De to søer, nærmest 9. green, er renset op samt udvidet

og søens kanter er tilsået.

Vi ønsker, at beskytte disse strafområder og derfor er hver sø

markeret med Røde pæle med grøn top.

 

Der er derfor spilleforbud indenfor pælene.

 

Endvidere er det ikke tilladt, indenfor afmærkningen, røde pæle og grøn top, at betræde området i og omkring de to søer, ligesom det heller ikke er tilladt at ”fiske” bolde i søerne .

 

Se opslag på opslagstavlen ved teested på Hul 1 samt i foyeren i klubhuset.

 

Regel-og dommerudvalget/Ordensudvalget/ Baneudvalget

 

Kære medlemmer.
I har i dag, den 11.januar 2021, fået tildelt nyt handicap, beregnet
af det nye hcp system, der nu officielt er taget endeligt i brug.

Skulle du have brug for en yderligere forklaring er handicapudvalget i Holbæk Golfklub
altid til disposition.

DGU har sendt os en artikel, som er ganske god og giver svar på en del spørgsmål.
Du kan se artiklen ved at følge dette link:
https://www.golf.dk/…/mit-nye-handicap-i-golfbox-er

Endvidere har DGU udgivet en folder, som vi mener er et godt værktøj til fremme forståelsen af proceduren ved registrering af én score.
Denne folder kan du se ved at åbne denne link:
Folder om Handicapsystemet | Dansk Golf Union<https://www.danskgolfunion.dk/artikel/folder-om-handicapsystemet>

God fornøjelse med det nye handicap system
Handicapudvalget i HGK
Jens Henriksen – Grethe Jensen –
Marianne Madsen og Mogens Holst

Det nye Handicapsystem / Aflysning af planlagte handicapcafeer.

Nye restriktioner per den 6.Januar 21 grundet Covid -19 betyder, at vi desværre ikke kan gennemføre de planlagte handicapcafeer vedrørende de nye Handicapregler.
Hvornår vi kan gennemføre kursusrækken, er ikke til at vide. Men vi kan love, at så snart det er muligt, vil der blive opsat nye tilmeldingslister.

Indtil videre, appellere vi til, at I alle holder Jer orienteret om de nye handicapregler her:

https://www.danskgolfunion.dk/manualer/handicapsystemet/2021/da/topic/nyt-handicapsystem-overblik-og-vejledning

Jeres nye korrekte Handicap vil I kunne se i Golfbox fra den 11.januar.
Indtil den 11.januar 21 er det ikke muligt at registrere scores, da der arbejdes med at få hele systemet til at fungere perfekt.

Du/I er altid velkomne til at kontakte undertegnede samt de øvrige udvalgsmedlemmer, for yderligere information.

Vi beklager situationen og har pt ikke nogle alternativer at byde ind med.
Pas rigtig godt på Jer selv og Jeres

Med venlig hilsen
pva/Handicapudvalget i Holbæk Golfklub
Mogens Holst

Artikel fra DGU’s hjemmeside

Der skiftes til nyt handicap i løbet af Uge 1

I 2021 skifter vi i Danmark til et nyt handicapsystem. Læs evt mere her.

I praksis kommer det til at forgå således, at GolfBox mandag d. 4. januar spærrer for indtastning af scores i GolfBox, mens der i løbet af Uge 1 bliver beregnet et nyt officielt handicap for alle danske golfspillere, og koden bliver ændret til at håndtere det nye system.

Ved forsøg på indtastning bliver du mødt af følgende besked; “Der er lukket for scoreindtastning pga. overgang til nyt handicapsystem. Afvent nyt system, og indtast din score efter overgang d. 11. januar”

Det gælder alle muligheder for at taste scores. Det vil sige i app’en, på touchskærm i klubben eller via computeren derhjemme.

 

 

Skulle du være ude og spille golf i Uge 1, så skal du spille ud fra dit eksisterende (EGA)handicap og gemme scorekortet således, at det kan tastes ind i det nye system.

Det gælder også eventuelle udenlandske scores, som du i det nye system selv kan indtaste i GolfBox.

Skiftet til det nye system vil ske så hurtigt som muligt i løbet af Uge 1, og senest være klar mandag d. 11. januar, hvor det vil være muligt at gå ind og se sit nye officielle handicap.

Herefter kan du indtaste de scores, som du har gemt fra Uge 1, og systemet vil justere dit handicap efter de nye handicapregler.

Nyt handicapsystem – pr. 1. januar 2021

Vi nærmer os 1. januar – og nyt handicapsystem. Allerede nu har I haft mulighed for at afprøve det nye handicap i Golfbox, og I har haft mulighed for at læse om det i de foldere, der ligger i klubhuset og på DGU’s hjemmeside.

Vi har nu fået yderligere materialer fra DGU til information – og vi har udvalgt følgende links:

Online-kursus

https://spilmed.danskgolfunion.dk/handicapsystemet-2021/#/

Dette er en folder

https://read.bookcreator.com/C6bzXfERTqZXx0OuHvURUgUtDMj2/vszX_l4ySfGxq4u9rszrIQ

Både folder og on-line kursus giver et godt overblik over det nye handicapsystem.

Der findes mange flere muligheder for information på DGU’s hjemmeside:

https://www.golf.dk/handicap

Handicapudvalget har besluttet at lave nogle ¨Handicap-cafeer¨, hvor deltagerne bliver delt op og sidder 4 -6 + udvalgsmedlem rundt om et bord. Efter et oplæg fra udvalgsmedlemmet er der mulighed for at stille spørgsmål og få svar på sådanne.

Vi forventer, at deltagere har en smule kendskab til det nye Handicapsystem 2021..

Handicap – Cafén er åben på følgende dage:

Lørdag,  den 16. januar kl. 11.00 – 12.00

Onsdag, den 20. januar kl. 19.00 – 20.00

Tirsdag, den 26. januar kl. 19.00 – 20.00

 

Tilmelding skal ske på tilmeldingslister der findes på opslagstavlen i  klubhuset.

Ved yderligere behov laver vi flere ”handicap-cafeer”, således at alle, der ønsker det får mulighed for at deltage.

Begynderudvalget vil orientere helt nye medlemmer.

 

Med venlig hilsen

Handicapudvalget i Holbæk Golfklub

 Marianne – Grethe- Jens og Mogens H.

Dansk Golf Union har nu udsendt link til alle, således at vi – allerede nu – kan komme ind på en testside og se vores nye handicap pr. 1. januar 2021.  Vær opmærksom på, at det kun er en testside og der kan stadig være nogle fejl på den.

Dette vil sikkert/måske afstedkomme en masse spørgsmål.

Derfor har handicap-udvalget valgt – i første omgang – at lægge nogle foldere samt ophænge informationsmateriale i klubhuset og ligesom der er mulighed for at søge mere viden på DGU’s hjemmeside.

Handicapudvalget skal på kursus sidst i oktober og vil herefter være helt opdateret på overgangen til og med de nye hcp.regler og vi vil herefter komme med forslag til information og vejledning herom.

Dette vil sandsynligvis foregå i form handicap-/regelcafeer på udvalgte dage, samt mulighed for spørgsmål pr. mail.

 

 

Den 1.august 2020 er resultatet fra DGUs rating gældende.
Nye konverteringstabeller er tilgængelige ligesom skema, der viser
de nye værdier for Course Rating og Slope, er at finde på
opslagstavlen i foyeen.

Pva
Handicapudvalget
Mogens H.

Nyt Handicapsystem pr. 1. januar 2021.

 Pr. 1. januar 2021 overgår vi til nyt handicapsystem – WHS – World Handicap System – med ny beregningsmetode og nye begreber.

 Senere på sæsonen får vi materiale til selvstudie og information i/til systemet fra DGU

 Grundlæggende handler det om, at man får sit handicap beregnet ud fra et gennemsnit af de 8 bedste, scores ud af de seneste 20 scores.

 I forbindelse med overgangen tager man de seneste 20 scores i scorearkivet, så derfor er det allerede nu en god ide at aflevere/selvindtaste scorekort, således at grundlaget for dit handicap pr. 1. januar 2021 bliver mest retvisende.

 Meget mere information omkring nyt handicapsystem vil komme i sensommeren.

Handicap udvalget  opfordrer alle medlemmer til at aflevere så
mange tællende scores som muligt og få disse registeret.
Selvindtastning af scores  er også ok.

Som de fleste ved overgår vi til et nyt handicapsystem per den 1.Januar 2021.
For at spillere kan opnå et retvisende handicap, vil så mange tællende runder
som muligt, være en stor hjælp.
Det kan være EDS runder og point opnået i turneringer.
Der tillades én EDS runde pr dag samt de turneringer, der er muligt at deltage i.

Spillere med handicap under 4,5 opfordres også til at aflevere så mange scores som muligt.
Scores fra spillere med handicap under 4.5 bliver ikke reguleret, men den afleverede score registreres og danner grundlag for et retvisende handicap i 2021.

Mvh
Handicapudvalget
V/Mogens Holst

INFORMATION  vedrørende brug af sløjfen 1-8-18.

Vil du spille 18.hul efter 8.green er forladt, har du ingen rettigheder.
Du skal vige og må først spille 18.hul, når der er helt frit og der ikke
er spilere på vej fra Kirsebærholmen

Fletteregel er ikke eksisterende.

Der er opsat Informationstavle ved begge tee steder på 18. hul
ligesom Information forefindes på opslagstavlen i foyeren i klubhuset
og på opslagstavlen ved 1.teested.