Referat fra Generalforsamling 2018, konstituerende møde og organisationsdiagram er på hjemmesiden: Klubben>Bestyrelse>Generalforsamlinger og Klubben>Bestyrelse>Referater