Holbæk Golf Klub Baneudvalgs møde den 7/6-2021 kl. 16.00.

Deltagere: Jan Kipling, Ole Rasmussen, Søren Greenkeeper, Fritz Møller, Ken Nielsen, Lars Frøslev (ny), Karsten Vase (ref)

 

 1. Velkommen til nyt medlem Lars Frøslev
 2. Rigets tilstand:

*Akut problem med 380V strømforsyning medførende vandingsproblemer og udtørring

*Sprinklerkraver monteret overalt.

*Hybridgræs mellem søer hul #18 fungerer; tilsvarende hybridgræs måtte bestilt til sti øst for hul #1 greenbunkers.

*Beplantning (græs mm) omkring Teesteder klippes forsøgsvis lidt længere startende med #5 & #14.

*Fairway #8 buske og træer i venstre side beskåret.

*Fairway #9 træer fjernet; bredde på semi-rough i venstre side øges; fairway bunker forkant (mod nord) sænkes og bunker udvides (facon ændres til nyreform nord-sydvendt?) .

*Døde træer i højre side langs fairway #1 fjernes.

*Nye afstandsskilte driving range.

*Bænk ved driving range repareres.

*Der etableres ”green græsbank” til brug som reserve.

*Sydligste (nærmest teested) bunkerdel hul #5 ændres til græsbunker og sydligste høj sænkes?

 

 1. Der arbejdes fortsat med etablering af et antal overdækkede udslagssteder på driving range.
 2. Baneudvalgsmøde og banegennemgang med DGU konsulent 7.september kl 1000.

 

The End.

 

 

 

 

 

 

 

Stenbroen på hul 9 er repareret .Beplantningen  på hul 9 er gravet op ,da de var gået ud. Baneudvalget arbejder med en varig løsning i form af bunker i stedet. Vores greens for meget ros (:  og i den kommende uge bliver alt klippet og greens bliver gødet (torsdag)

 

mvh

Baneudvalget /JK

Referat af Baneudvalgsmøde den 27.4 2021.

 

Deltagere :  Karsten Vase , Kenn Nielsen ,Fritz Møller, Ole Rasmussen, Søren Andersen og Jan Kipling

Afbud :Ole Evert

 

En egentlig dagsorden blev ændret til en gennemgang af hele banen, hvor vi kørte rundt og besigtigede alle hullerne.

 

Der er og har altid været et problem, med at få græsset til at gro ved indgangen i venstre side af grenen på hul 1.

Kenn foreslog at vi kunne ændre indgang til greenen , hvorpå adgangen og udgangen ville være bagerst.

Dette forslag var der dog ikke konsensus for

Baneudvalget besluttede derfor at lægge hybridgræs i stedet.

Det blev besluttet at fjerne trægruppen på højen på 9. hul. Vi vil fremadrettet arbejde videre med en stor bunker i forlængelse af den eksisterende  i  venstre  side af hul 9.

Højrough flyttes lidt længere ud i venstre side  mod fairway på 9. hul. Ca. 5 m.

Ole  Rasmussen  har en god dialog med kommunen, som pt arbejder på en plejeplan for området. Aftalt  løbende manuel oprensning og hvert 3 år maskinel oprensning.

 

Kenn foreslog en slags trappe i bunkeren på  venstre side af greenen på hul 13. Vi arbejder videre med en mulig løsning.

Ønske om en større mulighed for at se søen på hul 17. i venstre side ved greenen.  Imødekommes ,der vil blive opsat en større rød pæl.

På hul 12. teested vil der blive flyttet rundt på en par sten , så den gamle betonkant ikke mere er synlig.

Vel hjemme efter 2,5 times kørsel holdt vi møde indendørs.

Hul 5. Der har fra flere medlemmer været ønske om at reducere den store bunker foran greenen. Baneudvalget er af den mening , at det generelt kun er begyndere som lander i forreste bunker –og derved har et meget svært slag mod greenen.

En ændring af den forreste bunker til en græsbunker er blevet foreslået

Dette er et noget større projekt , som der arbejdes videre med.

Orientering af Jan vedr. sikkerheden på enkelte huller.

Jan har fra bestyrelse fået til opgave at indhente tilbud og arbejde videre med en overdækning af udslagsstæder på DR.

Fritz foreslog at vi igen arbejder videre med at etablere ”HUL ansvarlig” også dette projekt vil der blive arbejdet videre med i løbet at året.

Jan forslog også at vi skal se på nye teestedskilte på samtlige udslagssteder ,  mange er rådne i bunden og bør skiftes.

Fritz syntes at vi bør overveje at skære et af træerne helt  ned  på hul 12.  flere af træerne står meget indeklemt  og vil udvikle sig bedre og holde sig længere sunde, hvis de får lidt mere plads. Ydermere vil undervæksten udvikle sig bedre med mere lys. Dette  vil påvirke sikkerheden en smule, som vi selvfølgelig ikke er glade for.

Derfor ingen beslutning, før det er vendt og drejet.

 

Mvh.   Baneudvalget ref. JK

 

 

De to søer, nærmest 9. green, er renset op samt udvidet

og søens kanter er tilsået.

Vi ønsker, at beskytte disse strafområder og derfor er hver sø

markeret med Røde pæle med grøn top.

 

Der er derfor spilleforbud indenfor pælene.

 

Endvidere er det ikke tilladt, indenfor afmærkningen, røde pæle og grøn top, at betræde området i og omkring de to søer, ligesom det heller ikke er tilladt at ”fiske” bolde i søerne .

 

Se opslag på opslagstavlen ved teested på Hul 1 samt i foyeren i klubhuset.

 

Regel-og dommerudvalget/Ordensudvalget/ Baneudvalget

 

Kære Medlemmer!

Vi kan nu glæde alle med at vi åbner vores bane for sommerspil fra den 31.3.  kl. 12.00. Vi spiller uden nogen form for restriktioner, dog vil vi  anmode om at buggykørsel foregår så hensynsfuldt som det er muligt. Vi ser gerne, at der køres ude i siderne i 2-3 klipning.

Med venlig hilsen

Baneudvalget/JK

 

 

Grundet tøvejret, er der meget vand på banen. Og vi ser os nødsaget til at lukke for alt spil. Vi forventer ikke at vi åbner i kommende Week- end.

 

Med venlig hilsen

 

Baneudvalget /JK

HOLBÆK GOLFKLUB BANEUDVALGSMØDE 03/12-2020

 

 1. Indledning
 2. Rigets tilstand
 3. Nye sprinkler dæksler/dyser?
 4. Vaskeplads
 5. Beskæring af træer 12.
 6. Par 3 bane
 7. Tilstand 41 tee`s

Deltagere: Jan Kipling JK, Søren GK, Fritz Møller FM, Ken Nielsen KN, Ole Evert OE, Karsten Vase KV (Ref).  Afbud: Ole Rasmussen OR.

1.Indledning: Reaf af 16.09.20 godkendt. Velkomst (tilbage) til Ole Evert

 1. Rigets tilstand v/Søren GK:
 • Oversvømmelse / kort lukning af Kirsebærholmen ultimo nov.
 • Oprensning af søer på 9. fairway. Skrånende bredder med græs, eftersåes primo 2021.
 • Hybridmåtte med sået græs mellem søer hul 18 belastet af trafik, evt afspærres aht vækst.
 • Højere røde pæle ved greensø hul 17 for synlighed.
 • Vintergreens klar
 • Nye (brugt) tromle indkøbt.
 • Greenkeepers indskærpes at undgå hjulspor ifm klipning og anden kørsel.
 • Greenkeeperstab opfølgning på sprøjtecertifikat
 1. Nye sprinkler dæksler/dyser v/KN:
 • Ny type dæksler med mere spille- og greenkeepervenlig top afprøves (GK)

 

 1. Vaskeplads dræning søges forbedret og vedligehold opnormeres.

 

 1. Beskæring af træer og buske i rough til venstre for hul 12 :

 

 • Debat omkring fordele/ulemper for lav- og højere hcp spillere samt risici for spillere på 13.tee, uafsluttet ingen konklusion

 

 1. Par 3 bane OE+JK
 • Enighed om stort behov for Par 3 bane; forskellige hulplaceringer drøftet. Videre forløb behandles på separat møde; OE fremkommer med yderligere forskellige placeringsforslag.

 

 1. Tilstand 41.Teesteder
 • Enighed om utilfredsstillende tilstand. Kan ikke hæves uden samtidig installation af sprinkleranlæg. Greenkeeper øger størrelse og forbedrer vedligehold samt topdresser.

 

 • Brug af måtter isf tee medfører markant færre huller på fairways, dermed bedre bane næste år. Evt påføre bemærkning på scorecard.
 • Indskærpe INGEN trafik mellem greens og greenbunkers.
 • ALLE GÅR MED PITCHFORK OG ALLE RETTER EGNE (OG GERNE ANDRES) NEDSLAGSMÆRKER OP .
 • Mængde af sand i bunkers debatteret.
 • Træer omkring P plads skal tyndes ud.

 

BANEUDVALGET ØNSKER ALLE EN GOD JUL OG GODT NYTÅR.

 

Vi har nu i 14 dage været godt i gang med brug af måtter på fairways. Mange spillere har taget det til sig og mange er ved at vende sig til dem.

Som tidligere omtalt er det selvfølgelig ikke optimalt, men vi kan allerede se, at det har en stor virkning. Vores fairways er blevet markant pænere, og vi har en stor tro på ,at vores fairways bliver super flotte til sæsonstart.

Dog er der lidt malurt i bægeret. Der er enkelte medlemmer, som hverken teer op eller bruger måtte. Denne holdning er ikke acceptabel og vil ikke blive tolereret. Vi vil derfor intensivere banekontrollen i fremtiden.

Vi har her i denne uge gravet kanter ved de sidste to søer på hul 9. De er blevet skrånet ned mod vandet og der vil blive lagt rullegræs på til foråret. Denne procedure vil vi foretage på alle vores søer i fremtiden.

Vores greens er meget våde i denne tid, så vi må endnu engang henstille til, at man husker, at reparere sit nedslagsmærke.

God vintersæson på golfbanen!

Mvh.

Baneudvalget/JK

Fra i fredags den. 6. November  er vi gået over til vinterregler -Vi skal i år spille med måtter på fairway for at beskytte vores bane bedst muligt. Du har mulighed for at slå direkte fra måtten og du har også mulighed for at tee up på måtten. Dette gælder kun fairways. og alt klippet i fairway- højde eller derunder.

Vi er meget hurtigt løbet tør for måtter 110 stk. er hentet på under et døgn. Det er kommet noget bag på os !

Vi har derfor iværksat, at der vil komme 100 nye stk. på mandag.

I mellemtiden, hvor det ikke er muligt at spille med en måtte, ser vi gerne at I tee’r up på almindelig vis.

mvh. Baneudvalget /JK

 

 

 

HOLBÆK GOLFKLUB BANEUDVALGSMØDE 16/09-2020

 

 1. Indledning
 2. Rigets tilstand (ved Søren GK)
 3. Trappe Hul 8, Tee 53
 4. Oprydning Buggyparkering mm.
 5. Hybrid/kunstgræs hul 1+18
 6. Fremtidige projekter
 7. Vintergreens
 8. Arbejdsdag

Deltagere: Jan Kipling JK, Søren GK, Fritz Møller FM, Hanne Jaksland HJ, Ken Nielsen KN, Karsten Vase KV (Ref).

1.Indledning:  Velkommen til nyt medlem af BU,Ken Nielsen, Referat af seneste møde godkendt.

 1. Rigets tilstand v/Søren GK:
 • Hastighed greens 8,5 til 9,0, tilstræber 8,5. Målt hastighed publiceres løbende.
 • 2 tons gødning fordelt for at genoprette skader. Fairway 15 vertikalskæres, eftersåes og topdresses i oktober.
 • 10 tons sand fordelt i bunkers, Kanter skåret.
 • Slidskader hul 1 + 18 repareres og eftersåes.
 • Banemarkeringer, pæle og kopper fornyes og genplaceres
 • Ny (brugt)traktor samt semirough klipper indkøbt.
 • Next Tee skilt opsættes ved hul 9 >10.
 • Greenkeeper Bemanding uændret.

 

 1. Trappe Hul 8, Tee 53
 • Problem når der slås over træerne i venstre side af hullet at følge forangående bolds spillere.
 • I stedet for trappe opsættes klokke ca ved 100 meter mærke (Vendes med Ordensudvalg)

 

 

 1. Oprydning ved Buggyparkering

 

 • Oprydning påkrævet, evt plankeværk omkring affaldscontainer?

 

 1. Hybrid / Kunstgræs nedslidte områder hul 1 ? 18

 

 • Der indkøbes og anlægges hybridgræs ved overgang mellem sørene, nær green hul 18.
 • Hvis success anlægges lignende ved hul 1 tee.

 

 1. Fremtidige projekter
 • Udjævning af nedlagte græsbunker mellem green 11 og 13.
 • Træer på hul 9 fairway følges nøje, evt skiftes med anden bevoksning.
 • Sydlige del af green 14 sænkes -projektstart primo 2021
 • Overdækkede udslagssteder driving range -projekt start ?

 

 1. Vintergreens
 • Der igangsættes snarest klipning, planering og dressing af vintergreens og vintertee.

 

 1. Arbejdsdag
 • Fairway huller skal fyldes med jord/græsfrø.
 • Andre skader udbedres.
 • Der sprøjtes mod tidsler til foråret.
 • Maling af plankeværk ved greenkeepergård.

 

 1. Evt

*personlige vinter udslagsmåtter isf Tee-up

 

The End.