Vi har desværre måtte lukke banen for spil fra hul 7-18 pga. oversvømmelse. Der er kun mulighed for spil fra  hul 1-6.

Mvh

Baneudvalget

Fremover vil der blive målt hastighed på greens en gang om ugen ,det vil foregå fredag efter at greens er blevet klippet. Opslag med hastighed vil være at finde på infotavlen ved 1. tee

mvh.   Baneudvalget

Det er nu tilladt at chippe på puttinggreenen.Dette gælder dog kun på det bagerste stykke mellem de to gule kopper.Tag hensyn til spillere ,som står og putter. Nye skilte vil blive opsat snarest
mvh. Baneudvalget

Banen er nu åbent for spil, Buggykørsel er tilladt INGEN YDERLIGERE RESTRIKTIONER

Mvh. baneudvalget

uge 31 – 2017
Greens og tee steder bliver gødet.
Greens verti drænes.
Ellers er der kun almindeligt banearbejde.
Et suk fra greenkeeperne. Læg hele riven ned i bunkeren.
Det letter deres klippearbejde meget.

Uge 23 – 2017
I denne uge sprøjtes greens for vækst.
Bunkers bliver gennemgået for sten, ukrudt og ujævnheder.
Dette vil gøre det nemmere at rive pænt efter sig.

Uge 20 – 2017
I denne uge er det igen greens der verti draines og derefter top dresses de.
Ellers kun almindelig banevedligehold og klipning.

Uge 19 – 2017
Greens bliver behandlet mod mos og bellis. Greens er nu så gode, at
der må bruges pitchfork, og rettes nedslagsmærker.
I bunkers bliver der fjernet ukrudt, og alle river er sæson-efterset.
Der er ingen undskyldning, for ikke at rive efter sig.

Uge 17 – 2017
Mandag bliver Rough klippet for første gang i år.
Noget af højroughen bliver stående, for at skille fairways fra
hinanden, og dermed forme banen.
Hele ugen vil det være Tee stederne, der er i fokus.
Der bliver gødet, topdresset og vandet.