Dansk Golf Union har nu udsendt link til alle, således at vi – allerede nu – kan komme ind på en testside og se vores nye handicap pr. 1. januar 2021.  Vær opmærksom på, at det kun er en testside og der kan stadig være nogle fejl på den.

Dette vil sikkert/måske afstedkomme en masse spørgsmål.

Derfor har handicap-udvalget valgt – i første omgang – at lægge nogle foldere samt ophænge informationsmateriale i klubhuset og ligesom der er mulighed for at søge mere viden på DGU’s hjemmeside.

Handicapudvalget skal på kursus sidst i oktober og vil herefter være helt opdateret på overgangen til og med de nye hcp.regler og vi vil herefter komme med forslag til information og vejledning herom.

Dette vil sandsynligvis foregå i form handicap-/regelcafeer på udvalgte dage, samt mulighed for spørgsmål pr. mail.

 

 

Den 1.august 2020 er resultatet fra DGUs rating gældende.
Nye konverteringstabeller er tilgængelige ligesom skema, der viser
de nye værdier for Course Rating og Slope, er at finde på
opslagstavlen i foyeen.

Pva
Handicapudvalget
Mogens H.

Nyt Handicapsystem pr. 1. januar 2021.

 Pr. 1. januar 2021 overgår vi til nyt handicapsystem – WHS – World Handicap System – med ny beregningsmetode og nye begreber.

 Senere på sæsonen får vi materiale til selvstudie og information i/til systemet fra DGU

 Grundlæggende handler det om, at man får sit handicap beregnet ud fra et gennemsnit af de 8 bedste, scores ud af de seneste 20 scores.

 I forbindelse med overgangen tager man de seneste 20 scores i scorearkivet, så derfor er det allerede nu en god ide at aflevere/selvindtaste scorekort, således at grundlaget for dit handicap pr. 1. januar 2021 bliver mest retvisende.

 Meget mere information omkring nyt handicapsystem vil komme i sensommeren.

Handicap udvalget  opfordrer alle medlemmer til at aflevere så
mange tællende scores som muligt og få disse registeret.
Selvindtastning af scores  er også ok.

Som de fleste ved overgår vi til et nyt handicapsystem per den 1.Januar 2021.
For at spillere kan opnå et retvisende handicap, vil så mange tællende runder
som muligt, være en stor hjælp.
Det kan være EDS runder og point opnået i turneringer.
Der tillades én EDS runde pr dag samt de turneringer, der er muligt at deltage i.

Spillere med handicap under 4,5 opfordres også til at aflevere så mange scores som muligt.
Scores fra spillere med handicap under 4.5 bliver ikke reguleret, men den afleverede score registreres og danner grundlag for et retvisende handicap i 2021.

Mvh
Handicapudvalget
V/Mogens Holst

INFORMATION  vedrørende brug af sløjfen 1-8-18.

Vil du spille 18.hul efter 8.green er forladt, har du ingen rettigheder.
Du skal vige og må først spille 18.hul, når der er helt frit og der ikke
er spilere på vej fra Kirsebærholmen

Fletteregel er ikke eksisterende.

Der er opsat Informationstavle ved begge tee steder på 18. hul
ligesom Information forefindes på opslagstavlen i foyeren i klubhuset
og på opslagstavlen ved 1.teested.

Handicapudvalget informerer om, at EDS runder nu er tællende og scorekort igen kan aflevere i postkassen ved turnerinskontoret.

Regel – dommerudvalget invitere til endnu en aften, Kl. 17.00 den 16. September 2019, hvor der bliver opfølgning på de nye regler og samtidig vist i praksis.

De tilmeldte vil blive opdelt i tre grupper.  Et medlem af Regel – og dommerudvalget forestår opfølgning og viser en række regelsituationer i praksis.

Undervisningen vil blive afholdt på Hul 7 – Hul 8 og Hul 18.

Vi forventer, at en tur rundt på nævnte tre huller vil vare ca. 1½ – 2 timer

Efterfølgende vil underviserne stille sig til rådighed med svar på regelspørgsmål, som måske ikke blev berørt under turen rundt på de tre huller.

Denne invitation er for alle medlemmer i Holbæk Golfklub.

Tilmeldingsliste findes på opslagstavlen i klubhuset

De bedste hilsener
Regel – og dommerudvalget
Henning Magnussen  –   Henrik Madsen   –  Michael Sander  –   Jan Nielsen, pro og Mogens Holst

Regel Caféen er lukket!

Besøg i Regel Cafeén har været meget få og derfor er det besluttet ikke at holde åben mere i 2019.

PS. Skulle I have brug for svar på regelspørgsmål af enhver art, er alle i Regel –  dommerudvalget altid parate til at hjælpe.

Kontakt os meget gerne pr. telefon eller e-mail.

De bedste hilsener
Regel – og dommerudvalget
Henning Magnussen  –   Henrik Madsen   –  Michael Sander  –   Jan Nielsen, pro og Mogens Holst

Der reserveres flere og flere 1 – og 2 bolde og presset på vor bane intensiveres, især i weekender og på helligdage.

Medlemmer og gæsters mulighed for at komme ud at spille en runde, indskrænkes betydeligt og bestyrelsen i HGK har derfor besluttet, at der så vidt muligt, skal dannes 3 eller 4 bolde i tidsrummet 09.00 – 13.00 i weekender og på helligdage.

Medlemmer og gæster opfordres til at booke tid på eksisterende bolde.
Vi forholder os ret til, at reserveret 1 – og 2 bolde kan flyttes til en anden reserveret tid, således at der dannes 3 eller 4 bolde.

Den administrative opgave med at flytte spillere til anden tid, udføres senest dagen før weekender og helligdage.

Varsling om ændringer af tider gives via Golfbox Baneservice vil også, i weekender og på helligdage, blive bemyndiget til at kunne ændre reserverede tider, hvor der kun er bestilt til 1 eller 2 spillere.

Ovennævnte ændring vil være gældende fra den 1.Juni 2019