GOLFREGLER KURSER

De nye golfregler 2019

Fra den 1. januar 2019 er de nye golfregler gældende.
Reglerne er blevet ændret på mange områder, og der vil blive brug for indlæring af disse.
Vi har fået indblik i de nye regler og er klar til at videregive vores viden til medlemmer af Holbæk Golfklub.

Der er planlagt 10 regel kurser for medlemmer.
Datoer er som følger:

8. januar – 23. januar – 5. februar – 13. februar – 20. februar – 7. marts – 26. marts og 3. april : Alle dage 18:30 i klubben

2. marts og 16. marts : kl. 11:00 i klubben  

På tilmeldingslisterne, ophængt på opslagstavlen i klubhuset, er der ligeledes oplysninger om datoer og tidspunkter for møderne.

Der er udgivet nye regelbøger. Disse vil kunne erhverves i vores Servicecenter, ligesom de kan erhverves ved fremmøde til regelmødet.

De ovenfor viste regelbøger er leveret og kan nu købes, når der er åbent, i Servicenteret

Prisen er 25,- Kr . pr. stk.

Kære medlemmer i Holbæk Golfklub

Regel – og dommerudvalget inviterer til en regel vandring på hullerne 7-8 og 18.

I den 1 times tid turen tager, vil vi fortælle om almindelige golfregler herunder også etiketteregler mv..

Vi vil efterfølgende også informere om planerne for nærmere kendskab til de nye golfregler, som træder i kraft den 1. Januar 2019.

For at vi kan være så godt forberedte som muligt til denne vandring, som afholdes:

Tirsdag den 28. August 2018. Start Kl. 18.00
beder vi om tilmelding på listen, der er ophængt på opslagstavlen i klubhuset.

Mvh og pva

Regel – og dommerudvalget
Henrik Madsen, Henning Magnussen, Michael Sander og Mogens Holst

Kære medlemmer
Som alle ved, bliver der foretaget en Årsrevision af alle medlemmers handicap.
Dette udføres i den første uge af 2018.

Skulle der være nogen af Jer, der ligger inde med scorekort fra tællende scores opnået i 2017, er der frist til den 31.december 2017, til at få disse afleveret til udvalget.

I så fald bedes I aflevere scorekortene i postkassen ved Udvalgskontoret.

God Jul og Godt Nytår

Med venlig hilsen
Mogens Holst
Fmd. HCP udvalget

Nogle måneders prøvetid med de nye sløjfer viser, at forsøget er anvendeligt på hverdage. Men i weekender og på helligdage, hvor presset på banen er større, giver fletningerne for mange flaskehalse og for langsomt et flow på banen. Derfor skal det understreges, at sløjferne ikke kan benyttes i weekender og på helligdage i tidsrummet 08.00 – 16.00 nævnte dage. Denne ordning træder også i kraft med virkning fra 1. september.

Ordensudvalget i Holbæk Golfklub

Presset på vores bane er intensiveret, især i weekender og på helligdage. Derfor tilstræber vi – med virkning fra 1. september  – at skabe et bedre flow på banen disse dage. Det sker ved fortrinsvis at danne 3- eller 4-bolde. Derfor opfordres både medlemmer og gæster til at skrive sig på eksisterende bolde. Vi forbeholder os ret til at slå bolde sammen i tidsrummet 8.00.-15.00 de omtalte dage. Varsling om ændring af reserverede tider vil ske via Golfbox dagen før.

Ordensudvalget i Holbæk Golfklub

Regel – og dommerudvalget
inviterer til:

Regel aften Den 24.  August 2017

Hvem kan deltage: Medlemmer af Holbæk Golfklub
Tidpunkt: Kl. 19.00
Hvor: Klubhuset i HGK.

Program for aftenen:
De fremmødte bliver delt op i 3 grupper og herefter begiver vi os ud på hul 7 – 8 og 18.

Grupperne har hver sin underviser, som vil gennemgå diverse episoder, der kunne opstå under spil af det pågældende hul.

F.eks. Dropperegler – provisoriske bolde – søgning efter bold – bevægelses mønster through the green – omkring og på green.

Lempelser i almindelighed vil også blive berørt.

Formålet er, at give en Regelundervisning baseret på genkendelse af situationer, som vil opstå under spillernes runder fremover.

Vi håber at se rigtig mange til en forholdsvis ny form for Regelundervisning.

Regel – dommerudvalget har tidligere i år afprøvet denne undervisningsform og de dengang fremmødte var meget positive og deltog livligt ved gennemgangen på hullerne og spørgelysten var stor..

Efter undervisningen på de 3 huller samles vi i klubhuset, hvor der vil blive foretaget en follow up og der kan stilles yderligere spørgsmål til de tre undervisere.

Der vil være mulighed for at købe forfriskninger, når vi samles igen efter gennemgangen.

For at vi kan være så godt forberedt som muligt, bedes du tilmelde dig på nedenstående tilmeldingsliste eller på e-mail : info@holbakgolfklub.dk

Med venlig hilsen

Regel – og dommerudvalget
Henning Magnussen – Henrik Madsen og Mogens Holst.

 

 

Regelcaféen åbner igen efter sommerferien den 4. august kl 17 – 19.

Flytbare – og  Ikke flytbare forhindringer

Kender du reglerne om lempelse for forhindringer, bl.a. flytbare – og ikke flytbare, kan du i mange tilfælde få fordele, som du ikke lige havde tænkt på.

Slå et smut forbi udvalgskontoret torsdag den 26.maj. Henning og Henrik vil være klar med besvarelser på dine spørgsmål eller forklare og fortolke reglerne.

Husk nu – du kan tjene/spar slag ved at kende disse regler

Viholder åben kl 17.00 – 19.00

Med venlig hilsen

Henning, Henrik og Mogens