Referat: Møde Baneudvalget den 29.04 .2019  kl. 16.00.

Deltagere: Jan Kipling (fmd), Ole Rasmussen (KM), Søren Andersen (GK), Fritz Møller, Karsten Vase (ref)

Dagsorden:

 

  1. –          Indledning –godkendelse af referat
  2.            Banestatus – ved Søren
  3.            Økonomi orientring – ved   jan
  4.            Udseendet af digerne langs vejen. Ved Karsten
  5.            Trapper på div. Tee steder – Ved Jan
  6.            Dropzone ?- Ved Karsten
  7.            Springvand på 18.
  8.            Træer på 18( Alle)
  9.            Eventuelt

An 1: Referat godkendt-

An 2 Banestatus:

Driving Range ”øve-greens” hævet i bagkant

Sandbunker (øve-green herfra etableret i vestlige hjørne af Driving Range

Der eftersåes med græs, især hullerne 9-17 og 18

-Der er sprøjtet mod ukrudt og mælkebøtter

-Greens er klippet til sommerhøjde 3mm

-Bunkers kantskåret og suppleres med sand.

An 3 Økonomi:

Grundet ekstraomkostninger efter oversvømmelse besparelser som følger:

-Nyt springvand hul 7 udsat til 2020

-Ansættelse af greenkeeper lærling udsat

An 4 Diger langs vej til Kirsebærholmen:

-Etablering af holdbar stensætning og forstærkning af bestående diger ikke mulig pt grundet økonomi og myndighedskrav om forudgående VVM undersøgelse.

An 5 Trapper til Tee-steder hul 5,12 og 14:

-Efter drøftelse af fordele og ulemper ved forskellige typer trappe, etableres forsøgsvis flad natur trappesten på hul 12 Tee.

An 6 Dropzone hul 11:

-Ikke relevant

An 7 Springvand ved hul 18:

-Er opsat og fungerer.

An 8 Nyt træ til erstatning af fjernede hybenbusk, fairway hul 18:

-ikke relevant

An 9 Eventuelt:

-Der opsættes skilt på indspilsgreen ”KUN EGNE BOLDE”

Kopperne til brugte Tee´s MÅ IKKE BENYTTES til andet affald

 

Vi eftersår fairways og generel gennemgang af bunkers, efterfylder med sand og beskærer bunkerkanter – og alm. klipning

mvh  Baneudvalget

 

Vi vertikalskærer greens mandag morgen. Der er ansat en ny greenkeeper medhjælper, som ligeledes begynder mandag morgen.

Et suk til vejrguderne er blevet hørt, vi har endelig  fået regn, så nu kommer der vækst i græsset igen.

 

mvh

Baneudvalget

KORT NYT FRA BANEUDVALGET
Med indfasningen af de nye golfregler følger en række ændringer af banens skiltning.
Vi overgår fra farvekode ( gul- rød- grøn ) til længde code (53-46-41) og der indføres en ny 49, hvor der skiftevis spilles mellem 53/46.
Alle strafområder i Holbæk Golfklub overgår fra gul eller rød hazard til RØDT STRAFOMRÅDE.
Der er beregnet ny nøgle for de enkelte huller.
I konsekvens af ovenstående opsættes nye skilte og markeringer overalt.
Søen ved hul 7 udvides og der etableres springvand.
Med henblik på at øve indspil fra måtterne etableres forhøjede og let skrånende “greens” på Driving Range.
Mvh. Baneudvalget

KORT NYT FRA BANEUDVALGET

Med indfasningen af de nye golfregler følger en række ændringer af banens skiltning.

Vi overgår fra farvekode ( gul- rød- grøn ) til længde code (53-46-41) og der indføres en ny 49, hvor der skiftevis spilles mellem 53/46.

Alle strafområder i Holbæk Golfklub  overgår fra gul eller rød hazard til RØDT STRAFOMRÅDE.

Der er beregnet ny nøgle for de enkelte huller.

I konsekvens af ovenstående opsættes nye skilte og markeringer overalt.

Søen ved hul 7 udvides og der etableres springvand.

Med henblik på at øve indspil fra måtterne  etableres forhøjede og let skrånende “greens” på Driving Range.

Mvh.  Baneudvalget

Da banen veksler mellem at have rimfrost på fairways og i at være for blød, er buggykørsel ikke tilladt pt.

Mvh

Baneudvalget.

Vi har desværre måtte lukke banen for spil fra hul 7-18 pga. oversvømmelse. Der er kun mulighed for spil fra  hul 1-6.

Mvh

Baneudvalget

Fremover vil der blive målt hastighed på greens en gang om ugen ,det vil foregå fredag efter at greens er blevet klippet. Opslag med hastighed vil være at finde på infotavlen ved 1. tee

mvh.   Baneudvalget

Det er nu tilladt at chippe på puttinggreenen.Dette gælder dog kun på det bagerste stykke mellem de to gule kopper.Tag hensyn til spillere ,som står og putter. Nye skilte vil blive opsat snarest
mvh. Baneudvalget