Kære medlemmer.

På fredag d. 21 januar afholder vi den første “Mød din bestyrelse”.

Der vil være medlemmer fra bestyrelsen klar til en snak om løst og fast fra kl. 16.00 til 17.00

Husk at holde øje med aktivitetskalenderen på medlemssiden.

Vi glæder os til at se jer

Bestyrelsen HGK

Vi kan med stor glæde endelig meddele, hvem der skal varetage den daglige drift af proshoppen.

Det skal Marc Bretlau. 

Marc har haft stor tilknytning til Holbæk golfklub i hele hans golfkarriere. Marc begyndte at spille golf i HGK i 1997 som 9 årig og har i årene derefter været et kendt ansigt i klubben , hvor han bl.a. har været hjælpetræner for Ole .

I 2011 ville Marc gerne prøve noget nyt og han fik job i Golfexperten, hvor han har været ansat indtil nu.

Mange har været på besøg hos Marc i Golfexperten, hvor de har gjort brug af hans store ekspertise.

HGK vil med ansættelsen og de nye tiltag, opgradering af proshoppen og golfsimulator, give medlemmer og besøgende en udsøgt mulighed for at købe det meste inden for golf.  Ligeledes vil der blive mulighed for at blive fitted, så det udstyr du køber, passer lige netop til dig. 

Med ansættelsen af Marc vil HGK ’s medlemmer  få en super og professionel service, når det gælder medlemsspørgsmål og der handles i golfshoppen.  

Vi byder Marc velkommen og glæder os til samarbejdet der begynder 1 februar.

Dato for en reception vil tilgå nærmere.

Mvh

HGK

 

Nyt fra Holbæk Golfklub !

 

 

Nu nærmer vi os årsskiftet.

I golfklubben sker der i vinterperioden rigtig meget, måske ikke så meget på banen, men mere i kulissen.

 

Den nye bestyrelse har konstitueret sig på møde den 16. december.

Vi har valgt en lidt anderledes struktur for bestyrelsens arbejde, end tidligere år.

I og med vores Klubmanager Ole Rasmussen bliver frigjort fra shopdelen og mange af de daglige rutineopgaver, vil vi gerne have han bruger meget mere tid på overordnede opgaver og kontakt til vores udvalg. Det tror vi på kan blive godt for HGK.

Vores bane er, og har altid været et vigtigt fokusområde for bestyrelsen. Jan Kipling har ønsket at udtræde af baneudvalget. Derfor vil Ole fremover være direkte ansvarlig for den daglige drift af baneområdet, mens bestyrelsen vil koncentrere sig om mere langsigtede planer for vores bane.

Tilsvarende får Ole også det direkte ansvar for Sponsorområdet, med sponsortegning og indgåelse af nye kontrakter.

Vi har stadig nogle løse ender, som vi gerne vil drøfte yderligere med vores frivillige i udvalg og arbejdsteams.

Det overordnede organisationsdiagram bliver lagt på hjemmesiden d. 20 dec., og der skal nu holdes møder med vores udvalg og frivillig teams, for at aftale nærmere om det fremtidige samarbejde med bestyrelsen.

Bestyrelsens ansvarlige for de enkelte områder vil indkalde til opstartsmøder i den kommende tid, så vi i løbet af januar kan have fastlagt den endelige organisationsstruktur for arbejdet i det kommende år.

 

Vores nye indendørs træningscenter skrider hastigt fremad.

Vi mangler nu kun at montere udstyr. (Kik ind når du kommer forbi)

Montering af udstyr er planlagt til at ske mellem Jul og Nytår, så alt vil være klar til brug straks ind i det nye år.

Mere om det senere.

Fremadrettet bliver dette rum fantastisk!!! Du kan stå i de kolde og mørke vinterdage og træne og du har også mulighed for at spille på mange fantastiske PGA baner rundt om i verden.

Nærmere oplysninger om bookingmuligheder, priser osv. kommer i forbindelse med vi åbner vores træningscenter i det nye år

 

I år har det været tid til oprensning af søerne. Der er på 18.hul taget godt fat med gravemaskinen. Flere forskellige småbuske og småtræer, der delvist var gået ud, er blevet fjernet i den forbindelse.

Greenkeeperne vil plante nye træer og buske i foråret for genetablering. Ligeledes vil der blive plantet buske og evt. små træer i højre side på 6. fairway.

Ændringer ved hul 5 bunker er udsat på ubestemt tid.

 

I år har vi allerede været udsat for en storm, hvor vi har fået oversvømmet tangen og enkelte huller på Kirsebærholmen.

Takket være en stor indsats fra greenkeeperne med at pumpe alt vandet væk, har det kun været nødvendigt at lukke øen i en kort periode. Desværre kan vi ikke styre vejret og vi må nok forberede os på flere perioder, hvor Kirsebærholmen må lukkes.

Vi kan kun håbe, at vi undgår den helt store oversvømmelse.

 

Stormen resulterede desværre også i at en masse bolde blev vasket frem langs kysten ved hul 18. Noget vi ikke havde forudset kunne ske, men det skete.

Der er blevet samlet mange bolde op, og vi opfordrer til at vores medlemmer kikker efter ”søbolde”, så vi kan holde kysten fri for bolde.

Vi skal have møde med Holbæk Kommune om hvordan vi fremover skal håndtere opgravet materiale fra oprensning af vores søer.

 

Skal du med ud at rejse 23-30 marts 2022? klik på linket.

Quinta-da-Marinha-23-30-marts-2022

 

Plan for det kommende vandingsanlæg:

Holbæk Golfklub fw sprinklere 2022

 

Åbnings tider i ServiceCenteret frem til jul.

Mandag 09.00 – 13.00

Tirsdag 11.00 – 15.00

Bonuspoint i shoppen

Husk at indløse dine opsparede bonuspoints fra 2021 inden d. 1 april 2022, så de ikke bortfalder.

Der kommer masser af nye varer på hylderne 1. februar.

 

Hvis du mangler mandelgaven og ikke kan nå disse åbningstider, så skriv og aftal et møde på or@holbakgolfklub.dk så kommer Ole.

 

Holbæk Golfklub og bestyrelsen siger tak for en god sæson 2021, og ønsker alle medlemmer en glædelig jul og et godt nytår.

Vi glæder os til at se alle til mange gode golfrunder i 2022.

 

HGK

Bestyrelsen

Kære Alle

Der er postet en video og et opslag på Facebook der viser en masse bolde i vandkanten ved attende hul, og hvor Holbæk Golfklub beskyldes for at dumpe bolde ud i fjorden.

For 14 dage siden blev der ryddet op i søen ved hullet, og de fjernede dunhammer blev lagt langs vejen.

Stormen i torsdags kom fra nord, og den medførte så kraftig oversvømmelse at diget ud til Kirsebærholmen skulle repareres. Denne oversvømmelse har vasket nogle bolde fri. Samtidig medførte disse naturkræfter at bolde blev ført ned langs stranden og endte ved attende hul.

Ved daggry har greenkeeperne og jeg kigget på situationen og vi fandt 10 bolde. Der er ikke yderligere bolde der ligger i vandkanten.

Golfbolde har en stor værdi for os golfspillere og normalt er vores medlemmer hurtige til at samle disse op. Vores greenkeepere samler også bolde op når de samles af storme.

Desværre er denne lystfisker kommet os i forkøbet denne gang.

Holbæk Golfklub har et fint samarbejde med Holbæk kommune og følger en plejeplan der er udarbejdet sammen med dem.

Med venlig hilsen

Ole Rasmussen.

Kære Medlemmer og Gæster

Fra lørdag d. 13 november spiller vi med vinter regler.

Derfor beskytter vi fairways ved at bruge måtter, som er opstillet i kassen ved Turneringskontoret.

Mvh

Baneudvalget

 

 

VINTER REGLER

Gældende fra den 13.november 2021

Er sommergreens grønne, må disse anvendes.

Er sommergreens hvide, p.g.a. sne – rim – frost mv, skal de anlagte vintergreens anvendes

På fairways skal der spilles fra måtte

 

Læs mere om Vinterregler på opslag i klubhuset og ved 1. teested.

Ordensudvalget

12.11.2021

Dagen startede ud i lidt gråvejr men slutte i sol og næsten ingen vind.
Spillerne blev orienteret om dagens turnering og de forholdsregler der skulle overholdes for at vi alle kom sikkert
rundt når banen skulle spilles lidt på kryds og tværs alle blev sendt ud til gunstart kl. 9:00 og efter knap 3½ time var alle tilbage i klubhuset hvor der ventede Gullasch og kartoffelmos til de sultne maver.
Efter endt spisning blev der delt præmier ud til de dygtige spillere og nærmest flaget på 2 huller, derudover havde sponsor også sørget for 4 klappepræmier som der blev trukket lod om.
Vinderne blev Marianne Poulsen hos damerne og Mads Berg og Flemming Thorslund i henholdsvis herrernes A og B række.
En stor tak skal lyde til Torben fra MR Team og Intersport for de flotte præmier.
Traditionen tro blev dagen afsluttet med 3 hurraer og suset over Kirsbærholmen.

Husk at tilmelde dig til Cross Country på golfbox.

Mvh

Turneringsudvalget

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2021
ORDINÆR GENERALFORSAMLING I HOLBÆK GOLFKLUB
Tirsdag den 23. november 2021 kl. 19.00 Strandparken
Kalundborgvej 58, 4300 Holbæk

Foreløbig dagsordenen for generalforsamlingen er følgende:

1) Valg af dirigent

2) Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år til godkendelse

3) Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse

4) Forelæggelse af budget for regnskabsåret, herunder vedtagelse af kontingent, indskud m.v.

5) Behandling af forslag fra bestyrelsen

6) Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne

7) Valg af bestyrelsesmedlemmer

8) Valg af ekstern revisor

9) Eventuelt

Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne blive behandlet på en ordinær generalforsamling, være fremsendt skriftligt til bestyrelsen inden 30 dage før datoen for generalforsamlingen. Forslag fra såvel medlemmer som bestyrelse skal omtales i den endelige indkaldelse til generalforsamlingen.

Tilmeldingen til KM Hulspil er åbnet

 

Der er plads til 8 Damer og 16 Herrer hvor de 4 pladser allerede er optaget af kvalificerede fra KM i Slagspil.

 

Tilmelding senest torsdag d. 16. september 2019 inden kl. 16:00 se mere på Golfbox.

 

Venteliste efter laveste HCP.

 

Mvh. Turneringsudvalget

 

 

KM slagspil afvikles i weekenden d. 28/29. august 2021

 

Åben række for damer og herrer. Scratch

A-rækken Mix ATS 10-15. Scratch

B-rækken Mix ATS 16-25. Netto slagspil

C-rækken Mix ATS 26-36. Stableford

 

Alle rækker spiller 2 runder lørdag og 1 søndag med 2/3 cut efter 2. runde

 

Junior piger og drenge. Scratch

Mid-age damer og herrer +30år. Scratch

 

Spiller 2 runder lørdag.

 

Sidste frist for tilmelding er Torsdag d. 26. august 2021 kl. 16:00

Mvh

Turneringsudvalget