 11. juni spiller vi ”udenfor turneringen”, men den 18. juni begynder vi turneringsspillet med det der oprindeligt var planlagt som 2. turneringsperiode. Vi spiller ”inde” (hul 1-8+18) i lige uger og ”ude” (hul 9 – 17) i ulige uger. Prisen for en periode er også i 2020 100 kr.

Vi forventer at spille på samme måde som sidste år med start hhv. kl. 8.00 og kl. 16.00. Mødetid senest 15 minutter før.

Som noget nyt er det i 2020 kun muligt at slå ud fra teestederne 49, 46 og 41. Dette gøres for at forbedre flowet i spillet.

Vi skal naturligvis følge de retningslinjer, der udstedes af Sundhedsstyrelsen, DGU og Holbæk Golfklub. Det vil give nogen udfordringer, som vi naturligvis gør alt for at løse. I må forvente, at der vil blive en del ”improvisationer” i opstartsfasen afhængig af de regler og retningslinjer vi skal følge.

På trods af usikkerhederne og besværlige regler og procedurer glæder vi os til gense Jer på banen.

Med venlig hilsen

Mix-udvalget

Handicapudvalget informerer om, at EDS runder nu er tællende og scorekort igen kan aflevere i postkassen ved turnerinskontoret.

Kære medlemmer i HGK,

Der åbnes yderligere op for Danmark og det gælder heldigvis også for HGK denne gang.

Der er fra i dag (18 maj 2020) åbent i restaurant Albatros, der skal dog reserveres bord på 22591763.

Øvrige Covid 19 vilkår følges.

Banen.

Der er åbnet for touch skærmen i entreen.

River i bunkers venter vi med at tage i brug, indtil kravet om afspritning af disse fjernes.

Vi beholder indsatsen i hulkopperne indtil kravet om afspritning af flaget fjernes.

Der må nu være 10 personer på putting green og ligeledes 10 personer på indspilsgreen.

Pas godt på hinanden

Mvh

Ole Rasmussen

Vi kan nu glæde os over at de nye tee steder på 9. og 18. hul er taget i brug, Greens er klippet og dresset, driving range og indspilsgreen er åben for træning. Husk at spille efter Covid 19 regulativer.

Pas på hinanden

God week- end

Mvh

Baneudvalget /Jan Kipling

 

Forholdsregler i Holbæk Golfklub i forbindelse med Coronavirus

 

Med baggrund i Statsminister Mette Frederiksens annoncerede tiltag for at dæmpe udbredelsen af Coronavirus, tager vi i Holbæk Golfklub følgende tiltag frem til og med den 28. marts:

 

Almindelige private golfrunder på vores anlæg kan gennemføres som hidtil, når der tages hensyn til at minimere fysisk kontakt.

 

Klubhuset lukkes for alle aktiviteter.

 

Planlagte møder, afslutninger m.v. må udsættes til efter den 28. marts.

 

Servicecenteret lukkes for fysisk fremmøde. Vores medarbejdere arbejder hjemmefra, og kan kontaktes pr. mail og telefon i åbningstiden.

 

Al fællestræning og individuel træning aflyses.

 

På Bestyrelsens vegne

Bjarne Kjærside

Alle juniorer med banetilladelse kan deltage.

 

Alle torsdage i sæsonen. På helligdage spilles ikke.

Scorekort skal være afleveret senest 16.15 – Gunstart 16.30. Spillet slutter ca. 18.30.

Sæsonstart 2020
16. april

 

Scorekort afleveres i udvalgskontoret, og der laves ”bolde” ud fra de fremmødte. Der startes på 3 huller (forni 1-2-3, bagni 9-10-11).

Når vi skal på bagni bedes ALLE gå af grusstien og være opmærksom på bolde på hul 18.

Efter turneringen udregnes score for runden og scorekortet underskrives (husk dato).

 

SCOREKORTET SKAL AFLEVERES I POSTKASSEN VED JUNIOROPSLAGSTAVLEN!

 

Der spilles stableford-turnering med fuldt handicap over max 9 huller (skiftevis forni og bagni).

Der spilles i 5 rækker: A-Rækken – op til hcp 15, B-rækken hcp 16-25, C-rækken hcp 26-36, D-rækken 27-54 og E-rækken hcp 55 og op.

 

Forældre er velkomne til at gå med deres børn rundt indtil barnet er trygt ved selv at deltage. Der må hjælpes med at finde bolde, tælle slag og andre praktiske ting. Der må ikke coaches eller ageres caddie!

 

Der optjenes point ved deltagelse i torsdagsturnering og ekstra point for placering i hver række. Ved hver periodeafslutning (sommer/efterår) uddeles præmier til vinderne af de enkelte torsdagsturneringer i hver række (”Bolde”), og de samlede vindere for perioden. Derudover uddeles der samlede præmier for bedste spiller over hele sæsonen i C-D rækken (Lærlingekruset) og i A-B rækken (Juniortrofæet) ved sæsonafslutningen.

Vinderen skal selv få indgraveret navn og årstal på trofæerne. Indgraveringer sker hos Christinas Guld og Sølv på Ahlgade (sig blot at regningen skal sendes til juniorudvalget Holbæk Golfklub).

 

Deltagelse giver 2 point

I hver række får 1.- 4. plads henholdsvis 4-1 ekstra point.

 

 

 

Der spilles alle mulige søndage i hele sæsonen med start om eftermiddagen (ca.kl.14.00) (max 3 bolde)

 

Juniorer med op til handicap 36 kan deltage.

 

Tilmelding sker på tavlen eller senest ved torsdagsturneringen.

 

Mødetid senest 10 min. før starttid ved 1.tee.

Scoreskort skal være udskrevet inden tee-off.

 

Der spilles stableford-turnering med fuldt handicap over 18 huller.

Efter turneringen udregnes score for runden og scorekortet underskrives (husk at skrive Søndag18 og dato).

 

SCOREKORTET SKAL AFLEVERES I POSTKASSEN VED JUNIOROPSLAGSTAVLEN!

 

Der er som udgangspunkt ikke nogen voksne fysisk tilstede fra juniorudvalget!

Forældre er ikke velkomne – De unge mennesker skal jo have det sjovt😊

 

Der spilles alle mod alle (med fuldt handicap). Kun sejr tæller!

Ved hver periodeafslutning (sommer/efterår) uddeles præmier til vinderne af de enkelte Søndag18 turneringer.

”Søndag18” – datoer

 19.april kl. 14.00-14.20

26.april kl. 15.30-15.50

3.maj – aflyst pga. banelukning

10.maj – aflyst pga. banelukning

17.maj kl. 14.00-14.20

24.maj – Generationsturnering

31.maj kl. 14.00-14.20

7.juni kl. 14.00-14.20

16.juni – aflyst pga. banelukning

21.juni – aflyst pga. banelukning

28.juni kl. 14.00-14.20

Sommerferie – spil sammen😊

16.august – aflyst pga. banelukning

23.august kl. 14.00-14.20

20.august kl. 14.00-14.20

6.september kl. 14.00-14.20

13.september – aflyst pga. banelukning

20.september – aflyst pga. banelukning

27.september kl.14.00-14-20