Så er der referat fra konstituerende bestyrelsesmøde

Følg nedenstående link

Referat

Pia Berg trækker sig fra HGK’s bestyrelse

Pia Berg har i dag, i en mail til mig, meddelt, at hun, med baggrund i uenighed om bestyrelsens linje,

trækker sig fra HGK’s bestyrelse med øjeblikkelig virkning.

På bestyrelsens næste møde, den 21. oktober, vil vi tage stilling til om Pia Bergs plads i bestyrelsen skal genbesættes inden vores forestående generalforsamling i HGK.

På bestyrelsens vegne

Bjarne Kjærside

Formand

Emne: Spilafvikling for henholdsvis 18-hullers, og 9-hullers golf i Holbæk Golfklub

Vi har på vores bane i HGK defineret 2 sløjfer, en 18-hullers (hul 1 – 18) og en 9-hullers (hul 1-8 og 18).
Gennem lange tider har vi haft en stadig tilbagevendende diskussion om hvorledes spillet skal afvikles for henholdsvis 18 og 9 huller.
Problemet opstår når en 9-hullers bold har spillet hul 8, og skal ind ad hul 18, samtidig med en 18-hullers bold har spillet hul 17, og skal ind ad hul 18.
Hvem har fortrinsret/vigepligt?
Der har været mange ophedede disputter om det.
I bestyrelsen har vi drøftet problematikken igen og igen, og vi har besluttet at køre en prøveperiode med lidt ændrede forudsætninger i de næste 2 måneder, og så evaluere.
Vi skal fra 20. september alle agere således.
På alle hverdage, skal der gennemføres fletning ved overgang til hul 18 fra hul 8 og hul 17.
Det betyder:
Første hold på teestedet ved hul 18(enten fra hul 8 eller hul 17) har fortrinsret til udslag
Ved kø har holdet fra det andet hul, herefter fortrinsret til udslag.
Således veksles, til der ikke længere er nogen kø ved hul 18.
I weekends og helligdage, må sløjfen 1 – 8 og 18, ikke spilles fra kl. 10 til kl. 14.(ankomsttid til hul 18)
Efter kl. 14 gælder samme fletteregel, som på hverdage.
Vi sætter skilte op både ved hul 8 og hul 17.
Det er vores håb at alle spillere vil udvise tålmodighed gennem denne prøveperiode, og prøve at få spillet til at glide til alles glæde.

Skiltetekst på vej fra hul 17 til hul 18:
Der er fletteregel ved udslag fra hul 18.
Første hold på teestedet ved hul 18 (enten fra hul 8 eller hul 17) har fortrinsret til udslag.
Ved kø har holdet, fra det andet hul, herefter fortrinsret til udslag.
Således flettes til der ikke er kø, og ingen generes ved overgang til hul 18.

Skiltetekst på vej fra hul 8 til hul 18:
Der er fletteregel ved udslag fra hul 18.
Første hold på teestedet ved hul 18 (enten fra hul 8 eller hul 17) har fortrinsret til udslag.
Ved kø har, holdet fra det andet hul, herefter fortrinsret til udslag.
Således flettes til der ikke er kø, og ingen generes ved overgang til hul 18.
I weekends og helligdage må sløjfen (1 – 8 og 18) ikke spilles i perioden fra kl. 10 – kl. 14(ankomsttid ved hul 18)
Udenfor dette tidsrum er der fletteregel, som på hverdage.

Ekstra skilt før green ved hul 8
Af sikkerhedsmæssige årsager, må 8. green ikke betrædes, hvis der er spillere i gang med at slå ud fra hul 18.

På bestyrelsens vegne
Bjarne Kjærside
Formand HGK

Vi kan nu glæde os over at de nye tee steder på 9. og 18. hul er taget i brug, Greens er klippet og dresset, driving range og indspilsgreen er åben for træning. Husk at spille efter Covid 19 regulativer.

Pas på hinanden

God week- end

Mvh

Baneudvalget /Jan Kipling

 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I HOLBÆK GOLFKLUB
Tirsdag den 26. november 2019 kl. 19.00 Kuben, Holbæk Seminarium
Seminarieparken 2, 4300 Holbæk

Foreløbig dagsordenen for generalforsamlingen er følgende:

1) Valg af dirigent

2) Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år til godkendelse

3) Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse

4) Forelæggelse af budget for regnskabsåret, herunder vedtagelse af kontingent, indskud m.v.

5) Behandling af forslag fra bestyrelsen

6) Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne

7) Valg af bestyrelsesmedlemmer

8) Valg af ekstern revisor

9) Eventuelt

Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne blive behandlet på en ordinær generalforsamling, være fremsendt skriftligt til bestyrelsen inden 30 dage før datoen for generalforsamlingen. Forslag fra såvel medlemmer som bestyrelse skal omtales i den endelige indkaldelse til generalforsamlingen.