INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2021
ORDINÆR GENERALFORSAMLING I HOLBÆK GOLFKLUB
Tirsdag den 23. november 2021 kl. 19.00 Strandparken
Kalundborgvej 58, 4300 Holbæk

Foreløbig dagsordenen for generalforsamlingen er følgende:

1) Valg af dirigent

2) Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år til godkendelse

3) Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse

4) Forelæggelse af budget for regnskabsåret, herunder vedtagelse af kontingent, indskud m.v.

5) Behandling af forslag fra bestyrelsen

6) Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne

7) Valg af bestyrelsesmedlemmer

8) Valg af ekstern revisor

9) Eventuelt

Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne blive behandlet på en ordinær generalforsamling, være fremsendt skriftligt til bestyrelsen inden 30 dage før datoen for generalforsamlingen. Forslag fra såvel medlemmer som bestyrelse skal omtales i den endelige indkaldelse til generalforsamlingen.

Tilmeldingen til KM Hulspil er åbnet

 

Der er plads til 8 Damer og 16 Herrer hvor de 4 pladser allerede er optaget af kvalificerede fra KM i Slagspil.

 

Tilmelding senest torsdag d. 16. september 2019 inden kl. 16:00 se mere på Golfbox.

 

Venteliste efter laveste HCP.

 

Mvh. Turneringsudvalget

 

 

KM slagspil afvikles i weekenden d. 28/29. august 2021

 

Åben række for damer og herrer. Scratch

A-rækken Mix ATS 10-15. Scratch

B-rækken Mix ATS 16-25. Netto slagspil

C-rækken Mix ATS 26-36. Stableford

 

Alle rækker spiller 2 runder lørdag og 1 søndag med 2/3 cut efter 2. runde

 

Junior piger og drenge. Scratch

Mid-age damer og herrer +30år. Scratch

 

Spiller 2 runder lørdag.

 

Sidste frist for tilmelding er Torsdag d. 26. august 2021 kl. 16:00

Mvh

Turneringsudvalget

Golfbiler bestilles på Golfbox. (Tilføj vare)

Kontakt ServiceCenteret hvis bilen skal bruges udenfor åbningstiden.

Mvh

HGK

Ombygning og renovering af køkken og barområde i HGK.

Lidt held i uheld, har adgangen til vores klubhus været lukket i lang tid grundet Corona forhold.

Tiden har heldigvis kunnet bruges af håndværkerne, så renoveringen af køkken og barområde er kommet godt undervejs, og nærmer sig en afslutning.

Vores indgang/foyer er næsten færdig til ibrugtagning, og maleren er nået langt med sin del af arbejdet i barområdet.

Vi har fået trukket nye rør i gulvet til fadøl- og vandforsyning, fra køkkenet til det nye bararrangement, og det sidste murerarbejde med fugning af fliser i køkkenet bliver afsluttet i denne uge.

Så skal tømreren have sat den sidste væg op, så det gamle ”hul 19” kan bruges som depot- og kontor for Albatros.

Det sker i starten af uge 8.

I uge 8 kommer der ny gulvbelægning i og omkring barområdet, og sidst i uge 8 kommer elementerne til det nye bararrangement, så det kan monteres i uge 9.

Her sidst i uge 7, og fremad, går Hanne og Jimmy i gang med at gøre rent og indrette køkkenet igen, så det kan stå klar til åbning, forhåbentlig medio marts, hvis ellers vi må af Corona hensyn.

I weekenden 27. – 28. februar går klubhusudvalget i gang med at sætte orienteringstavler, lagerreoler, pynteting og meget mere op, så vi igen kan begynde at genkende vores klubhus.

 

Så snart foyeren, og toilettet i foyeren er færdigt, åbner vi igen for adgang her, så toiletvognen kan fjernes igen.

Billede af foyer, set fra indgang

Oversigtstegning foyer, nyt bar- og afrydningsområde

Mvh

Bjarne Kjærside

Ombygning og renovering af køkken og barområde i HGK.

Så er et nyt kalenderår startet.

Covid 19 og trist vejr gør at der ikke er den store aktivitet på vores bane, men derfor ligger alt ikke stille.

En del af vores investeringer i 2021 omfatter en længe tiltrængt ombygning og renovering af køkken og barområde i Restauration Albatros, så Jimmy, Hanne og deres medarbejdere får et bedre arbejdsmiljø, og vi andre en mere hyggelig restaurant.

Arbejdet er sat i gang, og den eksisterende bar er revet ned for at gøre plads til nyt og mere funktionelt miljø. ”Hul 19” bliver inddraget som kontor og lager for Albatros, og i køkkenet bliver det eksisterende kontor revet ned, for at give bedre arbejdsplads og flow i køkkenet. I foyeren nedlægger vi det ene toilet, lægger nyt gulv, og flytter indgangen til restauranten for at give plads til bedre afrydningsplads til opvask og affald.

Tæppebelægningen omkring barområdet bliver skiftet til et mere vedligeholdelsesvenligt materiale, og selve barområdet bliver frisket op med ny maling.

Det store restaurantområde gør vi ikke noget ved i år, det må vente til næste vinter.

Vores ”egen” indretningsarkitekt Sus Thorslund har stået for projektering af ombygning og renovering, og hun forestår også tilsyn med håndværkerne under arbejdets gang.

Selv om der altid dukker uventede ting op, når man bygger om, så forventer vi at være på plads med alt det nye i løbet af marts måned, så vi kan være klar til den nye sæson, som vi har planlagt at starte med åbningsturnering søndag den 11. april.

Fra på mandag den 18. januar, og 2 uger frem, vil der blive lukket til klubhuset, incl. foyeren.

Vi stiller en toiletvogn op ved indgangen til klubhuset, mens klubhuset er lukket.

Julehilsen 2020

Julen 2020
Kære medlemmer i HGK

Nu nærmer julen sig med hastige skridt, og året 2020 rinder snart ud.
I Holbæk Golfklub er vi kommet godt igennem året, også til trods for Corona pandemi, og hvad det har medført af udfordringer for os alle.
Der er blevet spillet rigtig mange runder på vores bane i 2020, og selv om vi har været ramt af begrænsninger, er det også lykkedes at gennemføre enkelte sociale arrangementer, ikke så mange, som vi havde planlagt, men dog lidt.

Nu ser vi frem mod et nyt år, hvor vi har turneringskalenderen på plads med Åbningsturnering, Sommerfest og meget andet, som vi håber på at kunne afvikle uden corona og hvad deraf følger.
Solen kommer til at skinne igen, og fra bestyrelsen ser vi frem til at vi alle igen kan ses på vores dejlige bane i 2021.
Pas godt på jer selv og hinanden til vi ses igen.
Med ønsket om en glædelig jul og godt nytår.

De kærligste hilsner
På bestyrelsens vegne
Bjarne Kjærside
Formand