Handicapudvalget informerer om, at EDS runder nu er tællende og scorekort igen kan aflevere i postkassen ved turnerinskontoret.