Kære Gof’inder.

Velkomst- og orienteringsbrev til golfsæsonen 2015.

En ny golfsæson tager snart sin begyndelse, og vi mødes til lodtrækning
fredag den 10. april 2015 kl. 08.10 i klubhuset.
Efter spillet er der fælles spisning (smørrebrød) og præmieuddeling.

Der er nogle ændringer fra sæson 2015, som betyder, at der er mulighed for at spille henholdsvis 9 eller 18 huller i seniorregi. Så nu er der mulighed for at sove længe og møde senere, hvis man en dag vil nøjes med at spille 9 huller. Der foreligger derfor 2 spilleplaner.

Kontingent og matchsfee.
Der betales et kontingent på 150,- kr., som vedtaget på generalforsamlingen. Vi kan nu se i bestyrelsen, at det tidligere udarbejdede budget har vanskeligt ved at hænge sammen, da der også skal bruges præmier til 9 hullers runden – efter samme princip som til 18 hullers runden.
Bestyrelsen har derfor besluttet at opkræve matshcfee på 25,- kr. pr. deltager ved følgende 3 holdmatcher: – Åbningsmatch – Midsommermatch – Afslutningsmatch.
Der må så tages stilling til det fremtidige kontingents størrelse på generalforsamlingen til september.

Vedr. 18-hullers runden.
Der er ikke store ændringer fra tidligere år. Lodtrækningstidspunktet er det samme, – kl. 08.10 – og vi har i alt planlagt 6 holdmatcher, hvoraf de 2 er fællesmatcher med Gofferne. Den ene spilles på egen bane i Holbæk og den anden spilles i Kvanløse på MidtGolf.
Se spilleplan – 18 huller.

Vedr. 9-hullers runden.
Bestyrelsen i Holbæk Golfklub har besluttet, at der fra den kommende sæson kan spilles 9 hullers runder i golfklubben.

Bestyrelserne hos Gofferne og Gof’inderne har derfor besluttet, at der i Seniorklubregi vil være en fælles 9-hullers runde for Gof’inder og Goffer. Der vil være fælles lodtrækning kl. 10.15 og spil umiddelbart efter fra 1. tee. Såfremt alle Gofferne, – der spiller 18 huller – ikke har passeret 1. tee, må man vente, til de har passeret. Der er reserveret tider til seniorklubben til kl. 11.10 inkl.

Dette spilletidspunkt er planlagt for at tilgodese muligheden for socialt samvær ved frokosttid og præmieuddeling – henholdsvis hos Gof’inderne og Gofferne – uanset om man spiller 9 eller 18 huller. Se spilleplan – 9 huller.

Der er udflugt til Fyn den 20.-21. august 2015. Alle medlemmer af Gof’inderne kan deltage. Der spilles 18 huller begge dage.

Der dukker sikkert mange spørgsmål op. Dem løser vi efterhånden.

Vi glæder os til at se jer til åbningsmatchen og den nye sæson.
Mange hilsner  Bente Olsen, Jette Pazdecki og Inge Gade