HEADPRO/Forretningsfører

,

Ole Rasmussen er ansat som HEADPRO/Forretningsfører fra 1. februar 2018

Træn dig til et lavere handicap – helt gratis

 

I fjor tilbød Holbæk Golfklub sine medlemmer fri hold-grundtræning af en times varighed tre dage om ugen med pro Ole Rasmussen. I de første to måneder i den forestående sæson – helt præcist ni uger – udvides dette tilbud til fem dage, så medlemmer, der kunne tænke sig et lavere handicap, får lidt ekstra tidspunkter at vælge imellem. Dermed er der forhåbentlig mulighed for at presse en træningstime ind i ugeprogrammet – uden at skulle til lommerne.
Perioden vil give Ole og bestyrelsen nogle redskaber til bedre at kunne placere den frie hold-grundtræning og få klarhed over, hvor stort behovet er. For at give deltagerne de bedst tænkelige forhold, vil holdene bestå af maksimum 12 spillere. Ugevis vil Ole sættes fokus på specifikke teknikaliteter i golfspillet.
– Jeg udarbejder et træningsprogram, der vil variere fra uge til uge og som vil berøre alle grundslag og mere til, siger Ole Rasmussen og pointerer, at interesserede skal tilmelde sig i proshoppen.
Træningen den første uge, hvor der lægges ud tirsdag den 4. april, vil dreje sig om grundsving efterfulgt af et eftersyn af chip-teknikken. 5-dages tilbuddet udløber lørdag den 3. juni, hvorefter der evalueres på projektet, så det kan passes ind med minimum tre ugedage helt frem til oktober. Træningspassene udarbejdes uge for uge, og de vil blive slået op i klubhuset ca. en måned frem.
– Jeg håber virkelig, at interesserede medlemmer kan finde et tidspunkt, der passer dem. Tilbuddet vil helt sikkert løfte spillekvaliteten, så kom og støt op om projekter, lyder opfordringen fra Svingsmeden.
I samme forbindelse skal det  understreges, at medlemmer fortsat kan tilkøbe individuel specialundervisning, 20 minutters lektion til kun 160 kr.

Golf i Dragerup Skov

,

Mange af klubbens medlemmer har forespurgt om status i projektet, idet de finder, at der er påfaldende stille i sagen. Kommunen præsenterede jo et udkast til lokalplan under et borgermøde i klubben den 1. august sidste år.

Under mødet blev der fremsat indsigelser vedr. trampestier og adgangsforholdene generelt. Søren Engel ejer arealet med hul 1-6. Arealet er udlejet til Holbæk Kommune og stillet til rådighed for golfklubben.

Færdiggørelse af lokalplanen for området er stadig forsinket af juridiske forhold vedrørende adgangsforhold og spørgsmål vedrørende arealernes status. I henhold til lovgivningen er der forskel på adgangsforholdene til/over et privat ejet henholdsvis et offentligt ejet areal. Skifter et privat ejet areal status, når det udlejes til det offentlige?

Den 1. marts var der et møde på højt niveau mellem de involverede parter. Kommunens jurister arbejder nu videre for at finde en praktisk løsning på de rejste spørgsmål.

 

Ny forpagter

Med udgangen af januar stoppede Tina Winkler efter fire år som forpagter af Café Mulligan i Holbæk Golfklub. Nu har klubben så – efter et stillingsopslag – fundet den nye forpagter. Valget er faldet på May Mollerup, indehaver af Nimbs Dinér Transportable, som hun har drevet i snart 14 år, og som mange nordvestsjællænderne har gjort brug af.

Ergo er det en erfaren smørrebrødsjomfru og kok, der – med sine udfoldelser i køkkenregionerne – fremover skal medvirke til at skabe det sociale liv i klubhuset. Hun er uddannet på Skuldelev Kro tilbage i 1978 og har siden rundet kroerne i Gerlev og Gershøj, virket på Lindenborg Kro, jobbet i Tivoli og sågar også stået i køkkenet på Hotel Richmond, mens Simon Spies ejede det. Siden fulgte 11 år hos ISS – med skiftende kantine-virke – i den store koncern. Overtagelsen af Nimbs Dinér Transportable i 2003 var et ønske om igen at stå på egne ben.

I efteråret i fjor afhændede hun ejendommen i Springstrup med det store køkken til Café Svanen, hvorefter hun lejede sig ind i køkkenet på Maglesø Efterskole. Herfra har hun siden leveret frokostbuffeter til lokale virksomheder. Og det fortsætter hun med.

Når disse aftaler er kørt ud, er hun fra kl. 11 klar til servicere klubbens medlemmer i højsæsonen. Og køkkenet har åbent helt frem til kl. 20.00. Er der bestilt mad inden dette tidspunkt, så skal den nok stå klar, selv om sidste spiller først skulle komme ind en time eller halvanden senere.

Hvad kan klubbens medlemmer så glæde sig til at finde på menukortet?
– Såkaldt simpel cooking med et Mollerup-tvist, griner May, der gerne indrømmer, at hun er en ”grøn” pige. – Det skal være sundt og spændende. Men der bliver også velkendte såkaldte husmandsretter, i et dagens menu-koncept, som ugevis vil køre på Café Mulligans hjemmeside, så medlemmerne kan se, hvad caféen serverer, siger May Mollerup og tilføjer, at der på menukortet, eksempelvis med en wienerschnitzel og steaks, vil være to størrelser.
– Nu skal jeg lige stikke en finger i jorden og se, hvad det er, medlemmerne efterspørger. Derfor kan jeg på sin vis udsende et mayday, altså kalde på lidt hjælp til, hvad det er medlemmerne godt kunne tænke sig. Og så skal det selvfølgelig være til nogle fornuftige og rimelige priser, lover den nyansatte forpagter og forventer, at hun er fuldstændig plads midt næste måned.

Oprydningen efter Urd

Mandag den 2. januar mødte 20 ildsjæle op og deltog i oprydningen efter oversvømmelserne af store dele af Kirsebærholmen. Man opdagede, at det giver mere motion at rive tang sammen i fire timer end at spille en runde golf:-) Ved en fælles ihærdig indsats var arbejdet allerede gennemført om mandagen. Greenkeeperne har et par dage til den sidste klargøring således, at det samlede baneanlæg er spilleklar fra torsdag den 5. januar.

Bestyrelsen takker hermed alle involverede for en flot indsats til gavn for klubben.

Bestyrelsen konstitueret

Ultimo november skete på generalforsamlingen et nyvalg til bestyrelsen, da Birgit Søndergaard uden modkandidat afløste Dorthe Nielsen. På et møde 20. december har bestyrelsen konstitueret sig, og Erik Olesen, der blev genvalgt, sidder fortsat for bordenden, altså i formandsstolen, den kommende sæson.

Gitte Feldskou Hansen er valgt som ny næstformand, der – akkurat som Dorthe Nielsen – også får opgaven som sekretær. Kaj Sørensen fortsætter i kassererjobbet, mens Per Skov Jensen og Birgit Søndergaard er “menige” bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen har ligeledes udpeget sine medlemmer til de respektive udvalg. Så snart de er på plads, vil sammensætningen kunne ses her på hjemmesiden.

SGO- aftalen

,

Under et møde den 12. december besluttede de syv deltagende klubber at videreføre SGO frit spilsaftalen på uændrede vilkår i 2017. Hermed koster det til næste år kr. 900 at have adgang til frit spil på seks andre golfbaner. Det må siges at være et godt tilbud!!

Bestyrelsens visioner for klubbens fremtid

På generalforsamlingen oplystes det, at bestyrelsen har indledt et visionsarbejde. Det er vigtigt at få kommunikeret ud, hvilke visioner bestyrelsen har for klubbens fremtid inden for de næste 10 år.

Kort Resumé fra klubbens GF d. 29. november 2016

Klubben holdt den årlige generalforsamling i Kuben på Holbæk Seminarium.

Der var fremmødt 96 personer – der var 100 stemmeberettigede medlemmer repræsenteret incl. 7 fuldmagter.

Fmd. Erik Olesen bød velkommen.

Traditionen tro et minuts stilhed for de medlemmer der har forladt os i det forgangne år – Hanne Wulff-Høyer, Karen Hempel Jørgensen, Ib Anton Madsen, Kurt Brøndsted – ære være deres minde.

Forsamlingen valgte Adv. Steen Marslew som dirigent – der konstaterede at alle formalier er bekræftet i overensstemmelse med klubbens vedtægter.

Bestyrelsens beretning jf. det tilgængelige Generalforsamlingshæfte blev godkendt. Suppleret med meddelelsen om at klubben har besluttet at oprette et Mix-udvalg til videreførelse af den ugentlige Mix-turnering der de senere år har været afviklet under begynderudvalget.
GiC (Golfspilleren i Centrum) – blev kort gennemgået af Gitte Feldskou Hansen med primær fokus på de områder hvor der er kritiske tendenser. Dette følges op i bl.a. arbejdet med “Mål & Visioner for Holbæk Golfklub som er omtalt i det trykte materiale – samt vil blive inddraget i ansættelsen af en ny forpagter.

Årsregnskabet blev godkendt og budgetforslag incl. uændret kontingent og indskud blev vedtaget jf. det trykte materiale.

Der var ingen forslag fra hverken bestyrelsen eller fra medlemmerne til behandling.

På valg var Erik Olesen(ønskede genvalg) og Dorthe Nielsen(ønskede ikke genvalg).
Bestyrelsen foreslog Birgit Søndergaard, 56 år – og medlem i HGK siden 2013.
Erik Olesen og Birgit Søndergaard blev valgt for 2 år

PriceWaterhouseCoopers blev genvalgt som klubbens revisor.

Generalforsamlingen blev formelt afsluttet kl. 21.30