Handicapudvalget informerer om, at EDS runder nu er tællende og scorekort igen kan aflevere i postkassen ved turnerinskontoret.

Regel – dommerudvalget invitere til endnu en aften, Kl. 17.00 den 16. September 2019, hvor der bliver opfølgning på de nye regler og samtidig vist i praksis.

De tilmeldte vil blive opdelt i tre grupper.  Et medlem af Regel – og dommerudvalget forestår opfølgning og viser en række regelsituationer i praksis.

Undervisningen vil blive afholdt på Hul 7 – Hul 8 og Hul 18.

Vi forventer, at en tur rundt på nævnte tre huller vil vare ca. 1½ – 2 timer

Efterfølgende vil underviserne stille sig til rådighed med svar på regelspørgsmål, som måske ikke blev berørt under turen rundt på de tre huller.

Denne invitation er for alle medlemmer i Holbæk Golfklub.

Tilmeldingsliste findes på opslagstavlen i klubhuset

De bedste hilsener
Regel – og dommerudvalget
Henning Magnussen  –   Henrik Madsen   –  Michael Sander  –   Jan Nielsen, pro og Mogens Holst

Regel Caféen er lukket!

Besøg i Regel Cafeén har været meget få og derfor er det besluttet ikke at holde åben mere i 2019.

PS. Skulle I have brug for svar på regelspørgsmål af enhver art, er alle i Regel –  dommerudvalget altid parate til at hjælpe.

Kontakt os meget gerne pr. telefon eller e-mail.

De bedste hilsener
Regel – og dommerudvalget
Henning Magnussen  –   Henrik Madsen   –  Michael Sander  –   Jan Nielsen, pro og Mogens Holst

Der reserveres flere og flere 1 – og 2 bolde og presset på vor bane intensiveres, især i weekender og på helligdage.

Medlemmer og gæsters mulighed for at komme ud at spille en runde, indskrænkes betydeligt og bestyrelsen i HGK har derfor besluttet, at der så vidt muligt, skal dannes 3 eller 4 bolde i tidsrummet 09.00 – 13.00 i weekender og på helligdage.

Medlemmer og gæster opfordres til at booke tid på eksisterende bolde.
Vi forholder os ret til, at reserveret 1 – og 2 bolde kan flyttes til en anden reserveret tid, således at der dannes 3 eller 4 bolde.

Den administrative opgave med at flytte spillere til anden tid, udføres senest dagen før weekender og helligdage.

Varsling om ændringer af tider gives via Golfbox Baneservice vil også, i weekender og på helligdage, blive bemyndiget til at kunne ændre reserverede tider, hvor der kun er bestilt til 1 eller 2 spillere.

Ovennævnte ændring vil være gældende fra den 1.Juni 2019

Tirsdag den 30. april kl 19.00 er der mulighed for at blive endnu bedre til golfreglerne. Vi afholder en regelvandring, hvor vi i praksis gennemgår forskellige situationer ude på banen.
Der vil være plads til max 12 personer. Tilmelding kan foretages på listerne i klubhuset ved opslagstavlen. De næste vandringer vil være 8. maj og 16. maj – begge kl. 19
Vi glæder os til at se jer.

Med venlig hilsen
Regel og Dommerudvalget