Der klippes Rough

Som beskrevet i vores plejeplan bliver vores høj-rough klippet ca. en gang om året.

Derved kommer der bedre vækstbetingelser for nektarplanter og bedre balance mellem græs og andre planter.

Denne klipning er begyndt i dag onsdag 6 oktober og tager nok et par dage.

Mvh

Baneudvalget/OR