Referat fra Generalforsamling 2018, konstituerende møde og organisationsdiagram er på hjemmesiden: Klubben>Bestyrelse>Generalforsamlinger og Klubben>Bestyrelse>Referater

Bestyrelsen besluttede på sit møde den 9. oktober at lægge referaterne af bestyrelsesmødernes åbne punkter på hjemmesiden: Klubben>Bestyrelse>Referater

Tilmeld dig betalingsservice – der gør det nemmere for både dig og Holbæk Golfklub.

 

I fjor tilbød Holbæk Golfklub sine medlemmer fri hold-grundtræning af en times varighed tre dage om ugen med pro Ole Rasmussen. I de første to måneder i den forestående sæson – helt præcist ni uger – udvides dette tilbud til fem dage, så medlemmer, der kunne tænke sig et lavere handicap, får lidt ekstra tidspunkter at vælge imellem. Dermed er der forhåbentlig mulighed for at presse en træningstime ind i ugeprogrammet – uden at skulle til lommerne.
Perioden vil give Ole og bestyrelsen nogle redskaber til bedre at kunne placere den frie hold-grundtræning og få klarhed over, hvor stort behovet er. For at give deltagerne de bedst tænkelige forhold, vil holdene bestå af maksimum 12 spillere. Ugevis vil Ole sættes fokus på specifikke teknikaliteter i golfspillet.
– Jeg udarbejder et træningsprogram, der vil variere fra uge til uge og som vil berøre alle grundslag og mere til, siger Ole Rasmussen og pointerer, at interesserede skal tilmelde sig i proshoppen.
Træningen den første uge, hvor der lægges ud tirsdag den 4. april, vil dreje sig om grundsving efterfulgt af et eftersyn af chip-teknikken. 5-dages tilbuddet udløber lørdag den 3. juni, hvorefter der evalueres på projektet, så det kan passes ind med minimum tre ugedage helt frem til oktober. Træningspassene udarbejdes uge for uge, og de vil blive slået op i klubhuset ca. en måned frem.
– Jeg håber virkelig, at interesserede medlemmer kan finde et tidspunkt, der passer dem. Tilbuddet vil helt sikkert løfte spillekvaliteten, så kom og støt op om projekter, lyder opfordringen fra Svingsmeden.
I samme forbindelse skal det  understreges, at medlemmer fortsat kan tilkøbe individuel specialundervisning, 20 minutters lektion til kun 160 kr.

Ultimo november skete på generalforsamlingen et nyvalg til bestyrelsen, da Birgit Søndergaard uden modkandidat afløste Dorthe Nielsen. På et møde 20. december har bestyrelsen konstitueret sig, og Erik Olesen, der blev genvalgt, sidder fortsat for bordenden, altså i formandsstolen, den kommende sæson.

Gitte Feldskou Hansen er valgt som ny næstformand, der – akkurat som Dorthe Nielsen – også får opgaven som sekretær. Kaj Sørensen fortsætter i kassererjobbet, mens Per Skov Jensen og Birgit Søndergaard er “menige” bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen har ligeledes udpeget sine medlemmer til de respektive udvalg. Så snart de er på plads, vil sammensætningen kunne ses her på hjemmesiden.

På generalforsamlingen oplystes det, at bestyrelsen har indledt et visionsarbejde. Det er vigtigt at få kommunikeret ud, hvilke visioner bestyrelsen har for klubbens fremtid inden for de næste 10 år.

Klubben holdt den årlige generalforsamling i Kuben på Holbæk Seminarium.

Der var fremmødt 96 personer – der var 100 stemmeberettigede medlemmer repræsenteret incl. 7 fuldmagter.

Fmd. Erik Olesen bød velkommen.

Traditionen tro et minuts stilhed for de medlemmer der har forladt os i det forgangne år – Hanne Wulff-Høyer, Karen Hempel Jørgensen, Ib Anton Madsen, Kurt Brøndsted – ære være deres minde.

Forsamlingen valgte Adv. Steen Marslew som dirigent – der konstaterede at alle formalier er bekræftet i overensstemmelse med klubbens vedtægter.

Bestyrelsens beretning jf. det tilgængelige Generalforsamlingshæfte blev godkendt. Suppleret med meddelelsen om at klubben har besluttet at oprette et Mix-udvalg til videreførelse af den ugentlige Mix-turnering der de senere år har været afviklet under begynderudvalget.
GiC (Golfspilleren i Centrum) – blev kort gennemgået af Gitte Feldskou Hansen med primær fokus på de områder hvor der er kritiske tendenser. Dette følges op i bl.a. arbejdet med “Mål & Visioner for Holbæk Golfklub som er omtalt i det trykte materiale – samt vil blive inddraget i ansættelsen af en ny forpagter.

Årsregnskabet blev godkendt og budgetforslag incl. uændret kontingent og indskud blev vedtaget jf. det trykte materiale.

Der var ingen forslag fra hverken bestyrelsen eller fra medlemmerne til behandling.

På valg var Erik Olesen(ønskede genvalg) og Dorthe Nielsen(ønskede ikke genvalg).
Bestyrelsen foreslog Birgit Søndergaard, 56 år – og medlem i HGK siden 2013.
Erik Olesen og Birgit Søndergaard blev valgt for 2 år

PriceWaterhouseCoopers blev genvalgt som klubbens revisor.

Generalforsamlingen blev formelt afsluttet kl. 21.30

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I HOLBÆK GOLFKLUB
Tirsdag den 29. november 2016 kl. 19.00 Kuben, Holbæk Seminarium
Seminarieparken 2, 4300 Holbæk

LÆS! Generalforsamlingshæfte-2016.pdf

LÆS! Årsrapport-med-underskrifter-fra-bestyrelse.pdf