Så er Holbæk på landsholdet… Eller Jens Kristian Thysted er på landsholdet. Kæmpe stort tillykke

Man kan læse artiklen fra DGU her

https://www.golf.dk/nyhed/landsholdet-til-2019-er-udtaget

Flow på banen!

 

For at opnå et bedre flow på banen i weekenderne og på helligdage, foretages følgende ændring, som er gældende fra den 10. oktober 2018.

 

På ovennævnte dage har 3 – og 4 bolde fortrinsret på banen. Dvs at de ikke behøver at lukke 1 – og 2 bolde igennem.

 

Bestyrelsen opfordrer dog altid til at en hurtig gående bold lukkes igennem, især hvis man skal ud at lede efter sin bold.

 

Mvh

Regel & Dommerudvalg

Indkaldelsen til årets generalforsamling er indkaldt 6 dage for sent. Det beklager jeg.

Hvis der er nogen indsigelser i forhold til dette, så skriv til mig på or@holbakgolfklub.dk indenfor en uge (man d. 15 kl. 12.00), så vil jeg flytte den og udsende en ny indkaldelse.

Er der ingen indsigelser fortsætters der med den planlagte generalforsamling d. 27 november 2018.

Med venlig hilsen

Ole Rasmussen

FORVARSEL TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 27. NOVEMBER 2018

Foreløbig dagsordenen for generalforsamlingen er følgende:

1) Valg af dirigent

2) Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år til godkendelse

3) Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse

4) Forelæggelse af budget for regnskabsåret, herunder vedtagelse af kontingent, indskud m.v.

5) Behandling af forslag fra bestyrelsen

6) Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne

7) Valg af bestyrelsesmedlemmer

8) Valg af ekstern revisor

9) Eventuelt

Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne blive behandlet på en ordinær generalforsamling, være fremsendt skriftligt til bestyrelsen inden 30 dage før datoen for generalforsamlingen. Forslag fra såvel medlemmer som bestyrelse skal omtales i den endelige indkaldelse til generalforsamlingen.

HGK aftale med OK-Benzin – Støt sporten og få dit kort

Onsdag den 22. august præsterede Kurt Olsen det ultimative slag på hul 7 – nemlig en Hole In One.

Stort tillykke med Hole In One nr. 2.

 

 

Så kan den afhentes i Servicecentret.

Frem til 31. oktober 2018 vil følgende åbningstider være gældende for Servicecentret:

Mandag     –   8.00 – 16.00
Tirsdag      –   8.00 – 16.00
Onsdag      –   8.00 – 16.00
Torsdag     –   8.00 – 17.30
Fredag       –   8.00 – 14.00
Lørdag       –   8.00 – 14.00
Søndag      –   8.00 – 14.00
Helligdage –  8.00 – 14.00

 

En af vores greenfee-spillere har onsdag den 22. august mistet en hvidguldsring med en diamant i. Har du fundet den, kan du aflevere den i Servicecentret, som så formidler kontakt til ejermanden.

Da vi har haft lidt udfordringer med mus og at dørene til de fire bagrum ikke bliver lukket om aftenen, med det resultat, at alarmen går i gang, har vi fået nye dørpumper. 

Dørene er indstillet til at være så lang tid om at lukke, så alle kan nå ind og ud af døren med deres udstyr.

 Dørene lukker af sig selv – OG I må IKKE forsøge at trykke/lukke døren i.

 Klubcentret