Der reserveres flere og flere 1 – og 2 bolde og presset på vor bane intensiveres, især i weekender og på helligdage.

Medlemmer og gæsters mulighed for at komme ud at spille en runde, indskrænkes betydeligt og bestyrelsen i HGK har derfor besluttet, at der så vidt muligt, skal dannes 3 eller 4 bolde i tidsrummet 09.00 – 13.00 i weekender og på helligdage.

Medlemmer og gæster opfordres til at booke tid på eksisterende bolde.
Vi forholder os ret til, at reserveret 1 – og 2 bolde kan flyttes til en anden reserveret tid, således at der dannes 3 eller 4 bolde.

Den administrative opgave med at flytte spillere til anden tid, udføres senest dagen før weekender og helligdage.

Varsling om ændringer af tider gives via Golfbox Baneservice vil også, i weekender og på helligdage, blive bemyndiget til at kunne ændre reserverede tider, hvor der kun er bestilt til 1 eller 2 spillere.

Ovennævnte ændring vil være gældende fra den 1.Juni 2019

Tirsdag den 30. april kl 19.00 er der mulighed for at blive endnu bedre til golfreglerne. Vi afholder en regelvandring, hvor vi i praksis gennemgår forskellige situationer ude på banen.
Der vil være plads til max 12 personer. Tilmelding kan foretages på listerne i klubhuset ved opslagstavlen. De næste vandringer vil være 8. maj og 16. maj – begge kl. 19
Vi glæder os til at se jer.

Med venlig hilsen
Regel og Dommerudvalget

Igen i år åbner vi for regelcaféen, hvor alle er meget velkomne til at henvende sig vedrørende spørgsmål til regler m.m. Regelcaféen vil være bemandet med medlemmer fra Dommer og regeludvalget.

I 2020 får vi nye Handicap regler

DGU har i denne forbindelse udsendt information om ændring af antal EDS runder pr. uge, med virkning fra den 15. april 2019

DGU´s opslag kan du downloade HER

Hvordan systemet kommer til at fungere per 1.Janur 2020 informere vi om, så snart vi har samlet alle informationer vedrørende emnet.

Har du spørgsmål til det fremsendte , er du altid velkommen til at kontakte undertegnede

Med venlig hilsen
Mogens Holst
Fmd. Handicapudvaleget i Holbæk Golfklub

GOLFREGLER KURSER

De nye golfregler 2019

Fra den 1. januar 2019 er de nye golfregler gældende.
Reglerne er blevet ændret på mange områder, og der vil blive brug for indlæring af disse.
Vi har fået indblik i de nye regler og er klar til at videregive vores viden til medlemmer af Holbæk Golfklub.

Der er planlagt 10 regel kurser for medlemmer.
Datoer er som følger:

8. januar – 23. januar – 5. februar – 13. februar – 20. februar – 7. marts – 26. marts og 3. april : Alle dage 18:30 i klubben

2. marts og 16. marts : kl. 11:00 i klubben  

På tilmeldingslisterne, ophængt på opslagstavlen i klubhuset, er der ligeledes oplysninger om datoer og tidspunkter for møderne.

Der er udgivet nye regelbøger. Disse vil kunne erhverves i vores Servicecenter, ligesom de kan erhverves ved fremmøde til regelmødet.

De ovenfor viste regelbøger er leveret og kan nu købes, når der er åbent, i Servicenteret

Prisen er 25,- Kr . pr. stk.