Golfbiler bestilles på Golfbox. (Tilføj vare)

Kontakt ServiceCenteret hvis bilen skal bruges udenfor åbningstiden.

Mvh

HGK

Ombygning og renovering af køkken og barområde i HGK.

Lidt held i uheld, har adgangen til vores klubhus været lukket i lang tid grundet Corona forhold.

Tiden har heldigvis kunnet bruges af håndværkerne, så renoveringen af køkken og barområde er kommet godt undervejs, og nærmer sig en afslutning.

Vores indgang/foyer er næsten færdig til ibrugtagning, og maleren er nået langt med sin del af arbejdet i barområdet.

Vi har fået trukket nye rør i gulvet til fadøl- og vandforsyning, fra køkkenet til det nye bararrangement, og det sidste murerarbejde med fugning af fliser i køkkenet bliver afsluttet i denne uge.

Så skal tømreren have sat den sidste væg op, så det gamle ”hul 19” kan bruges som depot- og kontor for Albatros.

Det sker i starten af uge 8.

I uge 8 kommer der ny gulvbelægning i og omkring barområdet, og sidst i uge 8 kommer elementerne til det nye bararrangement, så det kan monteres i uge 9.

Her sidst i uge 7, og fremad, går Hanne og Jimmy i gang med at gøre rent og indrette køkkenet igen, så det kan stå klar til åbning, forhåbentlig medio marts, hvis ellers vi må af Corona hensyn.

I weekenden 27. – 28. februar går klubhusudvalget i gang med at sætte orienteringstavler, lagerreoler, pynteting og meget mere op, så vi igen kan begynde at genkende vores klubhus.

 

Så snart foyeren, og toilettet i foyeren er færdigt, åbner vi igen for adgang her, så toiletvognen kan fjernes igen.

Billede af foyer, set fra indgang

Oversigtstegning foyer, nyt bar- og afrydningsområde

Mvh

Bjarne Kjærside

Ombygning og renovering af køkken og barområde i HGK.

Så er et nyt kalenderår startet.

Covid 19 og trist vejr gør at der ikke er den store aktivitet på vores bane, men derfor ligger alt ikke stille.

En del af vores investeringer i 2021 omfatter en længe tiltrængt ombygning og renovering af køkken og barområde i Restauration Albatros, så Jimmy, Hanne og deres medarbejdere får et bedre arbejdsmiljø, og vi andre en mere hyggelig restaurant.

Arbejdet er sat i gang, og den eksisterende bar er revet ned for at gøre plads til nyt og mere funktionelt miljø. ”Hul 19” bliver inddraget som kontor og lager for Albatros, og i køkkenet bliver det eksisterende kontor revet ned, for at give bedre arbejdsplads og flow i køkkenet. I foyeren nedlægger vi det ene toilet, lægger nyt gulv, og flytter indgangen til restauranten for at give plads til bedre afrydningsplads til opvask og affald.

Tæppebelægningen omkring barområdet bliver skiftet til et mere vedligeholdelsesvenligt materiale, og selve barområdet bliver frisket op med ny maling.

Det store restaurantområde gør vi ikke noget ved i år, det må vente til næste vinter.

Vores ”egen” indretningsarkitekt Sus Thorslund har stået for projektering af ombygning og renovering, og hun forestår også tilsyn med håndværkerne under arbejdets gang.

Selv om der altid dukker uventede ting op, når man bygger om, så forventer vi at være på plads med alt det nye i løbet af marts måned, så vi kan være klar til den nye sæson, som vi har planlagt at starte med åbningsturnering søndag den 11. april.

Fra på mandag den 18. januar, og 2 uger frem, vil der blive lukket til klubhuset, incl. foyeren.

Vi stiller en toiletvogn op ved indgangen til klubhuset, mens klubhuset er lukket.

Julehilsen 2020

Julen 2020
Kære medlemmer i HGK

Nu nærmer julen sig med hastige skridt, og året 2020 rinder snart ud.
I Holbæk Golfklub er vi kommet godt igennem året, også til trods for Corona pandemi, og hvad det har medført af udfordringer for os alle.
Der er blevet spillet rigtig mange runder på vores bane i 2020, og selv om vi har været ramt af begrænsninger, er det også lykkedes at gennemføre enkelte sociale arrangementer, ikke så mange, som vi havde planlagt, men dog lidt.

Nu ser vi frem mod et nyt år, hvor vi har turneringskalenderen på plads med Åbningsturnering, Sommerfest og meget andet, som vi håber på at kunne afvikle uden corona og hvad deraf følger.
Solen kommer til at skinne igen, og fra bestyrelsen ser vi frem til at vi alle igen kan ses på vores dejlige bane i 2021.
Pas godt på jer selv og hinanden til vi ses igen.
Med ønsket om en glædelig jul og godt nytår.

De kærligste hilsner
På bestyrelsens vegne
Bjarne Kjærside
Formand

Restaurant Albatros

 

December

 

Fornyelse eller indkøb af kaffekrus sæson 2021

Hvis det gøres senest den 18 December, er det til gammel pris

Fornyelse hvis du har dit krus 175 kr

Køb af årskrus 250 kr

Fra januar 2021 fornyelse 200 kr og køb af årskrus 275 kr.

 

OBS  den 11,12,13 December kan der bestilles. juleplatter til take away eller spisning i restauranten , serveres fra kl 12.00 til kl 14.30, og kan hentes som take away også

Platte til 125 kr.  bestående af

Grønlangkål m medister, sild og æg, and med rødkålsalat,

Flæskesteg med agurkesalat frikadelle med surt, brie og ris ala mande.

Bestilles senest onsdag den 9/12 kl 14

 

Den 9 december kan der fra kl 17 til 19 bestilles som take away eller spisning i restauranten confiteret and med rødkålsalat, kartofler og sauce, og ris ala mande til 200 kr pr cov. Bestilles senest mandag den 7/12 kl 19.00

 

Tlf nr 22591763

 

Mvh Jimmy og Hanne

HCP regler 2021

 

Handicapudvalget har besluttet at lave nogle ¨Handicap-cafeer¨, hvor deltagerne bliver delt op og sidder 4 -6 + udvalgsmedlem rundt om et bord. Efter et oplæg fra udvalgsmedlemmet er der mulighed for at stille spørgsmål og få svar på sådanne.

Vi forventer, at deltagere har en smule kendskab til det nye Handicapsystem 2021..

 

Handicap – Cafén er åben på følgende dage:

Lørdag,  den 16. januar kl. 11.00 – 12.00

Onsdag, den 20. januar kl. 19.00 – 20.00

Tirsdag, den 26. januar kl. 19.00 – 20.00

 

Tilmelding skal ske på tilmeldingslister der findes på opslagstavlen i  klubhuset.

Ved yderligere behov laver vi flere ”handicap-cafeer”, således at alle, der ønsker det får mulighed for at deltage.

 

Begynderudvalget vil orientere helt nye medlemmer.

 

Med venlig hilsen

 

Handicapudvalget i Holbæk Golfklub

Marianne – Grethe- Jens og Mogens H.

Kære Medlemmer.

 

Vi glæder os til at se jer til generalforsamling 2020 på Hotel Strandparken.

Årsrapport-2019-20.pdf

Specifikationer 2019/20

GF-Hæfte-2020.pdf

Mvh

Bestyrelsen

Fra i fredags den. 6. November  er vi gået over til vinterregler -Vi skal i år spille med måtter på fairway for at beskytte vores bane bedst muligt. Du har mulighed for at slå direkte fra måtten og du har også mulighed for at tee up på måtten. Dette gælder kun fairways. og alt klippet i fairway- højde eller derunder.

Vi er meget hurtigt løbet tør for måtter 110 stk. er hentet på under et døgn. Det er kommet noget bag på os !

Vi har derfor iværksat, at der vil komme 100 nye stk. på mandag.

I mellemtiden, hvor det ikke er muligt at spille med en måtte, ser vi gerne at I tee’r up på almindelig vis.

mvh. Baneudvalget /JK